Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Dienstkleding wordt door iedere medewerker ( vpk, arts enz.) op de juiste wijze conform protocol gedragen

Onderarmen en handen zijn vrij van pols- en handsieraden

Handdesinfectie vóór schone handelingen

Handdesinfectie na uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium en Norovirus)

Op iedere patiëntenkamer (incl. sluis) hangt een dispenser met handalcohol ( Steriulium)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Medewerker is op de hoogte van de inhoud van het protocol 'algemene voorzorgsmaatregelen'.

Medewerker kan het protocol algemene voorzorgsmaatregelen op intranet opzoeken

Beschermende schort wordt op de juiste wijze gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op verontreiniging van de dienstkleding

Beschermschorten worden op de juiste wijze gedragen en éénmalig gebruikt

Handschoenen en beschermschorten worden op de patiëntenkamer uit gedaan en gaan daar in de afvalbak.

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met schone omgevingsmaterialen en/of oppervlakken

Indien nodig wordt een mondneusmasker, op de juiste wijze, gedragen.

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. Schoonmaakkar.

Schoonmaakkar kan worden gesloten (is geen open kar).

Schoonmaakkar is visueel schoon en opgeruimd.

Schoonmaakkar en inhoud wordt dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd volgens werkinstructie.

Op de schoonmaakkar ligt een aftekenlijst tbv borging R&D van de kar.

Schoonmaakkar is zo ingericht en bevoorraad dat schone spullen niet in contact komen met 'vuile' spullen.

In de Schoonmaakkar ligt geen voorraad schoon linnengoed in de directe nabijheid van 'vuil' linnengoed.

Schoonmaakkar is voorzien van benodigde materialen tbv persoonlijke voorzorgsmaatregelen van medewerkers.

Schoonmaakkar blijft tijdens beddenreiniging buiten de patiëntenkamer.

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Reiniging (& desinfectie) bedplaats / kamer volgens werkinstructie

Het is duidelijk zichtbaar welke bedplaats of kamer een eindreiniging / einddesinfectie moet krijgen.

Het is duidelijk wat de reden is voor een eindreiniging / einddesinfectie.

Het is voor medewerkers duidelijk welk protocol gehanteerd wordt tbv juiste wijze van eindreiniging / einddesinfectie.

Het is voor medewerkers duidelijk welke persoonlijke voorzorgsmaatregelen dienen te worden gehanteerd.

Het is voor medewerkers duidelijk welke volgorde volgens de werkinstructie dient te worden gevolgd.

Medewerkers desinfecteren de handen voor het betreden de kamer (voor aantrekken van handschoenen).

Medewerkers betreden de kamer met beschermende schort en handschoenen.

Bedgordijnen worden volgens protocol gewisseld.

'Verontreinigde' bedgordijnen worden volgens protocol direct in een gesloten zak gedaan.

Per bedplaats worden schone doeken gebruikt. (Re-usable Microvezel of disposable met Aseptix)

Microvezeldoeken worden op de juiste wijze gebruikt.

Aseptix wordt op de juiste wijze gebruikt.

Per bedplaats wordt hoogstof volgens de werkinstructie afgenomen.

Systematisch worden alle oppervlakten / delen van de bovenzijde van het bed gereinigd / gedesinfecteerd.

Systematisch worden alle delen van het onderstel van het bed gereinigd / gedesinfecteerd.

Ook bedieningspanelen en kabels van het bed worden gereinigd / gedesinfecteerd.

Systematisch wordt het matras van het bed gereinigd / gedesinfecteerd. (Boven en ook onderzijde)

Matrassen worden tijdens reiniging / desinfectie geïnspecteerd op beschadigingen van tijk. Boven en onderzijde.

Indien een matras beschadigd is weet de medewerker welke actie moet worden ondernomen.

Systematisch worden alle oppervlakten en handgrepen van het nachtkastje gereinigd / gedesinfecteerd.

Systematisch wordt de binnenzijde en schoenenvak van het nachtkastje gereinigd / gedesinfecteerd.

Systematisch worden alle oppervlakten , deur en binnenzijde van de kledingkast horend bij de bedplaats gereinigd / gedesinfecteerd.

Het is duidelijk welke kledingkast hoort bij de bedplaats of kamer die een eindreiniging / einddesinfectie moet krijgen.

De afstandbediening van de TV horend bij de bedplaats reinigen / desinfecteren en zn. Volgens afspraak in folie verpakken

De 'patiënten-bel' (behorend bij de bedplaats) wordt volgens protocol gereinigd / gedesinfecteerd.

De vloer (behorend bij de bedplaats of kamer) wordt volgens protocol gereinigd / gedesinfecteerd.

Beschermende kleding en handschoenen worden uitgetrokken en handdesinfectie vindt plaats voor opdekken schoon bed.

Bedden worden schoon opgedekt als oppervlakten gedroogd zijn.

Schone bedgordijnen worden terug gehangen.

Gebruikte materialen worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat ze terug de schoonmaakkar in gaan.

Afvalzak van patiëntenkamer wordt gewisseld en volle zak wordt direct gesloten en naar het milieueiland van betreffende afdeling gebracht

Verontreinigde bedgordijnen van bedplaats / patiëntenkamer wordt direct in een gesloten zak afgevoerd naar de beddencentrale.

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

Gebruikte doeken worden, volgens de afspraken, duidelijk gescheiden van schone materialen bewaard en afgevoerd.

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Controle R&D bedplaats / kamer

Na R&D van bedplaats of kamer vindt controle plaats op het resultaat

Na vrijgifte van bedplaats of kamer wordt dit aan de (coördinerend) verpleegkundige of secretaresse van de afdeling als gereed gemeld.

4. Opruimen gebruikte materialen en schoonmaakkar

Na afloop van R&D van bedplaats of kamer worden alle gebruikte materialen opgeruimd

Na afloop van R&D van bedplaats of kamer volgt R&D van de gebruikte schoonmaakkar

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.