Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Dienstkleding wordt door iedere medewerker op de juiste wijze conform protocol gedragen

Kleedruimte is schoon

Kleedruimte is opgeruimd

In kleedruimte is gelegenheid voor handdesinfectie en handreiniging

Er is een apart personeelstoilet, welke in een dagelijks schoonmaakprogramma is opgenomen

Lange haren worden samengebonden

Onderarmen en handen zijn vrij van pols- en handsieraden

Geen kunstnagels

Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie na fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie na uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie vóór schone en aseptische handelingen

Handdesinfectie techniek voldoende (gedurende 30 seconden) bij alle geobserveerde momenten

Handdesinfectie frequentie

Op iedere patiëntenkamer (incl. sluis) hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Vpk. kan het protocol algemene voorzorgsmaatregelen in I-doc opzoeken

Vpk. is op de hoogte van de inhoud van het protocol algemene voorzorgsmaatregelen

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met omgevingsmaterialen en oppervlakken

Beschermende schort wordt gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op verontreiniging van de dienstkleding

Beschermende schort wordt op de juiste wijze gedragen

Mondneusmaskers beschikbaar en zonodig inzetten

Mondneusmasker wordt op de juiste wijze gedragen

Beschermende materialen worden éénmalig gebruikt en per patiënt gewisseld

Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken
Handschoenen-schort-handdesinfectie- (mondneusmasker, handdesinfectie)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

ADL zorg

Bij de wasbeurt op bed wordt gebruik gemaakt van de methode wassen zonder water

Geopende pakketjes WZW worden patiëntgebonden gebruikt en niet langer dan 24 uur bewaard

Bij incidenteel gebruik waskommen worden deze gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

Wasbak en/of aanrecht wordt niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Waszakken worden binnen handbereik gebruikt

Vuile was wordt niet op de vloer/stoel/bed of tafel gelegd

Gebitsbakjes zijn patiëntgebonden

Patiënten hebben eigen scheergerei

Patiënten en bezoekers worden gewezen op het belang van handhygiëne

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Omgang met lichaamsvloeistoffen

Er wordt gebruik gemaakt van disposable opvangsystemen

Uitzuigsysteem heeft disposable potten

Er is een gevalideerde en onderhouden bedpanspoeler aanwezig

Bedpanspoeler is vrij van kalk en debris

Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten, detergens en desinfectans

Er zijn afdruiprekken aanwezig tbv bedpannen en urinalen

Urinalen en bedpannen zijn intact

Urinalen en bedpannen komen schoon uit de bedpanspoeler

Spoelruimte is zo ingericht dat schone urinalen en bedpannen gescheiden van de vuile worden opgeslagen

Gereinigde en gedesinfecteerde materialen die nog nat uit de bedpanspoeler komen worden direct afgedroogd met een schone, droge doek

Het bedieningspaneel van de bedpanspoeler wordt dagelijks, of direct bij zichtbare verontreininging, gereinigd en gedesinfecteerd

De spoelruimte wordt dagelijks gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig.

In de spoelruimte hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Algemene ruimten

Milieu eiland is opgeruimd en schoon

Milieu eiland wordt dagelijks gereinigd

In de directe nabijheid van het milieu eiland hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

Isolatie verpleging

Vpk. kan het van toepassing zijnde protocol opzoeken in I-Doc

Vpk. kan in eigen woorden vertellen hoe transmissie van micro-organismen plaatsvindt

Vpk. Kan vertellen wat het doel van betreffende isolatievorm is

Strikte isolatie conform protocol.
Kamer met sluis en onderdruk

Isolaties worden conform protocol ingesteld.
Instellen op basis van verdenking

Isolaties worden geregistreerd en zijn zichtbaar in het verpleegkundig dossier (geborgd met isolatieregistratie)

Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

Het is bekend wanneer isolatie beëindigd mag worden

Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen met water en zeep

Bij Norovirus worden de handen gewassen of er wordt een handdesinfectans (Sterilium Virugard) gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Norovirus

Bij (verdenking) Norovirus, Clostridium of VRE maakt patiënt gebruik van eigen toilet of postoel. Zonodig cohort.

Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gereinigd en gedesinfecteerd

Indien patiënt op transport moet voor onderzoek, worden de handvaten van de rolstoel of bedranden vóór transport gedesinfecteerd met Aseptix wipe of alcohol 70%

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Wondzorg

Voor wondzorg vindt handdesinfectie plaats

Alle gebruikte materialen zijn steriel of worden na gebruik gesteriliseerd

Spoelvloeistoffen worden na openen gedateerd en na 24 uur weggegooid

Decentrale verbandopslag is schoon en heeft een beperkte voorraad

Steriele verpakking is intact en wordt gesloten bewaard ( niet knippen en hergebruiken)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

Handdesinfectie voorafgaand aan infuushandelingen

Koppelingen en bijspuitpunten aan de infuuskatheter worden voorafgaand aan manipulatie gedesinfecteerd met alcohol 70%

Desinfectie van de huid voorafgaand aan insertie infuusnaald

Huid wordt alléén onthaard voorafgaand aan insertie infuusnaald indien het inbrengen en/of afplakken van de infuusnaald belemmerd wordt

Indien de huid onthaard wordt, gebeurd dit met een clipper

Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd

Infuussysteem blijft maximaal 96 uur ononderbroken aangesloten

Afgekoppelde infuussystemen worden weggegooid

Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier

Indien sprake is van flebitis wordt de infuusnaald zo spoedig mogelijk verwijderd

Centrale lijnen worden conform protocol ingebracht

Centrale lijnen worden conform protocol verzorgd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

Indicatie van blaaskatheter is duidelijk en staat beschreven in verpleegkundig dossier

Katheterbeleid wordt dagelijks geëvalueerd, waardoor katheter niet langer in situ blijft dan strikt noodzakelijk

Afdeling beschikt over een bladderscan of kan hierover beschikken indien nodig

Voorafgaand aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

Inbrengen katheter met katheterset

Katheterzak voldoet aan alle eisen ( terugslagklep, leegloopventiel, maataanduiding)

Katheterzak wordt niet routinematig verwisseld (alleen bij verstopping of lekkage van het systeem of wanneer het vies gaat ruiken)

Beenzakken worden alleen ingezet indien noodzakelijk voor bewegen van de patiënt. Doorkoppelen aan nachtzak is niet toegestaan.

Urinezak wordt geleegd m.b.v. een maatbeker of urinaal

Katheter spoelen conform protocol en alleen op indicatie arts

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

Bevat geen verlopen, aangebroken of onjuist opgeslagen producten

Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Medicatieveiligheid

Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

Per patiënt klaargemaakt en niet langer dan 1 uur voor toediening

Koelkast wordt schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Aftekenlijst aanwezig.

Bijspuitpunten en optrekrubbers worden gedesinfecteerd vooraf aan aanprikken

SZA wordt correct afgevoerd in goedgekeurde vaten en worden niet onnodig gevuld

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Bouwtechnische zaken en onderhoud

Muren en vloeren zijn intact

Opslagrekken en horizontale vlakken zijn intact en reinigbaar

Laagste opslagrekken is ongeveer 15cm van de vloer af om schoonmaak vloer te waarborgen

Inventaris is intact en reinigbaar

Gordijnen zijn schoon en worden structureel gereinigd (4x per jaar)

Er zijn gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Afzuigroosters zijn schoon

Schoonmaak

Per kamer worden schone doeken gebruikt

Op correcte wijze en met de juiste producten.
Juiste dosering

Schoonmaakschema aanwezig en bijgehouden

Handschoenen worden per kamer of na schoonmaak sanitair gewisseld

Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Gebruikte materialen zijn schoon

Ruimtes zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd.

Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

Hulpmiddelen zoals glijzeilen, badmatten en tilmatten zijn strikt patiënt gebonden

Hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen worden frequent gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair niet-patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.