Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

 • Dienstkleding wordt door iedere medewerker op de juiste wijze conform protocol gedragen

 • Kleedruimte is schoon

 • Kleedruimte is opgeruimd

 • In kleedruimte is gelegenheid voor handdesinfectie en handreiniging

 • Er is een apart personeelstoilet, welke in een dagelijks schoonmaakprogramma is opgenomen

 • Lange haren worden samengebonden

 • Onderarmen en handen zijn vrij van pols- en handsieraden

 • Geen kunstnagels

 • Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie na fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie na uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie vóór schone en aseptische handelingen

 • Handdesinfectie techniek voldoende (gedurende 30 seconden) bij alle geobserveerde momenten

 • Handdesinfectie frequentie

 • Op iedere patiëntenkamer (incl. sluis) hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

 • Vpk. kan het protocol algemene voorzorgsmaatregelen in I-doc opzoeken

 • Vpk. is op de hoogte van de inhoud van het protocol algemene voorzorgsmaatregelen

 • Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

 • Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met omgevingsmaterialen en oppervlakken

 • Beschermende schort wordt gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op verontreiniging van de dienstkleding

 • Beschermende schort wordt op de juiste wijze gedragen

 • Mondneusmaskers beschikbaar en zonodig inzetten

 • Mondneusmasker wordt op de juiste wijze gedragen

 • Beschermende materialen worden éénmalig gebruikt en per patiënt gewisseld

 • Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken<br>Handschoenen-schort-handdesinfectie- (mondneusmasker, handdesinfectie)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

ADL zorg

 • Bij de wasbeurt op bed wordt gebruik gemaakt van de methode wassen zonder water

 • Geopende pakketjes WZW worden patiëntgebonden gebruikt en niet langer dan 24 uur bewaard

 • Bij incidenteel gebruik waskommen worden deze gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

 • Wasbak en/of aanrecht wordt niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

 • Waszakken worden binnen handbereik gebruikt

 • Vuile was wordt niet op de vloer/stoel/bed of tafel gelegd

 • Gebitsbakjes zijn patiëntgebonden

 • Patiënten hebben eigen scheergerei

 • Patiënten en bezoekers worden gewezen op het belang van handhygiëne

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Omgang met lichaamsvloeistoffen

 • Er wordt gebruik gemaakt van disposable opvangsystemen

 • Uitzuigsysteem heeft disposable potten

 • Er is een gevalideerde en onderhouden bedpanspoeler aanwezig

 • Bedpanspoeler is vrij van kalk en debris

 • Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten, detergens en desinfectans

 • Er zijn afdruiprekken aanwezig tbv bedpannen en urinalen

 • Urinalen en bedpannen zijn intact

 • Urinalen en bedpannen komen schoon uit de bedpanspoeler

 • Spoelruimte is zo ingericht dat schone urinalen en bedpannen gescheiden van de vuile worden opgeslagen

 • Gereinigde en gedesinfecteerde materialen die nog nat uit de bedpanspoeler komen worden direct afgedroogd met een schone, droge doek

 • Het bedieningspaneel van de bedpanspoeler wordt dagelijks, of direct bij zichtbare verontreininging, gereinigd en gedesinfecteerd

 • De spoelruimte wordt dagelijks gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig.

 • In de spoelruimte hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Algemene ruimten

 • Milieu eiland is opgeruimd en schoon

 • Milieu eiland wordt dagelijks gereinigd

 • In de directe nabijheid van het milieu eiland hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

Isolatie verpleging

 • Vpk. kan het van toepassing zijnde protocol opzoeken in I-Doc

 • Vpk. kan in eigen woorden vertellen hoe transmissie van micro-organismen plaatsvindt

 • Vpk. Kan vertellen wat het doel van betreffende isolatievorm is

 • Strikte isolatie conform protocol.<br>Kamer met sluis en onderdruk

 • Isolaties worden conform protocol ingesteld.<br>Instellen op basis van verdenking

 • Isolaties worden geregistreerd en zijn zichtbaar in het verpleegkundig dossier (geborgd met isolatieregistratie)

 • Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

 • Het is bekend wanneer isolatie beëindigd mag worden

 • Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen met water en zeep

 • Bij Norovirus worden de handen gewassen of er wordt een handdesinfectans (Sterilium Virugard) gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Norovirus

 • Bij (verdenking) Norovirus, Clostridium of VRE maakt patiënt gebruik van eigen toilet of postoel. Zonodig cohort.

 • Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

 • Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gereinigd en gedesinfecteerd

 • Indien patiënt op transport moet voor onderzoek, worden de handvaten van de rolstoel of bedranden vóór transport gedesinfecteerd met Aseptix wipe of alcohol 70%

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Wondzorg

 • Voor wondzorg vindt handdesinfectie plaats

 • Alle gebruikte materialen zijn steriel of worden na gebruik gesteriliseerd

 • Spoelvloeistoffen worden na openen gedateerd en na 24 uur weggegooid

 • Decentrale verbandopslag is schoon en heeft een beperkte voorraad

 • Steriele verpakking is intact en wordt gesloten bewaard ( niet knippen en hergebruiken)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

 • Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

 • Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

 • Handdesinfectie voorafgaand aan infuushandelingen

 • Koppelingen en bijspuitpunten aan de infuuskatheter worden voorafgaand aan manipulatie gedesinfecteerd met alcohol 70%

 • Desinfectie van de huid voorafgaand aan insertie infuusnaald

 • Huid wordt alléén onthaard voorafgaand aan insertie infuusnaald indien het inbrengen en/of afplakken van de infuusnaald belemmerd wordt

 • Indien de huid onthaard wordt, gebeurd dit met een clipper

 • Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd

 • Infuussysteem blijft maximaal 96 uur ononderbroken aangesloten

 • Afgekoppelde infuussystemen worden weggegooid

 • Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier<br>

 • Indien sprake is van flebitis wordt de infuusnaald zo spoedig mogelijk verwijderd

 • Centrale lijnen worden conform protocol ingebracht

 • Centrale lijnen worden conform protocol verzorgd

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

 • Indicatie van blaaskatheter is duidelijk en staat beschreven in verpleegkundig dossier

 • Katheterbeleid wordt dagelijks geëvalueerd, waardoor katheter niet langer in situ blijft dan strikt noodzakelijk

 • Afdeling beschikt over een bladderscan of kan hierover beschikken indien nodig

 • Voorafgaand aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

 • Inbrengen katheter met katheterset

 • Katheterzak voldoet aan alle eisen ( terugslagklep, leegloopventiel, maataanduiding)

 • Katheterzak wordt niet routinematig verwisseld (alleen bij verstopping of lekkage van het systeem of wanneer het vies gaat ruiken)

 • Beenzakken worden alleen ingezet indien noodzakelijk voor bewegen van de patiënt. Doorkoppelen aan nachtzak is niet toegestaan.

 • Urinezak wordt geleegd m.b.v. een maatbeker of urinaal

 • Katheter spoelen conform protocol en alleen op indicatie arts

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

 • Bevat geen verlopen, aangebroken of onjuist opgeslagen producten

 • Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Medicatieveiligheid

 • Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

 • Per patiënt klaargemaakt en niet langer dan 1 uur voor toediening

 • Koelkast wordt schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Aftekenlijst aanwezig.

 • Bijspuitpunten en optrekrubbers worden gedesinfecteerd vooraf aan aanprikken

 • SZA wordt correct afgevoerd in goedgekeurde vaten en worden niet onnodig gevuld

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Bouwtechnische zaken en onderhoud

 • Muren en vloeren zijn intact

 • Opslagrekken en horizontale vlakken zijn intact en reinigbaar

 • Laagste opslagrekken is ongeveer 15cm van de vloer af om schoonmaak vloer te waarborgen

 • Inventaris is intact en reinigbaar

 • Gordijnen zijn schoon en worden structureel gereinigd (4x per jaar)

 • Er zijn gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

 • Afzuigroosters zijn schoon

Schoonmaak

 • Per kamer worden schone doeken gebruikt

 • Op correcte wijze en met de juiste producten.<br>Juiste dosering

 • Schoonmaakschema aanwezig en bijgehouden

 • Handschoenen worden per kamer of na schoonmaak sanitair gewisseld

 • Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • Gebruikte materialen zijn schoon

 • Ruimtes zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd.

 • Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

 • Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

 • Hulpmiddelen zoals glijzeilen, badmatten en tilmatten zijn strikt patiënt gebonden

 • Hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen worden frequent gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Sanitair patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Sanitair niet-patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

 • Conclusie en samenvatting:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.