Beoordeling

Uitleg opstart

Uitleg laden

Uitleg aankomst klant

Einde dag

Uitleg trailer

Veiligheid Arbo

Schade

Rijden

Manoeuvreren

Instelling en houding (Betrokkenheid)

Opmerkingen/aandachtspunten

Checklist opstart en laden

Uitleg opstart
Visuele autocheck (banden, chade, verlichting enz.)
Koelmotor (stand-by, start en temperatuur) doet deze het
Werking laadklep
Instappen, zit-stuurhouding (instelmogelijkheden stoel/stuur)
Instellen spiegels
Digitale tachograaf (printen/uitlezen)
Werken met de boordcomputer (uitlezen)
Dagstaat , manifest en/of rittenlijst
Waar liggen de papieren in de auto
Uitreiken documenten (CMR AVC EN SAF)
Uitleg laden
Controle staat van de lading
Gebruik EPT
Vastzetten lading (spanband/balk)
Aamelden RFC
Uitleg gebruik vastzetmateriaal / Remastekker

Checklist klant en einde dag

Uitleg aankomst klant
Tijdigheid (algemeen)
Uitleg retouren Kunne & Nagel
Uitleg procedures CTN ritten
Einde dag
Invullen papieren
Afsluiten boordcomputer
Scanpoint
Aftanken (koelmotor en brandstoftank)
Papieren inleveren planning

Checklist trailer, veiligheid en schade

Uitleg trailer
Bekend met verschillen type trailer
Bekend met type laadkleppen
Aan- en afkoppelen (werkelijk laten doen)
Werking luchtvering (vastzetten luchtvering trekker)
Aandacht voor de uitzwaai (werkelijk laten zien)
Veiligheid Arbo
Dragen veiligheidschoenen
Dragen handschoenen
Dragen veiligheidsgordel
Bekend met HACCP regels
Handsfree bellen (via boordcomputer)
Schade
Wat te doen bij schade
Wat te doen bij transportschade (ladingschade)

Checklist rijden, manoeuvreren en diversen

Rijden
Toepassen HNR - gebruik boordcomputer (brandstof)
Uitleg Fleetboard
Volg- stopafstand
Stuurvast/rijlijnen
Controle uitzwaai bij afslaan
Plaats op de rijbaan / voorsorteervak
Motor afzetten en sleutel uit contact
Gebruik cruisecontrol
Gebruik motorrem - retarder (niet bij slecht weer)
Manoeuvreren
Achteruit rijden
Aandocken
Voorwerk/aanrijlijn
Stapt de chauffeur uit voor controle
Diversen
Gebruik navigatie
Wassen voertuig
Contact met de planning
Bevestigen werk via Whats App/ SMS
Electra aansluitingen diverse locaties
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.