Beoordeling

Uitleg opstart

Uitleg laden

Uitleg aankomst klant

Aankomst distributiecentrum

Einde rit - dag

Uitleg trailer

Veiligheid Arbo

Schade

Rijden

Manoeuvreren

Instelling en houding (Betrokkenheid)

Opmerkingen/aandachtspunten

Checklist opstart en laden

Uitleg opstart
Visuele autocheck (banden, schade, verlichting, olie enz.)
Werking laadklep
Instappen, zit-stuurhouding (instelmogelijkheden stoel/stuur)
Instellen spiegels
Digitale tachograaf (printen/uitlezen)
Uitleg rittenlijst - Touchpad
Hulpmiddelen aanwezig (steekwagen- zijplaat)
Uitleg laden
Uitleg starttijd
Controle staat van de lading
Controle aantal lading
Laden rolcontainers en omgaan met elec. pompwagen
Vastzetten lading (palen)
Afsluiten laadbak

Checklist filiaal, distributiecentrum en einde dag

Uitleg aankomst klant
Procedure sleutelklanten (uitbreiden)
Mogelijkheden laadklep (zijklep, zijbeugel)
Gebruik CO2 meter
Tijdigheid (on time/route compliance)
Hoe om te gaan met breuk
Uitleg retourlading (wel of niet meenemen)
Uitleg 1 mans-2 mans klanten
Aankomst distributiecentrum
Controle lading en en aanmelden retouren
Einde rit - dag
Afsluiten Touchpad en inleveren
Afmelden breuk goederen
Aftanken vrijdag en schoon
Inleveren contant geld

Checklist veiligheid en schade

Veiligheid Arbo
Dragen veiligheidschoenen
Dragen handschoenen
Dragen veiligheidsgordel
Schade
Wat te doen bij schade SAF em melden planning

Checklist rijden, manoeuvreren en diversen

Rijden
Toepassen HNR - gebruik boordcomputer (brandstof)
Uitleg Fleetboard
Volg- stopafstand
Stuurvast/rijlijnen
Controle uitzwaai bij afslaan
Plaats op de rijbaan / voorsorteervak
Motor afzetten en sleutel uit contact
Gebruik cruisecontrol
Gebruik motorrem / retarder
Manoeuvreren
Achteruit rijden
Inritten
Aandocken
Voorwerk/aanrijlijn
Gebruik waarschuwingslichten
Stapt de chauffeur uit voor controle
Diversen
Bonus/malus regeling
Handtekening - naam in blokletters bij klant
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.