1. TPM

 • 1-1 Ali je zaposleni poučen o TPM/5S ?

 • 1-2 V kolikor so TPM napake prisotne na stroju ali so vpisane na TPM kontrolni karti ?

 • 1-3 Ali je zaprta elektro omarica, montirane zaščite na stroju? Ali delujejo senzorji za zaprta vrata, svetlobna zavesa ...

 • 1-4 Ali so filtri in reže na elektro in komandni omarici, filtri na hladilniku stroja, računalnika čisti ... ?

 • 1-5 Ali so vsa stikala za upravljanje stroja in gumb za zaustavitev v brezhibnem in dostopnem stanju?

 • 1-6 Ali se izvaja kontrola emulzije in je vpisana zadnja kontrola?

 • 1-7 Ali je oranžna omarica na stroju in vsebuje dokumente o mesečnem in (pol) letnem pregledu in podatke o remontu?

2. 5S - Sortiraj

 • 2-1 Na delovnem mestu se nahajajo samo nujno potrebna merila in pripomočki

3. 5S - Uredi

 • 3-1 Merila, pripomočki, pripomočki za čiščenje so postavljeni na svoja mesta

 • 3-2 Ali je dokumentacija na delovnem mestu (risbe) urejena ?

 • 3-3 Ali so transportne poti v okolici delovnega mesta proste ?

 • 3-4 Ali so označene posode in pomožna orodja (tudi čistilno mazalna sredstva) ?

 • 3-5 Ali so kosi primerno zloženi na paleti, škatli ali odlagalnim mestu ?

 • 3-6 Ali so končani kosi ustrezno očiščeni in/ali razigljeni ?

4. 5S - Očisti

 • 4-1 Ali se izvaja čiščenje po 5S navodilih ?

 • 4-2 Delavci sproti in pravilno izpolnjujejo TPM/5S kontrolne karte ?

 • 4-3 Stanje stroja in delovnega mesta se ujema z izpolnjenimi podatki na TPM/5S kontrolni karti?

 • 4-4 Vidno je sprotno čiščenje strojev. Ni umazanih madežev, madežev emulzije, olja in ostružkov ?

 • 4-5 Ekologija - delavec pravilno odstrani odpadne kartona, razlito emulzijo, odvečne palete, odvečno folijo ?

5. 5S - Standardiziraj

 • 5-1 Ali je opaziti, da zaposleni na delovnem mestu redno vzdržuje sistem 5S ?

 • sprotno čiščenje, izpolnjevanje obrazcev, nima odvečnih predmetov in pripomočkov, vse je zgledno urejeno in očiščeno

6. 5S - Vzdržuj

 • 6-1 Ali je na delovnem mestu dokumentacija za vse obdelovance? (PAZI-specifika ročni orodjarji) ?

 • 6-2 Je risba podpisana in žigosana? (veljavnost, za proizvodnjo,...) ?

 • 6-3 Ali so na delovnem mestu vsa orodja brezhibna (nepoškodovana, polomljena, ipd.) ?

 • 6-4 Ali so predalniki in vsebina primerno zloženi, urejeni in očiščeni ?

7. Varstvo in zdravje pri delu

 • 7-1 Ali se uporablja osebna varovalna oprema (del.obleka, čevlji, čepi oz. glušniki, rokavice, očala,...) ?

 • 7-2 Ali zaposleni ve kje je oprema za gašenje začetnih požarov v okolici delovnega mesta ?

 • 7-3 Ali zaposleni ve kje so omarice za prvo pomoč in kdo je poučen o nudenju prve pomoči ?

 • 7-4 Ali zaposleni pozna postopek evakuacije ?

 • 7-5 Ali so na delovnem mestu urejene vse posebnosti glede varstva pri delu - spisek in ali se upoštevajo ?

 • 7-6 Veljavnost in tehniška brezhibnost bremenskih verig na delovnem mestu (manjkajoči ringl, varovala na kavlji,...) ?

8. Kvaliteta

 • 8-1 Ali so vsi kosi ustrezno označeni (št. orodja, pozicija po dokumentaciji)? ?

 • 8-2 So morebitne napake označene z RDEČO oz komentarji z modro ali črno barvo?

 • 8-3 Ali je list avtokontrole pripravljen in ažuriran ?

 • 8-4 Ali so pomembne mere pomerjene in vpisane na risbo ali avtokontrolo ?

 • 8-5 Ali so vsa merila na delovnem mestu veljavna ?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.