Title Page

 • Site conducted

 • Naam van de auditor

 • Naam van de geauditeerde

 • Type Audit(s)

undefined

 • Kwalificatiecodes

 • Adres waarop de evaluatie werd uitgevoerd
 • Datum Audit

 • Rapport nr van de inspectie

 • Type Audit

Algemene info

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • QF (09/07/2019)

Technisch

 • Theoretische kennis?

 • Praktische kennis?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Minimum PBM’s aanwezig? (Alle basis PBM's: Schoenen, bril, helm, gehoorbescherming, hoofdlamp)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • TP’s aanwezig?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Metingen? (Dichtheidsproef)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Visuele controle? (Bedrading bord, aansluitingen, plaatsing geleiders,...)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Schema's nakijken? (Identificatie stroombanen)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Technische bagage&Wetgeving?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

Algemeen

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • Voorkomen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Stiptheid?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Zin voor orde?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Omgang met klant?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Organisatie?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende algemene vragen?

Algemene vraag

  nr
 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Rapport

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • Volledigheid? (juiste omschrijving & juiste wetgeving)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Taalkundig? (Correct, volledig, ordelijk)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Besluitvorming?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende rapport vragen?

Rapport vraag

  nr
 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Vorig technische toezicht

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • Correctieve maatregelen vorig technische toezicht opgelost?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening auditor

Werkplekinspectie

Informatiestroom

 • Worden de bedrijfsspecifieke veiligheidsregels bij de opdrachtgever nageleefd?

 • Is het opstellen van een TRA noodzakelijk? <br>(TRA gekend bij de inspecteur?)

 • Werkvergunning gekend bij de inspecteur?

 • LOTO-procedure van toepassing & gekend bij de inspecteur?

Arbeidsmiddelen

 • Beschikt de inspecteur over alle arbeidsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken?

 • Zijn arbeidsmiddelen: handgereedschap, meettoestellen, … gekeurd of onderworpen aan interne controle?

 • Zijn arbeidsmiddelen:handgereedschap, meettoestellen, … in goede (visuele) staat en onderhouden?

Opleiding en kwalificatie

 • Beschikt de werknemer over een B-VCA of VOL-VCA attest? (aantoonbaar?)

 • Beschikt de werknemer over een kwalificatieattest attest? (bv.: BA4/BA5 attest)

 • Werknemer is gekwalificeerd voor zijn uit te voeren opdracht?<br>Beschikt de werknemer over de nodige certificaten voor zijn opdracht?<br>Vb.: getuigschrift algemene opleiding hoogtewerker, heftruck, verreiker, …

 • Inspecteur onderworpen aan medisch onderzoek?<br>(niet van toepassing bij huishoudelijk - klein industrie)

Werkpost en omgeving

 • Is er val- of struikelgevaar?

 • Werden er maatregelen getroffen?

 • Putten >1,2 m diep afgeschermd, veiligheidsnetten of dakrandbeveiligging geplaatst? obstakels en putten worden voldoende gesignaliseerd.

 • Werden er maatregelen getroffen?

 • De werkzone kan in veilige omstandigheden betreden worden? <br>bv.: trappen voorzien van een leuning.

 • Werden er maatregelen getroffen?

 • De werkzone wordt veilig achtergelaten?

 • Werden er maatregelen getroffen?

PBM Dracht: De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt?

 • Veiligheidshelm aanwezig / in orde?

 • Veiligheidsbril aanwezig / in orde?

 • Handschoenen aanwezig / in orde?

 • Veiligheidsschoenen aanwezig / in orde?

 • Gehoorbescherming aanwezig / in orde?

 • Werkkledij aanwezig / in orde?

 • Antivaluitrusting / harnas aanwezig / in orde?

Arbeidsveiligheid - VCA

 • Zijn de arbeidsomstandigheden op de werkplek aanvaardbaar? <br>(Kunnen er specifieke risico's vastgesteld worden?)

 • Werden er maatregelen getroffen?

 • De inspecteur heeft aandacht voor veiligheid tijdens de uitvoering van de opdracht.

 • Er is een LMRA uitgevoerd door de techniekers voor aanvang? (verificatie?)

 • Opgelegde instructies op de werklocatie worden opgevolgd?

 • Intern veiligheidsplan / noodnummers zijn deze gekend?

 • Sprake van agressie, geweld of seksuele intimidatie?

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening auditor

Interne Audit

Algemene info

 • Onderwerp - Dienst:

 • Datum Audit

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • QF (09/07/2019)

 • Departement?

Huishoudelijk

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Industrie

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Gas

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Atex

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Thermografie

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Branddetectie

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Hefwerktuigen

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Kwaliteit

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Facturatie

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Invorderingen

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Planning

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Sales

 • AP01-02: Wordt de werkwijze m.b.t het opstellen, wijzigen, nazicht, goedkeuring, verdeling, opbergen en naleven van een procedures en technische notas gerespecteerd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP03: Instructies gekend bij het verwerken van een offerte, order, bestelling, factuur, rapport, maandoverzicht, expand-it, ondertekening verslagen ?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP04: Werkwijze van klachtenbehandeling gekend? Verschil tussen een beroep tov een klacht gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP05: Classificatie van verslagen, rapporten gekend? Bewaren van vertrouwelijke gegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP06: Hoe aankopen, opbergen, consulteren, opvolgen van wetswijzigingen?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP07: Planning gekend? Voorbereiding audit uitgevoerd? Correctieve acties opgevolgd?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP08: Opleidingsprogramma voor technisch personeel opgesteld? Werking gekend? Begeleiden van inspecteurs van stagiair tot uitvoerder? Doorgeven kwalificaties?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP09: Kwaliteitsverbeteringen opgemerkt? Acties van de management review geweten?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP10: Toezichten gekend op inspecteurs? Evaluaties en corrigerende maatregelen gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP11: Nodige stappen gekend om een belac/kwaliteitsregistratie aanvraag uit te voeren? Welke zaken dienen medegedeeld te worden aan Belac?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP12: Werking eerste aanwerving gekend? Administratieve handelingen nieuw personeel gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP13: Procedure betreffende het volgen van externe opleidingen, behalen nieuwe of herkwalificaties nieuw gekend? Toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP14: Beheer arbeidsmiddelen toegepast?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP15: Uitvoering & rapportering van de controle en beheer rapporten en controlegegevens gekend?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • AP16: Toepassing gedragscode?

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Jaarevaluatie Inspecteur

Algemene info

 • Onderwerp - Dienst:

 • Datum Audit

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • QF (09/07/2019)

 • Administratieve Procedures AP03.1- AP03.3

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Evaluatie van de rapporten (Zie-> QF_Nazicht van rapporten voor Gas-Elek-Hefw-BD-AV9-EHS-TH)

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Interne Werking

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Inzet

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Klantenklachten

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Nazicht uitrusting(uitgezonderd controle apparatuur) : zie formulier AP14-B

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Nieuwe kwalificaties

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Occasioneel Toezicht

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Periodiek toezicht testen

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Technisch Toezicht van de Competenties

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Technische Procedures

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

Jaarevaluatie Administratie

Algemene info

 • Onderwerp - Dienst:

 • Datum Audit

 • Legende:
  ++ = Zeer goed - Geen maatregel
  + = Goed - Geen maatregel
  +/- = Te verbeteren - Geplande corrigerende maatregel
  - = Onvoldoende - Geplande corrigerende maatregel met evidenties (Oorzaakanalyse en draagwijdte)

 • QF (09/07/2019)

 • Doelen/ resultaten

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Motivatie individu

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Onderlinge verhoudingen/ teamcultuur

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Taak en rolverdeling

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Werkafspraken

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Procedures

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Besluitvorming

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

 • Bijkomende vragen?

vraag

  nr
 • undefined

 • Correctieve maatregel

 • Tegen

Besluit

 • Algemene indruk / opmerkingen:

 • Handtekening geauditeerde

 • Handtekening auditor

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.