Administratieve ruimte

 • Kantoorstoelen zijn stabiel, verstelbaar.

 • Er zijn geen losse snoeren aanwezig.

 • Schakelaars, contactdozen zijn in goede staat.

 • De verwarming geeft geen hinder.

 • De ventilatie geeft geen hinder.

 • De verlichting geeft geen hinder en is voldoende.

 • Ramen met direct invallend licht zijn voorzien van een goede zonnewering.

 • De ruimte wordt regelmatig schoongemaakt en onderhouden.

Technische ruimte - opslagplaats

 • Er is orde.

 • De opgeslagen goederen staan stabiel.

 • De doorgangen zijn breed genoeg en zijn vrijgehouden.

 • Er staan geen onge├»dentificeerde goederen

 • De blusmiddelen zijn goed bereikbaar.

 • De toegang is alleen mogelijk voor bevoegden.

 • Er staan geen (overmatige hoeveelheden) brandbare en gevaarlijke producten.

Klassen

ICT + elektriciteit

 • Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

 • Alle stopcontacten zijn intact

 • Er zijn geen kapotte lampen

 • Er zijn geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

 • Er worden geen dominostekkers gebruikt

 • De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubber stekkers

 • Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

 • Er zijn nergens (ook niet in kasten) producten (schoonmaak of wetenschappen), en zeker niet zonder etiket

 • Er staan geen dozen e.d. bovenop kasten

 • Er staan geen dozen e.d. op de grond

 • Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

 • Er staan geen overheadprojectoren meer

 • Er staan geen oude tv's meer

 • Het bord is netjes afgeveegd

Ruimtelijke ordening

 • Alle banken staan minstens 30cm van de verwarming

 • Tussen de banken is er een doorgang van minstens 90cm

 • De doorgangen tussen de banken zijn vrij van hindernissen

 • Er staan geen kapotte stoelen

 • Er staan geen kapotte banken

 • Er staan overal dezelfde banken en stoelen

 • De ramen aan de gang zijn vrij (geen kasten, geen posters op de ramen gekleefd,...)

 • De vloer is niet glad, effen en onbeschadigd

 • De stoel van de leerkracht is in hoogte verstelbaar

 • De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonwering

 • De kleuren van de wanden zijn rustgevend

 • Het verlichtingsniveau is voldoende

 • De FL verlichting is voorzien van kappen of roosters die het licht verspreiden

Veiligheid

 • Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

 • Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

 • Het document 'wat te doen bij brand' hangt uit

 • Blusmiddelen en alarmeringssysteem bevinden zicht op een redelijke afstand

 • De uitgangen in de nabijheid van het lokaal beschikken over pictogrammen

Omgevingsfactoren

 • De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

 • In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

 • In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimte

 • De warmte kan voldoende worden afgevoerd door de ramen

 • De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

 • De luchtverversing door de ventilatieopeningen heeft een capaciteit van minimaal 30m3 per aanwezige persoon per uur

 • Er is geen hinderlijke tocht

Afval

 • Er is een vuilbak voor restafval en een papierbak voor handen

 • Er is geen 'rommel' op de vensterbanken

Algemeen

 • De beamer staat af

 • De ramen zijn gesloten

 • De gordijnen verkeren in goede staat

Handtekening directie

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.