Audit

Welke audit wens je te maken?
Keuken
Veiligheid

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten,...) zijn aanwezig op de juiste plaats

Er is een branddeken aanwezig

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

Het document "wat te doen bij brand" hangt uit

Het evacuatieplan hangt uit op een goed zichtbare plaats

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig

Er zijn veiligheidsinstructiekaarten voorzien voor het gebruik van elektrische en mechanische toestellen

Opruimen

Er is geen rommel op de vensterbanken

Schoonmaakproducten zijn voorzien van een etiket

Koelkasten en diepvriezers zijn proper en hebben rubbers in goede staat

Er staan geen voorwerpen opgeslagen, die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

Er staan geen dozen, voedingsmiddelen op de grond

Er staan geen dozen bovenop kasten

Schoonmaakproducten zijn in een aparte gesloten kast opgeslaen

Hygiene

Voedingsmiddelen zijn voorzien van een etiket met omschrijving van inhoud en datum van bereiding

De voedingsmiddelen zijn allen voorzien van een fabricage- en/of vervaldatum (ook in de koelkasten en diepvriezers)

Koelkasten en diepvriezers behalen de vereiste min/max temperatuur

Er is PH-neutrale zeep aanwezig

Er zijn horramen voorzien

Gebruikte vaat- en handdoeken worden in een aparte mand bewaard

Er is een onderhoudsplan aanwezig (schoonmaak koelkasten en diepvries, verversen frietvet, vervanging dampkapfilters,...)

Er zijn controlelijsten aanwezig die de temperatuur van koelkasten en diepvriezers registreren met eventuele afwijkmaatregelen

Afval

Afval wordt gesorteerd

Vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt en gereinigd

Er werd alleen afval gedeponeerd in de daarvoor voorziene bakken

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

Omgevingsfactoren

De lucht is fris

Er staan geen bloemen of planten

Er is voldoende verlichting

De ramen zijn gemakkelijk te openen om de warmte af te voeren

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal worden als goed ervaren

Ruimtelijke ordening

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

De afvoerputjes zijn met klok voorzien

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonnewering

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

Tafels zijn in goede staat

Stoelen zijn in goede staat

Er zijn overal doorgangen van minstens 90 cm

ICT + Electriciteit

De elektrische toestellen zijn intact CE gekeurd

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Kapsalon

Hygiene

De warmte kan voldoende afgevoerd worden door ramen of afzuigsysteem

Er is PH neutrale handzeep en crème aanwezig

Gebruikte handdoeken worden in een aparte mand bewaard

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

Ruimtelijke ordening

Er zijn overal doorgangen van minstens 90 cm

Er zijn voldoende in hoogte verstelbare kappersstoelen aanwezig

Er is voldoende ruimte rond de wasbakken en kappersstoelen om comfortabel en veilig te werken

De vloer is effen en onbeschadigd en er is geen slipgevaar

Er zijn voldoende werkkarren binnen handbereik

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Er zijn geen kapotte lampen

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

De elektrische toestellen zijn intact en CE gekeurd

Opruimen

Er ligt geen rommel op de vensterbanken

Er staan geen dozen boven op de kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt

Veiligheid

De ramen kunnen goed afgesloten worden

Er zijn veiligheidsinstructiekaarten aanwezig

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig

Alle kappersproducten worden in geschikte en veilige omstandigheden bewaard

Alle producten zijn voorzien van etiketten

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Omgevingsfactoren

De akoestiek en de verstaanbaarheid in het lokaal worden als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Er is geen hinderlijke tocht

Afval

Afval wordt gesorteerd

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

Vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt en gereinigd

Er wordt alleen afval gedeponeerd in de daarvoor voorziene bakken

Turnzaal
ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Verlichtingsarmaturen zijn afgeschermd tegen beschadigingen

Er zijn geen kapotte lampen

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid worden als goed ervaren

Men ondervindt geen hinder van verkeerslawaai

Er wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Inrichting

De vloer is effen en onbeschadigd en er is geen slipgevaar

De vloer heeft een optimale stroefheid en veerkracht

De bovenkant van de grondpotten is gelijk met het vloerniveau (geen struikelgevaar)

Er zijn twee afzonderlijke kleedkamers

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonnewering

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

Veiligheid

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Beglazing bestaat uit veiligheidsglas

De ramen en verwarming zijn afgeschermd

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

De ramen kunnen goed afgesloten worden

Alle toestellen worden jaarlijks gekeurd. Hiervan is een attest aanwezig in het beheersdossier

Afgekeurde toestellen worden voorzien van een sticker en worden ook niet meer gebruikt

Opruimen

In de kleedkamers blijft geen rommel/ afval achter

Er staan geen voorwerpen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

Hygiene

De warmte kan voldoende afgevoerd worden door de ramen

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geuren

Er is geen hinderlijke tocht

Er is een toilet in de onmiddellijke nabijheid

De douches worden dagelijks gereinigd

De douches kunnen voldoende gespoeld worden

Vaste toestellen

Klimtouwen: de wagens waaraan de touwen bevestigd zijn lopen soepel in de rolrichting

Klimtouwen: de kettingen tussen de wagens en de touwen vertonen geen gebreken

Klimtouwen verkeren in goede staat

Klimtouwen zitten vast in hun wagentje

Ringen: de kettingbevestiging kan tijdens het gebruik van de ringen niet loskomen

Ringen: worden belast over een vak groter dan 100 mm

Ringen: de haken zijn beschermd om verwondingen te voorkomen

Rekken: ze kunnen rammelvrij vastgezet worden

Rekken: de stokken zijn verzekerd tegen loskomen

Wandrekken: de sporten zitten goed vast en kunnen niet meedraaien

Wandelen: de sporten zijn onbeschadigd en vrij van splinters

Verplaatsbare toestellen

Turnbrug: de staanders zijn gemakkelijk in de stijlen te verstellen

Turnbrug: de staanders kunnen goed worden vastgezet

Turnbrug: liggers kunnen niet ongewild zakken

Turnbrug: liggers zijn onbeschadigd en goed bevestigd aan staanders

Minitrampoline: verstelbare poten zijn goed vergrendeld

Minitrampoline: antislipvloerbeschermers zijn in goede staat

Minitrampoline: het metalen raam en veren zijn beschermd door een gepolsterd dek en elastisch bevestigd

Minitrampoline: spanning in het springbok voorkomt dat men de grond kan raken

Minitrampoline: veren en elastische spanners zijn in goede staat

Springkastelen, bok, paard: antislipvoetjes zijn intact

Springkastelen, bok, paard: verstelbare poten zijn goed manipuleerbaar

Springkastelen, bok, paard: houten onderdelen passen stevig in elkaar en zijn onbeschadigd

Matten: er is geen slijtage

Matten: zelfklevende strips zijn stofvrij

Matten: stiksels zijn onbeschadigd

Matten: vulling is voldoende schokdempend

Balken: zijn in goede staat en splintervrij

Balken: steunpunten zijn slipvrij

Balken: de hoogte is goed verstelbaar

Zweedse banken: de kleppen van de uiteinden zijn in goede staat

Zweedse banken: antislipvoetjes zijn intact

Zweedse banken: de houten gedeelten zijn splintervrij

Zweedse banken: bovenblad heeft voldoende vering

Afval

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

De vuilbakken worden regelmatig leeggemaakt

Technische ruimte/opslagruimte
Elektriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

De verlichting is intact en voldoende

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

De elektrische toestellen zijn CE gekeurd

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er is orde en overzicht

De opgeslagen goederen staan stabiel

De doorgangen zijn breed genoeg en zijn vrij van losstaande dozen, ...

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

De vuilbakken worden regelmatig leeggemaakt

Veiligheid

Er staan geen ongeïdentificeerde goederen

Er staan geen (overmatige hoeveelheden) brandbare en gevaarlijke producten

De blusmiddelen zijn goed bereikbaar

De toegang is alleen mogelijk voor bevoegden

Bio-esthetiek
Hygiene

Er is PH neutrale handzeep en handcreme aanwezig

De warmte kan voldoende afgevoerd worden die de ramen

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

Er is geen hinderlijke tocht

ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Er zijn geen kapotte lampen

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

De elektrische toestellen zijn CE gekeurd

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er staan geen dozen bovenop de kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt

Veiligheid

Er zijn veiligheidsinstructiekaarten voorzien

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig

Alle producten worden in geschikte en veilige omstandigheden bewaard

Alle producten zijn voorzien van etiketten

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "wat te doen bij brand" hangt uit

De ramen kunnen voldoende afgesloten worden

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Ruimtelijke ordening

Er zijn overal doorgangen van ten minste 90 cm

Er zijn geen kapotte behandelingsstoelen

Er zijn voldoende in hoogte verstelbare tabouretjes aanwezig

Er is voldoende ruimte om comfortabel en veilig te werken

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonnewering

Er zijn voldoende werkkarren binnen handbereik

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Afval

Er is geen rommel op de vensterbanken

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt

Bejaardenzorg
ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Er zijn geen kapotte lampen

Er zijn geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er staan geen dozen bovenop kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt

Ruimtelijke ordening

Er zijn overal doorgangen van minstens 90 cm

De bedden zijn in hoogte verstelbaar

Er is voldoende ruimte om comfortabel te werken

Er zijn voldoende werkkarren binnen handbereik

De kleuren van de wanden zijn rustgevend en helpen bij de inleving in een bejaardentehuis

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

Veiligheid

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig

Producten worden in geschikte en veilige omstandigheden bewaard

Producten zijn voorzien van etiketten

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

De warmte kan voldoende afgevoerd worden door de ramen

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

Er is geen hinderlijke tocht

Het verlichtingsniveau is voldoende

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een zonnewering

De ramen kunnen goed afgesloten worden

Afval

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

Er is geen rommel op de vensterbanken

Hygiene

Er is PH neutrale zeep aanwezig

Techniek
Hygiene

Afvoerputjes zijn voorzien van een klok

Schoonmaak- en andere producten zijn voorzien van een etiket

Schoonmaak- en andere producten worden achter slot en in een aparte kast opgeslagen

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geuren

Er is een handhygiëne punt voorzien

Er is geen hinderlijke tocht

De verlichting is intact en voldoende

De warmte kan voldoende afgevoerd worden

ICT + Electriciteit

Er zijn geen kapotte lampen

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

Verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

De elektrische toestellen zijn CE gekeurd

Opruimen

Houtresten en stof worden elke dag verwijderd

Alle losse machines en toestellen zijn veilig opgeborgen

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen dozen bovenop de kasten

Ruimtelijke ordening

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

Er zijn overal doorgangen van minstens 90 cm

Er is voldoende ruimte om comfortabel en veilig te kunnen werken

Veiligheid

Alle machines zijn uitgeschakeld

Er zijn veiligheidsinstructiekaarten aanwezig

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

Alle gereedschappen zijn veilig en netjes weggeborgen

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Het evacuatieplan hangt uit op een goed zichtbare plaats

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Omgevingsfactoren

De akoestiek en de verstaanbaarheid in het lokaal worden als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels aanwezig in/aan de wanden

Afval

Afval wordt gesorteerd

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

De vuilbakken worden regelmatig leeggemaakt

Het lokaal wordt na elke les uitgeveegd

Administratieve ruimte
ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Er zijn geen kapotte lampen

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zij in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er staan geen dozen bovenop de kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken


De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt

Ruimtelijke ordening

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

Er staan geen kapotte bureaus

De bureaustoelen zij in goede staat en in hoogte verstelbaar

Er zijn overal doorgangen van minsten 90 cm.

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

De warmte kan voldoende afgevoerd worden door de ramen

De ramen kunnen goed afgesloten worden

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

Er is geen hinderlijke tocht

Het verlichtingsniveau is voldoende

Afval

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

Er is geen rommel op de vensterbanken

Veiligheid

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

Hygiene

Voorraadproducten worden in een afzonderlijke ruimte opgeslagen en voorzien van de benodigde etiketten

Alle etenswaren en dranken worden niet op de bureaus getolereerd

Als er een gootsteen is voorzien, moet er ook handenzeep aanwezig zijn.

Stookkelder
Elektriciteit

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

Er zijn geen kapotte lampen

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Veiligheid

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Toegangen zijn branddeuren

De deur is altijd afgesloten

De blusmiddelen zijn goed bereikbaar

De toegang is alleen mogelijk voor bevoegden

Er zijn geen brandbare materialen opgeslagen

Kinderzorg/textiel
ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

Er zijn geen kapotte lampen

Er werden geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er staan geen dozen bovenop kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er staan geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

De vuilbakken worden dagelijks leeggemaakt en gereinigd

Ruimtelijke ordening

Er zijn overal doorgangen van minstens 90 cm

Er zijn geen kapotte stoelen

Er zijn geen kapotte tafels

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

De kleuren van de wanden helpen bij de inleving in een kinderdagverblijf

Veiligheid

Alle elektrische toestellen zijn CE gekeurd

Er zijn veiligheidsinstructiekaarten voorhanden voor het gebruik van didactisch materiaal

Er is een minimum aan EHBO materiaal aanwezig

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

Strijkijzers en -planken zijn in goede staat en niet verroest of kapot

Strijkijzers en -planken worden bij elke les gecontroleerd of ze nog in goede staat zijn

De ramen kunnen goed afgesloten worden

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid In het lokaal worden als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Er is geen hinderlijke tocht

Afval

Er zijn voldoende vuilbakken om te sorteren

Er is geen rommel op de vensterbanken

Hygiene

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een zonnewering

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

Er staan geen bloemen of planten

De kinderbadjes zijn voorzien van afvoerputjes met klokjes

Schoonmaakproducten zijn voorzien van een etiket

Schoonmaakproducten zijn in een aparte en afgesloten kast opgeslagen.

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

De warmte kan voldoende afgevoerd worden langs de ramen

Leslokaal

Algemeen

Al er geen les is in het lokaal staat de beamer uit

Als er geen les is in het lokaal zijn alle ramen gesloten

De gordijnen verkeren in goede staat

Afval

Er is een vuilbak voor restafval en een papierbak aanwezig

De vuilbakken worden regelmatig leeggemaakt

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimtes

Veiligheid

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document "Wat te doen bij brand" hangt uit

Blusmiddelen en alarmsysteem bevinden zich op aanvaardbare afstand

De noodzakelijke pictogrammen (uitgangen, blusapparaten, ...) zijn aanwezig

ICT + Electriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact en waterbestendig

Er zijn geen kapotte lampen

Er zijn geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubberen stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er ligt geen rommel op de vensterbanken

Er zijn nergens (ook niet in kasten) producten (schoonmaak of wetenschappen) opgeslagen

Er staan geen dozen bovenop de kasten

Er staan geen dozen op de grond

Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

Ruimtelijke ordening

Alle banken staan minstens 30 cm van de verwarming

Tussen de banken is een doorgang van minstens 90 cm

De doorgangen tussen de banken zijn vrij van hindernissen

Er staan geen kapotte stoelen/banken

Er staan overal dezelfde stoelen en banken

De ramen aan de gang zijn vrij (geen kasten, posters, ...)

De vloer is effen en onbeschadigd, er is geen slipgevaar

Hygiene

Er is geen hinderlijke tocht

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geuren

De warmte kan voldoende afgevoerd worden door de ramen

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonnewering

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

Het verlichtingsniveau is voldoende

De verlichting is voorzien van kappen die het licht verspreiden

Netheid

Vraag 1

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.