Audit

Administratieve ruimte

Kantoorstoelen zijn stabiel, verstelbaar.

Er zijn geen losse snoeren aanwezig.

Schakelaars, contactdozen zijn in goede staat.

De verwarming geeft geen hinder.

De ventilatie geeft geen hinder.

De verlichting geeft geen hinder en is voldoende.

Ramen met direct invallend licht zijn voorzien van een goede zonnewering.

De ruimte wordt regelmatig schoongemaakt en onderhouden.

Technische ruimte - opslagplaats

Er is orde.

De opgeslagen goederen staan stabiel.

De doorgangen zijn breed genoeg en zijn vrijgehouden.

Er staan geen ongeïdentificeerde goederen

Er staan geen (overmatige hoeveelheden) brandbare en gevaarlijke producten.

De blusmiddelen zijn goed bereikbaar.

De toegang is alleen mogelijk voor bevoegden.

Klassen
ICT + elektriciteit

Er liggen geen snoeren los op de grond of op de verwarming

Alle stopcontacten zijn intact

Er zijn geen kapotte lampen

Er zijn geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld

Er worden geen dominostekkers gebruikt

De verlengsnoeren zijn in goede staat en uitgevoerd in CTMB met rubber stekkers

Een eventuele verdeelkast is afgesloten

Opruimen

Er zijn nergens (ook niet in kasten) producten (schoonmaak of wetenschappen), en zeker niet zonder etiket

Er staan geen dozen e.d. bovenop kasten

Er staan geen dozen e.d. op de grond

Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken

Er staan geen overheadprojectoren meer

Er staan geen oude tv's meer

Het bord is netjes afgeveegd

Ruimtelijke ordening

Alle banken staan minstens 30cm van de verwarming

Tussen de banken is er een doorgang van minstens 90cm

De doorgangen tussen de banken zijn vrij van hindernissen

Er staan geen kapotte stoelen

Er staan geen kapotte banken

Er staan overal dezelfde banken en stoelen

De ramen aan de gang zijn vrij (geen kasten, geen posters op de ramen gekleefd,...)

De vloer is niet glad, effen en onbeschadigd

De stoel van de leerkracht is in hoogte verstelbaar

De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonwering

De kleuren van de wanden zijn rustgevend

Het verlichtingsniveau is voldoende

De FL verlichting is voorzien van kappen of roosters die het licht verspreiden

Veiligheid

Er zijn geen scherpe of hinderlijke obstakels in/aan de wanden

Het evacuatieplan hangt op een goed zichtbare plaats

Het document 'wat te doen bij brand' hangt uit

Blusmiddelen en alarmeringssysteem bevinden zicht op een redelijke afstand

De uitgangen in de nabijheid van het lokaal beschikken over pictogrammen

Omgevingsfactoren

De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal wordt als goed ervaren

In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai

In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimte

De warmte kan voldoende worden afgevoerd door de ramen

De lucht is fris, vers en vrij van hinderlijke geur

De luchtverversing door de ventilatieopeningen heeft een capaciteit van minimaal 30m3 per aanwezige persoon per uur

Er is geen hinderlijke tocht

Afval

Er is een vuilbak voor restafval en een papierbak voor handen

Er is geen 'rommel' op de vensterbanken

Algemeen

De beamer staat af

De ramen zijn gesloten

De gordijnen verkeren in goede staat

Handtekening directie
Add signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.