De lezer

 • De cursus is geschreven voor de (laagtaalvaardige) leerling, niet voor de collega of medemens.

De vorm en structuur

 • De lay-out is voorzien van beeldmateriaal, foto’s, tekeningen, schema’s en tabellen.

 • Het lettertype is eenvoudig.
  - Calibri
  - Verdana
  - Arial

 • De structuur is chronologisch of van gemakkelijk naar moeilijk.

 • De structuur is verdeeld in stukjes met duidelijke tussentitels.

 • Er is ruimte voorzien voor notities van de leerling.

 • Voldoende witruimte laten tussen de antwoorden
  (= voldoende ruimte tussen twee lijnen, minimum 1.5 interlinie)

 • De cursus heeft voldoende aandacht voor afbeeldingen, foto’s,... die de inhoud ondersteunen

De zinnen

 • De zinnen zijn zo kort mogelijk.

 • De zinnen zijn zo vaak mogelijk enkelvoudig.

 • De opdrachten in de cursus zijn geformuleerd als instructies, bevelen.

De woorden

 • Moeilijke begrippen zijn uitgelegd en omschreven.
  (Woordenlijsten)

 • Er staan geen onnodige afkortingen in de cursus.
  De afkortingen en letterwoorden die nodig zijn, zijn uitgelegd.
  (A.d.h.v. , m.b.t.)

 • De woorden zijn alledaags, niet archaïsch.
  (Desalniettemin, kroeg,...)

 • De vaktaalwoorden zijn duidelijk uitgelegd.
  (Emulgeren, reductie, handelstekort)

 • De vaktaalwoorden zijn consequent gebruikt en worden vaak herhaald.

Conclusie, vervolg

 • Handtekening uitvoerder

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.