Audit

De lezer

De cursus is geschreven voor de (laagtaalvaardige) leerling, niet voor de collega of medemens.

De vorm en structuur

De lay-out is voorzien van beeldmateriaal, foto’s, tekeningen, schema’s en tabellen.

Het lettertype is eenvoudig.
- Calibri
- Verdana
- Arial

De structuur is chronologisch of van gemakkelijk naar moeilijk.

De structuur is verdeeld in stukjes met duidelijke tussentitels.

Er is ruimte voorzien voor notities van de leerling.

Voldoende witruimte laten tussen de antwoorden
(= voldoende ruimte tussen twee lijnen, minimum 1.5 interlinie)

De cursus heeft voldoende aandacht voor afbeeldingen, foto’s,... die de inhoud ondersteunen

De zinnen

De zinnen zijn zo kort mogelijk.

De zinnen zijn zo vaak mogelijk enkelvoudig.

De opdrachten in de cursus zijn geformuleerd als instructies, bevelen.

De woorden

Moeilijke begrippen zijn uitgelegd en omschreven.
(Woordenlijsten)

Er staan geen onnodige afkortingen in de cursus.
De afkortingen en letterwoorden die nodig zijn, zijn uitgelegd.
(A.d.h.v. , m.b.t.)

De woorden zijn alledaags, niet archaïsch.
(Desalniettemin, kroeg,...)

De vaktaalwoorden zijn duidelijk uitgelegd.
(Emulgeren, reductie, handelstekort)

De vaktaalwoorden zijn consequent gebruikt en worden vaak herhaald.

Conclusie, vervolg

Handtekening uitvoerder
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.