1.Administratie

 • Jaarplannen

 • (Digitale) agenda

 • Actief werken met leerplandoelstellingen

 • Cursus

 • Puntenboek (Skore)

 • Commentaar

2. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Kan beginsituatie realistisch inschatten

 • Kan opdrachten duidelijk formuleren

 • Kan opdrachten controleren

 • Kiest (leer)materiaal ivf de doelstellingen

 • Kan de les methodisch opbouwen

 • Praat duidelijk en gebruikt standaardnederlands

 • Beheerst de stemtechniek

 • Drukt zich expressief uit op het niveau van de leerlingen (verbaal - lichamelijk)

 • Schrijft standaardnederlands

 • Werkt doelgericht

 • Gebruikt (didactische) hulpmiddelen op een functionele manier

 • Kan lesfasen vastzetten

 • Kan het leerproces evalueren

 • Kan leerproduct evalueren

 • Eindigt de les met een algemene synthese

 • Brengt zinvolle variatie in didactische werkvormen

 • Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

 • Kan fouten bij leerlingen analyseren

 • Kan fouten bij leerlingen bijsturen

 • Kan omgaan met diversiteit

 • Werkt probleemstellend/uitdagend

 • Commentaar

3. De leraar als opvoeder

 • Heeft een goed contact met de leerlingen

 • Betrekt de leerlingen actief bij de les

 • Creëert een positief leefklimaat

 • Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

 • Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

 • Kan vlot communiceren met alle leerlingen

 • Commentaar

4. De leraar als inhoudelijk expert

 • Beheerst de voor de les(sen) relevante kennis

 • Kan die kennis en vaardigheden overbrengen naar de leerlingen

 • Kan correct demonstreren

 • Kan remediëren

 • Kiest gepaste oefenstof ivf het onderwerp

 • Commentaar

5. De leraar als organisator

 • Bouwt de les organisatorisch goed op (logische stappen)

 • Zorgt voor goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

 • Kan de lestijd goed indelen

 • Laat het materiaal op de juiste manier plaatsen/wegbrengen

 • Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

 • Opstelling in de leeromgeving (praktijklessen)

 • Commentaar

6. Attitudes en voorkomen

 • Commentaar

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening 1ste evaluator:

 • Handtekening collega + naam:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.