Audit

1.Administratie

Jaarplannen

(Digitale) agenda

Actief werken met leerplandoelstellingen

Cursus

Puntenboek (Skore)

Commentaar

2. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Kan beginsituatie realistisch inschatten

Kan opdrachten duidelijk formuleren

Kan opdrachten controleren

Kiest (leer)materiaal ivf de doelstellingen

Kan de les methodisch opbouwen

Praat duidelijk en gebruikt standaardnederlands

Beheerst de stemtechniek

Drukt zich expressief uit op het niveau van de leerlingen (verbaal - lichamelijk)

Schrijft standaardnederlands

Werkt doelgericht

Gebruikt (didactische) hulpmiddelen op een functionele manier

Kan lesfasen vastzetten

Kan het leerproces evalueren

Kan leerproduct evalueren

Eindigt de les met een algemene synthese

Brengt zinvolle variatie in didactische werkvormen

Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

Kan fouten bij leerlingen analyseren

Kan fouten bij leerlingen bijsturen

Kan omgaan met diversiteit

Werkt probleemstellend/uitdagend

Commentaar

3. De leraar als opvoeder

Heeft een goed contact met de leerlingen

Betrekt de leerlingen actief bij de les

Creëert een positief leefklimaat

Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

Kan vlot communiceren met alle leerlingen

Commentaar

4. De leraar als inhoudelijk expert

Beheerst de voor de les(sen) relevante kennis

Kan die kennis en vaardigheden overbrengen naar de leerlingen

Kan correct demonstreren

Kan remediëren

Kiest gepaste oefenstof ivf het onderwerp

Commentaar

5. De leraar als organisator

Bouwt de les organisatorisch goed op (logische stappen)

Zorgt voor goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

Kan de lestijd goed indelen

Laat het materiaal op de juiste manier plaatsen/wegbrengen

Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

Opstelling in de leeromgeving (praktijklessen)

Commentaar

6. Attitudes en voorkomen

Commentaar

Analyse lesbijwoning

Sterkte

Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen
Select date
Handtekening 1ste evaluator:
Handtekening collega + naam:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.