Information

 • Naam cursist:

 • Datum + tijd:

 • Moeilijkheidsgraad

Controle veiligheid

 • Kijkt of de situatie veilig is (K)

Controle bewustzijn

 • Schudt zachtjes aan de schouders en vraagt luid “gaat het ?” (K)

Controle ademhaling

 • Maakt de luchtweg vrij (kantelt hoofd naar achteren en tilt de kin omhoog) (G)

 • Controleert de ademhaling (kijkt, luistert en voelt maximaal 10 seconden) (G)

Hulpdiensten

 • 112 zelf alarmeren (G)

 • AED + pocketmasker gaan halen (K)

CPR

AED

 • Schakelt AED onmiddellijk aan (K)

 • Opent de verpakking en kleeft de elektroden op de borstkas zoals aangegeven (niet op de tepel, niet op het sleutelbeen) (K)

 • Zegt luidop dat iedereen afstand moet houden tijdens de ritmeanalyse (G)

 • Maakt een duidelijk handgebaar tijdens de ritmeanalyse (K)

 • Maakt pocketmasker klaar tijdens de ritmeanalyse (K)

 • Maakt een duidelijk handgebaar tijdens de schok (K)

 • Zegt luidop dat iedereen afstand moet houden tijdens de schok (G)

 • Hervat onmiddellijk de reanimatie wanneer het toestel aangeeft om verder te reanimeren (K)

Borstcompressies

 • Plaatst de handen in het midden van de borstkas (positiebepaling) (K)

 • Drukt het borstbeen 5 à 6 cm loodrecht naar beneden (G)

 • Laat elke keer de borstkas weer volledig naar boven komen (K)

 • Laat de handen niet loskomen of verschuiven van het borstbeen (K)

 • Geeft 30 hartmassages aan een tempo van 100 – 120 / minuut (K)

Beademingen

 • Kantelt het hoofd en tilt de kin omhoog (G)

 • Beademing 1: Blaast gedurende 1 seconde rustig in en kijkt of de borstkas omhoog komt (G)

 • Richt het hoofd op en kijkt of de borstkas opnieuw naar beneden gaat (K)

 • Beademing 2: Blaast gedurende 1 seconde rustig in en kijkt of de borstkas omhoog komt (G)

 • De beademingen duren in totaal niet langer dan 5 sec (K)

Verklaring voor akkoord

 • Handtekening cursist

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.