Audit

Moeilijkheidsgraad

Controle veiligheid

Kijkt of de situatie veilig is (K)

Controle bewustzijn

Schudt zachtjes aan de schouders en vraagt luid “gaat het ?” (K)

Controle ademhaling

Maakt de luchtweg vrij (kantelt hoofd naar achteren en tilt de kin omhoog) (G)

Controleert de ademhaling (kijkt, luistert en voelt maximaal 10 seconden) (G)

Hulpdiensten

112 laten bellen (G)

AED + pocketmasker laten halen (K)

CPR
Borstcompressies

Plaatst de handen in het midden van de borstkas (positiebepaling) (K)

Drukt het borstbeen 5 à 6 cm loodrecht naar beneden (G)

Laat elke keer de borstkas weer volledig naar boven komen (K)

Laat de handen niet loskomen of verschuiven van het borstbeen (K)

Geeft 30 hartmassages aan een tempo van 100 – 120 / minuut (K)

Beademingen

Kantelt het hoofd en tilt de kin omhoog (G)

Beademing 1: Blaast gedurende 1 seconde rustig in en kijkt of de borstkas omhoog komt (G)

Richt het hoofd op en kijkt of de borstkas opnieuw naar beneden gaat (K)

Beademing 2: Blaast gedurende 1 seconde rustig in en kijkt of de borstkas omhoog komt (G)

De beademingen duren in totaal niet langer dan 5 sec (K)

AED

Schakelt AED onmiddellijk aan (K)

Opent de verpakking en kleeft de elektroden op de borstkas zoals aangegeven (niet op de tepel, niet op het sleutelbeen) (K)

Zegt luidop dat iedereen afstand moet houden tijdens de ritmeanalyse (G)

Maakt een duidelijk handgebaar tijdens de ritmeanalyse (K)

Maakt pocketmasker klaar tijdens de ritmeanalyse (K)

Maakt een duidelijk handgebaar tijdens de schok (K)

Zegt luidop dat iedereen afstand moet houden tijdens de schok (G)

Hervat onmiddellijk de reanimatie wanneer het toestel aangeeft om verder te reanimeren (K)

Verklaring voor akkoord
Handtekening cursist
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.