Tussentijdse evaluatie

1) Competentie: werkhouding.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken en afspraken i.v.m. verwittigen bij ziekte worden nagekomen.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • De leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competentie: werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling ziet de taken die moeten gedaan worden in het salon.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling blijft steeds beleefd.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competentie: inzicht van de technische vaardigheden.

 • De leerling heeft inzicht in de kleurtechnieken.

 • De leerling heeft inzicht in de snittechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de snittechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de droogtechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de droogtechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de krultechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de afwerkingstechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de afwerkingstechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de verzorgende behandelingen.

 • De leerling heeft inzicht in de verzorgende producten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competentie: uitvoeren van de technische vaardigheden.

 • De leerling kan de kleurtechnieken toepassen.

 • De leerling kan de snittechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de snittechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de droogtechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de droogtechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de krultechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de afwerkingstechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de afwerkingstechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de verzorgende behandelingen met de juiste producten toepassen.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competentie: klantgerichtheid.

 • De leerling is klantvriendelijk.

 • De leerling kan geduldig, rustig en beheerst vertrouwen geven aan de klant.

 • De leerling kan de klant op een zelfstandige en correcte manier benaderen.

 • De leerling is flexibel.

 • De leerling werkt volgens aangeleerde techniek op een vlotte en handige manier.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie: woon- en leefklimaat in het kapsalon.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling werkt veilig en hygiĆ«nisch.

 • De leerling voert salongerichte taken uit.

 • De leerling voldoet aan de eisen om de kledij v/d klant en de kapper.

 • De leerling gaat op een verantwoordelijke manier om met het kappersmateriaal.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competentie: verslaggeving

 • De leerling biedt zijn evaluatiedocumenten op de afgesproken data aan.

 • De leerling laat de stagemap steeds in het salon.

 • De leerling houdt de stagemap steeds in orde.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competentie: reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht en verbetert zijn competenties.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

9) Competenties: gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Bespreking tussentijdse evaluatie

 • Leerling:

 • Stagebegeleider:

 • Stagementor:

Eindevaluatie

1) Competentie: werkhouding.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken en afspraken i.v.m. verwittigen bij ziekte worden nagekomen.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competentie: werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling ziet de taken die moeten gedaan worden in het salon.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling blijft steeds beleefd.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competentie: inzicht van de technische vaardigheden.

 • De leerling heeft inzicht in de kleurtechnieken.

 • De leerling heeft inzicht in de snittechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de snittechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de droogtechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de droogtechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de krultechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de afwerkingstechnieken voor dames.

 • De leerling heeft inzicht in de afwerkingstechnieken voor heren.

 • De leerling heeft inzicht in de verzorgende behandelingen.

 • De leerling heeft inzicht in de verzorgende producten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competentie: uitvoeren van de technische vaardigheden.

 • De leerling kan de kleurtechnieken toepassen.

 • De leerling kan de snittechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de snittechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de droogtechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de droogtechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de krultechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de afwerkingstechnieken voor dames toepassen.

 • De leerling kan de afwerkingstechnieken voor heren toepassen.

 • De leerling kan de verzorgende behandelingen met de juiste producten toepassen.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competentie: klantgerichtheid.

 • De leerling is klantvriendelijk.

 • De leerling kan geduldig, rustig en beheerst vertrouwen geven aan de klant.

 • De leerling kan de klant op een zelfstandige en correcte manier benaderen.

 • De leerling is flexibel.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte en handige manier.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie: woon- en leefklimaat in het kapsalon.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling werkt veilig en hygiĆ«nisch.

 • De leerling voert salongerichte taken uit.

 • De leerling voldoet aan de eisen om de kledij van de klant en de kapper te beschermen.

 • De leerling gaat op een verantwoorde manier om met het kappersmateriaal.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competentie: verslaggeving.

 • De leerling biedt zijn evaluatiedocumenten op de afgesproken data aan.

 • De leerling laat de stagemap steeds in het salon.

 • De leerling houdt de stagemap steeds in orde.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competentie: reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

9) Competentie: gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Eindbesluit

 • 1) Competentie: werkhouding.

 • 2) Competentie: werken in team.

 • 3) Competentie: inzicht van de technische vaardigheden.

 • 4) Competentie: uitvoeren van de technische vaardigheden.

 • 5) Competentie: klantgerichtheid.

 • 6) Competentie: woon- en leefklimaat.

 • 7) Competentie:verslaggeving.

 • 8) Competentie: reflectie, bijsturing en feedback.

 • 9) Competentie: gesproken taal.

 • Eindresultaat:

 • Motivering eindresultaat: De competenties met betrekking tot de volgende groep(en) werd(en) onvoldoende bereikt. ...

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.