Başlık sayfası

 • Belge No.

 • Denetim başlığı

 • Müşteri / Site

 • Üzerinde yürütülen

 • Tarafından hazırlanan

 • Konum
 • Personel

Denetim

 • Dış alan aydınlatmalarının tümünün aktif çalışıyor olması

 • Add media

 • Dış alan aydınlatma ve rampa aydınlatmalarının fiziki durum uygunluğu(zarar, hasar, renk vb)

 • Add media

 • Dış panel, sundurma vb alanların standartlara uygunluğu ve görselliği (zarar, hasar, renk vb)

 • Add media

 • Bina renginin Vestel kırmızısı standardına uygunluğu

 • Add media

 • Dış alan zemininin fiziki uygunluğu(zarar, hsar, trafik güvenliği vb)

 • Add media

 • Dış alan trafik düzeni için görevli manevracı

 • Add media

 • Oluk temizliklerinin periyodik olarak yapılması

 • Add media

 • Çatı temizliklerinin periyodik olarak yapılması ve uygunluğu

 • Add media

 • Rampa koruma demirlerinin amacına uygun kullanım durumu

 • Add media

 • Rampa koruma demirlerinin fiziki durumu

 • Add media

 • Rampa malzeme güvenliğinin uygunluğu (dış tehditlere (kamelya alanı, yaya hareketi vb) açık mı vb)

 • Add media

 • Rampa atık bekleme noktalarının tertip düzen uygunluğu

 • Add media

 • Hangar kapılarının, otomatik kapıların fiziki durumunun uygunluğu(aktif olması, zarar-hasar vb)

 • Add media

 • Rampa merdivenlerinin fiziki uygunluğu (bakımlı olması, amacına uygun, sabit vb)

 • Add media

 • Rampa altı temizliğinin uygunluğu

 • Add media

 • Rampa tertip-düzen uygunluğu

 • Add media

 • Rampa geçişlerinin uygunluğu

 • Add media

 • Akü şarj alanlarının uygunluğu

 • Add media

 • WC, lavabolar hijyenik koşullarının uygunluğu

 • Add media

 • WC lavabo alanlarının fiziki durumunun uygunluğu(bakım, onarım ihtiyacı, yeterli kapasite vb)

 • Add media

 • Soyunma odalarının hijyenik koşullarının uygunluğu

 • Add media

 • Soyunma odalarının fiziki koşullarının uygunluğu (bakım-onarım, yeterlilik vb)

 • Add media

 • Çay ocağı hijyenik koşullarının ve tertip-düzen uygunluğu

 • Add media

 • Ofislerde tertip düzen uygunluğu

 • Add media

 • Depo içi çalışma masalarının tertip-düzen uygunluğu

 • Add media

 • Arşiv tertip-düzen uygunluğu

 • Add media

 • Alanda elektrik güvenliğinin sağlanması için elektrikli cihaz kullanılmaması yönünde uygulamalar

 • Add media

 • Alanda elektrik güvenliğinin ve termal konfor şartlarının sağlanması için klima kullanılmaması uygunluğu

 • Add media

 • Raflarda malzeme istif uygunluğu(girinti-çıkıntı vb)

 • Add media

 • Rafların fiziki durum uygunluğu (deformasyon, hasar vb)

 • Add media

 • Raf alanlarında malzeme olmaması

 • Add media

 • Malzemelerin düşmemesi için istif önlemleri uygunluğu (devrilme, düşme, çarpma, acil çıkış noktalarını kapama, görüş alanlarını kapatma vb.)

 • Add media

 • Malzemelerin (akıllı palet vb) ürün güvenliği uygunluğu (tozlu olması-ürün güvenliği ve sağlık riskleri)

 • Add media

 • Akıllı paletlerin fiziki uygunluğu (hasar, yırtık, çatlak, bombe yapmış vb)

 • Add media

 • Yol güzergahında malzeme istifi yapılmaması

 • Add media

 • İç panellerin fiziki durum uygunluğu(zarar-hasar, temizlik, renk vb.)

 • Add media

 • Alan zemininin fiziki durum uygunluğu (çatlak, zarar-hasar, deformasyon vb.)

 • Add media

 • İlgili alan tertip düzen uygunluğu

 • Add media

 • Kritik malzeme depo alanında güvenlik önlemlerinin (kilit, kgs, cctv, anahtar, tanımlı personel vb.) yeterliliği

 • Add media

 • Depo harici alan dışına malzeme stoğu yapılmaması

 • Add media

 • Forklift, yengeç vb iş makinelerinin tanımlı alanlarda çalışması ve park halinde olması

 • Add media

 • Mamul depoda ürün harici malzeme depolanmaması

 • Add media

 • 30 günden fazla bekleyen ürün olmaması

 • Add media

 • Alanın ve hacmin en verimli şekilde maksimum kullanımı

 • Add media

 • Alan ve ürün güvenliği için tanımlı otopark kullanımı

 • Add media

 • Depo olarak konteyner kullanılmaması

 • Add media

 • Konteyner mühürlerinin güvenliği (kilitli, tanımlı personel kullanımı vb) yeterliliği

 • Add media

 • Sevkiyat taşıma araçlarının fiziki durumunun uygunluğu (bakım, tekerlek, kemer vb)

 • Add media

 • Ramdom malzeme/mamul denetlemesi sonucu sayım ve verilerin eşleşmesi

 • Add media

 • Personellerin kılık-kıyafet,saç -sakal vb şirket prosedürlerine uyumu

 • Add media

 • Raf kapasitelerinin belirtilmiş olması

 • Add media

 • Depo alanlarında yaya geçiş güzegahlarının tanımlı olması

 • Add media

 • Raf arkasından malzeme düşme riski olan alanlarda standartlara uygun güvenlik ağı bulunması

 • Add media

 • İstifleme-kaldırma ekipmanlarının günlük periyodik kontrollerinin yapılma durumu

 • Add media

 • Akü şarj alanındaki göz ve vücut duşunun uygunluğu

 • Add media

 • Akü şarj alanının yanmaz malzeme ile izole edilmesi

 • Add media

 • Akü şarj alanlarında acil enerji kesme butonu mevcut mu?

 • Add media

 • Araç üzerinde akü şarj edilmemesi

 • Add media

 • Akülerde oluşan hidrojen gazının ateş alıp patlamaması için önlem alınması

 • Add media

 • Akü şarj alanında koruyuculu ayakkabı, gözlük, aside dayanıklı kimyasal eldiven,baret ve yüz koruyucu ekipman kullanımı

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.