Başlık sayfası

 • Belge No.

 • Vestel Elektronik A.Ş Depo Denetimleri

 • Müşteri / Site

 • Üzerinden yürütülen

 • Tarafından hazırlanan

 • Konum
 • Personel

 • Alan Özellikleri( m2 / çalışan sayısı)

 • Bir Önceki Denetleme Puanı

Denetim

 • Rampa/dış alan aydınlatmaları çalışıyor mu?

 • Add media

 • Rampa/ dış alan aydınlatmaları endüstri disiplin şartlarına uygun mu? (Zarar/hasar/deformasyon vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Raflı depolarda 150 lüx aydınlatma değeri sağlanıyor mu?

 • Add media

 • Rafsız depolarda 100 lüx aydınlatma değeri sağlanıyor mu ?

 • Add media

 • Panel /duvar/çatı endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu? (Zarar ,hasar, deformasyon, su sızıntısı ,akma, renk-beyaz ,( RAL 9002) vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Depo içi zemini fiziki olarak uygun mu?(Zarar /hasar/çatlak/zeminde bozukluk/renk vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Dış alanda trafik düzeni için işaretçi/manevracı görevlendirilmiş mi

 • Add media

 • Oluk/çatı temizlikleri 6 aylık periyotlarla temizleniyor mu?

 • Add media

 • Atık bekleme alanı endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu?(alanın tanımlı olması/tertip düzen/zeminde bozukluk vb.degerlendirilmeli)

 • Add media

 • Hangar kapıları fiziki olarak uygun mu?(Zarar /hasar/çalışma durumu/deformasyon/renk vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Acil çıkış kapıları​ fiziki olarak uygun mu(Zarar /hasar/çalışma​ durumu/deformasyon/renk vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rampa koruma demiri ,sundurma çatısı vb. alanların rengi Vestel kırmızısına uygun mu ?

 • Add media

 • Rampa / dış alan zemini fiziki olarak uygun mu?( Zarar/ hasar /çatlak/ zeminde bozukluk vb. Değerlendirilmesi)

 • Add media

 • Rampa koruma demirleri yükleme /boşaltma harici zamanlarda kapalı /yerinde tutuluyor mu?

 • Add media

 • Rampa koruma demirleri endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu ?(Zarar /hasar/deformasyon/renk vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rampa / dış alanda malzeme/ürün güvenliği sağlanıyor mu? (alanı gören kamera var mı? Otopark alanı yakın mı ?Yoğun personel geçişi var mı? vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rampa/dış alan merdivenleri fiziki olarak uygun mu?(zarar /hasar/ kaydırmaz bant /korkuluk /sabit olma vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rampa altları temiz mi?

 • Add media

 • Rampa/dış alan endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu?( tertip /düzen/ temizlik vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rampalar arasında kesintisiz geçiş sağlanıyor mu?(rampada palet istiflemesi vb. olmaması gerekliliği değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Tesis erişim kapıları, dış kapılar ve pencereler kilitleme cihazları ile sabitleniyor mu?( kilitleme cihazları manuel olarak uygulanmış kilit, kilitleme çubukları, Emniyet mandalları veya elektronik olarak kontrol edilen cihazlar olabilir)

 • Add media

 • Konteyner /römork geçici bekleme alanındayken kilit veya mühürlü müdür?(kilit kullanıldığında, anahtarın kontrolü nakliye amirinde olmalıdır.)

 • Add media

 • Kargo yüklemesini gözlemek ve güvenlik prosedürlerine uyulmasını sağlamak için, nakliye sorumlusu fiziki olarak nakliye alanında bulunuyor mu?

 • Add media

 • Yükleme tamamlandıktan hemen sonra ISO 17712 standardına uygun mühürleme yapılıyor mu?

 • Add media

 • Uluslararası ve yerel kargo gönderileri nakliye alanında ayrı mı tutuluyor?

 • Add media

 • Nakil işlemi yapılmadan önce, paket içerikleri ile ilgili bir etiketleme vb. var mı?

 • Add media

 • Akü şarj alanında ızgaralı taşma havuzu mevcut mu?

 • Add media

 • Akü şarj alanındaki göz/vücut duşu fiziki olarak uygun mu?(su gelir/gideri var mı? Çalışma durumu/ erişebilme durumu vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı ile göz/vücut duşu arasında seperatör var mı?

 • Add media

 • Akü şarj alanı yanmaz malzeme ile izole edilmiş mi? (Dış cephe paneli ile arasında yanmaz panel beton /duvar durumu vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanlarında enerjiyi acil kesme butonu var mı?

 • Add media

 • Aküler güvenli şarj ediliyor mu?(araç üzerinde şarj edilmesi vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Hidrojen gazı salınımı nedeniyle patlama riskine karşı güvenlik tedbiri alınmış mı?(baca varlığı vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanında kişisel koruyucu donanım dolabı mevcut mu? (Dolap içinde gözlük, eldiven, baret bulunma durumu vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı caraskalının periyodik bakımı yapılıyor mu?( Hangi periyotta kim tarafından yapılıyor değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı caraskal periyodik kontrolleri yapılıyor mu? (Hangi periyotta hangi firma yapıyor, değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı caraskalı taşıma aparatı emniyet kancaları mevcut mu? (Sağlamlığı kontrol edilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı şarj soketleri sağlam mı? (Bantlı ,deforme olmuş vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Akü şarj alanı aydınlatmaları yeterli mi?

 • Add media

 • Akü şarj alanı aydınlatma busbar çıkış kutuları uygun mu? (Aydınlatma ve aydınlatma busbar kanalına çarpılması ,busbar çıkış kutusu kapakları açık bırakıldığı veya kırık olduğu durumlar olabiliyor (yangın riski))

 • Add media

 • Akü şarj alanı prizler uygun mu?(prizlerin hasar durumu vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • WC/ lavabolar hijyenik koşulları sağlıyor mu? (Temizlik vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • WC/lavabolar fiziki olarak uygun mu?(zarar/ hasar/ deformasyon vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Soyunma odaları hijyenik koşulları sağlıyor mu? (Temizlik vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Soyunma odaları fiziki olarak uygun mu?( zarar /hasar/ deformasyon vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay ocağı hijyenik koşulları sağlıyor mu ?(temizlik vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay ocağı fiziki olarak uygun mu?(zarar/ hasar /deformasyon vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay ocağında elektrik güvenliği sağlanıyor mu? (üçlü priz, ısıtıcı, kettle vb .değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Ofisler endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu?( tertip düzen /temizlik vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Ofislerde elektrik güvenliği sağlanıyor mu ?(üçlü priz, ısıtıcı, kettle vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Ofislerde kullanılan klima dış ünitesi dış cepheye konumlandırılmış mı?

 • Add media

 • Ofislerde kullanılan klima kaçak akım rölesi /sigortaya bağlanmış mı?

 • Add media

 • Arşiv endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu?( tertip, düzen, temizlik vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Arşivlerde elektrik güvenliği sağlanıyor mu ?(üçlü priz, ısıtıcı, kettle vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Depo içi çalışma masaları(ofis harici) endüstriyel disiplin şartlarına uygun mu? (Tertip düzen temizlik vb. değerlendirilmesi)

 • Add media

 • Depo içi çalışma masalarında (Ofis harici) elektrik güvenliği sağlanıyor mu? (Üçlü priz, ısıtıcı, kettle vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Depo içinde elektrik güvenliği sağlanıyor mu? (Aydınlatmalar ile paletler/raflar arasında en az 1.5 metrelik mesafe var mı?vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay ocağı kullanım suyu filtre ediliyor mu?( filtre temizliği, filtre temizlik/ değişim periyotları değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay ocağında kullanılan temizlik kimyasalları tanımlı ve uygun kaplarda mı muhafaza ediliyor? (Temizlik kimyasallarının su vb. İçecek şişelerinde veya tanımsız kaplarda olması değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Çay kazanı ihtiyaca uygun kapasitede mi? (Çay kazanı yetersiz olduğundan üst üste 2 adet demlik konularak ihtiyacı karşılamaya çalışılması değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Random yapılan kontrolde, sevkiyat vb.kritik pozisyonda çalışanların sabıka kayıtları güncel mi? (Geçerlilik süresi 1 yıldır)

 • Add media

 • Acil durum ekiplerine ( koruma,kurtarma,söndürme,ilkyardım) seçilen depo personellerinin eğitimleri mevcut mu?

 • Add media

 • Random yapılan kontrollerde depo personellerinin İSG yenileme eğitimleri mevcut mu?

 • Add media

 • Rondom yapılan kontroller de, sevkiyat vb. kritik pozisyonda çalışanların ctpat eğitimi mevcut mu?(3 ayda 1 yenilenmiş olmalıdır)

 • Add media

 • Yalnızca yetkili çalışanların ve refakat edilen ziyaretçilerin yük elleçleme ve depolama alanlarına girmelerine izin verilmesini sağlamak için uygun bir yöntem kullanılıyor mu? (Boyun bağı sevkiyat yeşil ,ziyaretçi turuncu vb.)

 • Add media

 • Yük elleçleme ve depolama alanları ,sınırlı alanlar ve gösterge tabelaları ile belirtiliyor mu? (Uyarıcı levhalar var mı değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Tesis ön duvar, sol yan duvarı, sağ yan duvar, zemin, tavan, kapılarının içinde ve dışında ve konteynerin veya römorkun altını içeren 7 nokta kontrolü yapılıp anormallikler raporlanıyor mu?

 • Add media

 • 7 nokta kontrol kayıtları en az 45 gün arşivleniyor mu?

 • Add media

 • Mühürler için amir veya yetkili bir kişi atandı mı?

 • Add media

 • Mühürlere yetkili olmayan personelin erişimini engellemek için, güvenli kabin, güvenli çekmece veya güvenli bir alan mevcut mu? (Mühürlere yalnızca yetkili çalışanlar erişebilir. Kayıp bir mühür güvenlik veya amire rapor edilmelidir.)

 • Add media

 • Tesisin 6 ay boyunca mühür kontrolleri kayıt altında tutuluyor mu?

 • Add media

 • Rafların statik analizi yapılmış mı?

 • Add media

 • Raf kapasiteleri raflar üzerinde belirtilmiş mi?

 • Add media

 • Random yapılan denetimde raf kapasiteleri ve raftaki malzeme istif yükleri uygun mu?(raflar kapasitesinin üzerinde yükle doldurulmamalıdır.)

 • Add media

 • Malzemeler raf içlerine düzgün konumlandırılmış mı?

 • Add media

 • Raflar fiziki olarak uygun mu? (Zarar/hasar/deformasyon/periyodik kontrol raporu uygunluk durumu vb. değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Raflı depolarda tüm malzemeler raflara yerleştirilmiş mi?(Yerde malzeme bulunmaması vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Rafsız depolarda tüm malzemeler tanımlı alanlara yerleştirilmiş mi ?(tanımlı alan haricinde , yol üzerinde acil çıkış kapısı önünde malzeme olmaması değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Raflı depolarda malzeme düşmesine karşı önlem alınmış mı? (Raf tabanlarında saç vb.olması değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Raf arkasından malzeme düşmesine karşı önlem alınmış mı? (Güvenlik ağı ,stoper vb.olması değerlendirilmeli

 • Add media

 • Raf ayak koruma bariyerleri tüm depoda mevcut mu?

 • Add media

 • Rafsız depolarda malzeme devrilmesine karşı önlem alınmış mı?(piramit istif yapılması , üst katların spanzetle bağlanması vb.değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Palet ve palet kapakları fiziki olarak uygun mu? (Zarar/ hasar /deformasyon toz vb.değerlendirmeli)

 • Add media

 • Ürünlere ve ambalajlara hasar vermeden taşıma gerçekleştirilmiş mi?

 • Add media

 • Hasar verilen ürünlerin sayısı nedir? Kaydı tutulmuş mu?

 • Add media

 • Kritik malzeme depo alanında güvenlik tedbirleri yeterli mi?( kilit /kgs/cctv/yetkili personel vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Depo içinde yaya yolları tanımlanmış mı?

 • Add media

 • İş makineleri (forklift/yengeç vb.) İçin tanımlı park yeri mevcut mu? (Rampa, dış alanda olması vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • İş makinelerinin( forklift /yengeç vb.) günlük periyodik kontrolü yapılıyor mu?

 • Add media

 • Random iş makinesi denetlemesi sonucunda periyodik kontrol defteri ile iş makinesinin fiziki durumu eşleşiyor mu?

 • Add media

 • Random seçilen iş makinesi operatörünün sertifikası var mı?

 • Add media

 • Bitmiş ürünler 30 günden önce sevk edilmiş mi?(sadece depo 1,depo 2 ve diğer sevkiyat alanları için geçerlidir.max 30 gün ürün beklemeli )

 • Add media

 • Depo alanı verimli şekilde kullanılıyor mu? (Maximum kapasitede ürün/malzeme stoklanması vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Sevkiyat araçları için tanımlı park yeri var mı?

 • Add media

 • Konteyner mühürleri kilitli bir dolapta tutuluyor mu ?(depo sevkiyat ve konteyner saha)

 • Add media

 • Random malzeme/mamül denetlenmesi sonucunda sayım ve veriler eşleşiyor mu?

 • Add media

 • Personeller ortak yaşam ilkelerine uygun mu? (Saç,sakal, kılık, kıyafet,vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Personeller tanımlı KKD'leri kullanıyor mu?(iş elbisesi, iş ayakkabısı, baret vb. Değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Aylık haşere ilaçlaması yapılıyor mı?

 • Add media

 • Yangına müdahale ekipmanları yeterli mi ve önü açık mı?

 • Add media

 • Elektrik panolarının önü açık mı?

 • Add media

 • Busbar hatları raf koridorlarından mı geciyor?

 • Add media

 • Kimyasal depo alanlarında MSDS 'ler ( malzeme güvenlik bilgi formları ) asılı mı?

 • Add media

 • Depo içerisinde sadece tanımlı malzemeler mi var?(örneğin, plastik depoda kimyasal bulunması vb.)

 • Add media

 • Depo içinde sadece depo personelleri mi bulunuyor?(üretim vb birimlerden hiç kimse depo alanına girmemelidir )

 • Add media

 • Depoların girişinde ve içinde uyulması gereken kurallar ve maruz kalınacak risklere karşı uyarı/ ikaz levhaları var mı?

 • Add media

 • Ürünlerin yüksek istiflenmemesi sağlanıyor mu?(En son depolanan ürün ile çatı arasında ,75 cm lik güvenlik mesafesi korunmalıdır. Yaya geçiş güzergahındaki istiflerin kaymasına karşı alınan önlemler" dikkat devrilebilir /kayabilir "şeklinde uyarı ve ikaz levhalarının bulunması değerlendirilmeli)

 • Add media

 • Raf arası genişlikler kullanılan araç,gereç ve çalışma şekline göre uygun mu?

 • Add media

 • Yük asansörü periyodik bakımı yapılmış ve kullanımı uygun mu?

 • Add media

 • Yük asansörünün yetkisiz kullanıma karşı tedbir alınmış mı?

 • Add media

 • Add signature

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.