Information

 • Site conducted

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Omcirkel de score die het beste antwoord vertegenwoordigt en beoordeel die score op grond van de waarenomen frequentie in het gebied en geef de redden van uw beoordeling op grond van de onderstaande score. Categorie beschrijving 0 = Niet te zien/vinden, 1 = Alleen te vinden op sommige locaties (25%), 2 = Vaak gevonden, maar minder dan (50%), 3 = Zeer typisch, enkele uitzonderingen (75%), 4 = Overal gesignaleerd, geen uitzonderingen (100%) For each statement please select the score that best represents the observed frequency in the area and indicate the rationale for your assessment under score justification. For scoring use the following 0 = Not found anywhere, 1 = Only found in some areas (25%), 2 = Commonly found but less than (50%), 3 = Very typical some exceptions (75%), 4 = Found everywhere, no exceptions (100%).

SORTEN - Een onderscheid maken tussen wat nood zakelijk is en verwijder wat overbodig is. SORT - Sorting out necessary and unnecessary items . The items deemed unnecessary and not being used should be removed.

 • Is de afdeling schoon en ontdaan van niet benodigde items, zodat het werk goed uitgevoerd kan worden?<br><br>Is the process area clear of unnecessary & non essential items to perform the job?

 • Is de afdeling netjes gemarkeerd en wordt dit ook nageleefd?<br><br>Is the area clearly marked and are the markings ahead too?

 • Is het gereedschap en apparatuur wat niet gebruikt wordt opgeborgen in een goed gemarkeerde locatie? Zijn alle items schoon en vrij van olie, vet, stof en gruis?<br><br>Are the tools & equipment that are not in use stored away in a properly marked location? Are items clean and free of oil, grease & debris ( glue, RM etc)

 • Zijn alle documenten en materialen die niet nodig zijn voor het werk verwijderd van de afdeling?<br><br>Are all documents & materials NOT needed for the job running removed from the work area?

 • Zijn alle persoonlijke eigendommen verwijderd ven de afdeling?<br><br>Are all personal items removed from the active work area?

SCHIKKEN - De werkplek zo organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden. SET - A place for everything and everything in its place, so that items are easy to find.

 • Zijn alle benogdigde items ge├»dentificeerd en gelabeld?<br><br>Are all necessary items correctly identified / labelled?

 • Zijn alle benodigde items op de juiste wijze opgeborgen en makkelijk bereikbaar?<br><br>Are all necessary items correctly stored for ease of access?

 • Zijn alle benodigde items op de juiste plaats opgeborgen?<br><br>Are all necessary items stored in there proper place ?

 • Zijn alle benogdigde items veilig en op de juiste manier opgeborgen?<br><br>Are all necessary items stored safely and in the correct packaging?

 • Liggen alle benogdigde productie documenten op de juiste locatie en makkelijk bereikbaar?<br><br>Are all necessary production / work documents stored in the correct place and stored for ease of use?

SCHOONMAKEN - Mak je werkplek schoon en houdt het zo, (reinigen, van muren, vloeren, machines, materilen en opbergsystemen, etc.) SHINE - Eliminate trash, dust and dirt from the work area. Clean to inspect, inspect to detect, detect to correct and correct to perfect!

 • Zijn de gangpaden & vloer gebeiden rond de lijnen schoon, droog en vrij van onnodige voorwerpen, materiaal, olie, vet, zwerfuil en afval?<br><br>Are the aisles and floor areas around the equipment clean, dry and free of unneeded items, material, oil, grease, litter and trash!

 • Is de snijmachine en overige apparatuur schoon en vrij van vet en olie?<br><br>Is the equipment and beneath the equipment free of water, oil, grease , dust and excess material (debris).

 • Zijn er voldoende afvalbakken en worden deze schoongehouden?<br><br>Is ther an adequate number of containers for refuse / scrap and are they clean, clearly identified and maintained?

 • Wordt de verlichting goed onderhouden?<br><br>Is the lighting system maintained in a clean and efficient manner? Are all bulbs in working order?

 • Is er bewijs dat er regelmatig wordt schoongemaakt en geverfd?<br><br>Is there evidence of frequent and regular housekeeping and maintenance checks? Is the equipment clean and painted?

Standaardiseren - De eerste 3S'en worden een gewoonte door deze methode in te voeren. Maak afspraken met elkaar en visualiseer de werkplek. Standardise - Maintain the first three S's and have awareness of improving workplace organisation.

 • Is er bewijs dat 5S wordt begrepen en zien ze het nut in van de 5S principes?<br><br>Is evidence visible that there is a clear understanding of the importance of 5s principles?

 • Ken het management uitleggen waarom de principes van 5S belangrijk zijn?<br><br>Can management explain why 5s is important?

 • Kunnen operators uitleggen waarom de principes van 5S belangrijk zijn?<br><br>Can operators explain the importance of 5s.

 • Wordt de 5S checklist gebruikt en is deze up to date?<br><br>Are the 5s checklists used properly to identify cleaning frequencies / duties, improvements and needed repairs? Are the 5s sheets all up to date ?

 • Kunnen de operators descheiding maken tussen wat ze zelf moeten doen en wat moet worden uitbesteed?<br><br>Can the shop floor operators detail the overall responsibilities of others to the 5 s activities? Such as engineering , team leaders & shift manager!

Systematiseren - Het borgen van de andere 4 pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures. Sustain - The 5s discipline is embedded in the workplace so that it becomes a way of life. 5s is no longer an event but a regular routine. ( A way of life).

 • Zijn de 5S actie plannen up to date en uitgehangen?<br><br>Are 5s plans and actions updates clearly displayed and are they current?

 • Zijn de 5S rollen voor de personeelsleden duidelijk?<br><br>Are employees 5s roles clearly identified?

 • Zijn de voorgaande plannen beschikbaar? Wie heeft het werk uitgevoerd en wiens actie punt was het?<br><br>Are the previous action plans available for inspection with details of improvements made, who completed the work & who's action was it.

 • Heeft het management gezorgd voor voldoende tijd om actiepunten aan te pakken?<br><br>Has the necessary time & resource been allocated by management to complete audits, checks and actions?

 • Hebben de team leiders en team leden enige mate van interesse getoond in de 5S inspectie?<br><br>Has shift management / team leaders shown interest in the 5s inspection audit sheets and passed your requirements on to the engineers / management?

Identified actions / problems during this audit?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.