Competenties met betrekking tot werkhouding

 • De leerling werkt met plezier

 • De leerling neemt vlot deel aan een activiteit

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Agogische competenties

 • De leerling hanteert een empathische houding bij het werken met deze doelgroep

 • De leerling kan gepast omgaan met het gedrag van de deelnemers

 • De leerling vindt een evenwicht tussen afstand en nabijheid

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • De leerling kan luisteren naar de deelnemers

 • De leerling gaat vriendelijk, spontaan en enthousiast om met de deelnemers

 • De leerling kan zich inleven in de cliënt

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non- verbale communicatie

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Sociale competenties ten aanzien van het team

 • De leerling heeft inzicht in de taken van de verschillende teamleden

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met het team

 • De leerling stuurt gedrag en communicatie bij op basis van feedback.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties op vlak van verzorgende vaardigheden

 • De leerling voldoet aan de eisen met betrekking tot persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne

 • De leerling werkt veilig, vlot en handig

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • De leerling maakt de verslaggeving stipt in orde

 • De leerling biedt de nodige documenten aan de mentor aan

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Overzicht van de competentiegroepen

 • Competenties met betrekking tot werkhouding

 • Agogische competenties

 • Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • Sociale competenties ten aanzien van het team

 • Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

 • Competenties op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • Conclusie

 • De competenties met betrekking tot volgende groepen werden onvoldoende bereikt. Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens volgende stage aan te tonen dat je oordelen competenties bereikt hebt.

 • Motivering

 • Leerling

 • Stagebegeleidster

 • Mentor

Deze eindevaluatie is onder voorbehoud tot het tijdig binnenbrengen van de stageverslagen en/of eventuele inhaalstage.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.