Tussentijdse evaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • Algemeen

 • De leerling neemt vlot deel aan de activiteit.

 • De leerling durft moeilijkere activiteiten aan.

 • Geleide activiteiten

 • De leerling bereidt zich voldoende voor op de activiteit.

 • De leerling geeft de activiteitenfiche volledig ingevuld en tijdig af.

 • De leerling kiest geschikte activiteiten.

 • Opstarten en begeleiden

 • De leerling verzamelt de deelnemers vlot.

 • De leerling stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de deelnemers.

 • De leerling verdeelt de aandacht tussen individuele begeleiding en begeleiding van de groep.

 • De activiteit wordt op een expressieve manier begeleid.

 • Afronden

 • De leerling rondt de activiteit tijdig en gepast af.

 • De leerling evalueert de activiteit samen met de deelnemers.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Agogische competenties

 • De leerling stelt voorbeeldgedrag.

 • De leerling heeft oog voor alle deelnemers, ook bij individueel werk.

 • De leerling kan gepast omgaan met het gedrag van de deelnemers.

 • De leerling waardeert de mogelijkheden van de deelnemer.

 • De leerling geeft op een gepaste manier feedback.

 • De leerling merkt probleemgedrag op en signaleert dit aan zijn/haar mentor.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non - verbale communicatie, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling wekt vertrouwen op door een open, oprechte en betrokken houding.

 • De leerling kan zich inleven in de cliënt(en).

 • De leerling communiceert expressief.

 • De leerling respecteert alle deelnemers.

 • De leerling vangt signalen van de cliënt op en kan deze juist interpreteren.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie en bezoekers van de deelnemers.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • De leerling neemt initiatief.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met alle teamleden, ook vrijwilligers.

 • De leerling heeft inzicht in de taken van alle teamleden.

 • De leerling komt afspraken stipt na.

 • De leerling gaat gepast om met feedback en maakt hiervan gebruik om zijn handelen bij te sturen.

 • De leerling geeft eigen mogelijkheden, vorderingen en grenzen aan

 • De leerling evalueert de activiteit zodat hij/ zij hieruit kan leren.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competenties op vlak van zorgzaam en veilig handelen

 • De leerling beschikt over de nodige verzorgende vaardigheden om te werken met de doelgroep.

 • De leerling verleent gepaste zorg d.m.v. materiële ondersteuning.

 • De leerling kan verantwoordelijkheid dragen voor materiaal, ruimte en dagelijkse routine.

 • De leerling kan de deelnemer op vlak van mobiliteit op een gepaste wijze ondersteunen.

 • De leerling werkt veilig, vlot en handig.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • De leerling rapporteert zinvolle informatie.

 • De leerling geeft de documenten tijdig af.

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • De leerling gebruikt hoofdletters en leestekens

 • De leerling maakt gebruik van een correcte zinsbouw

 • De leerling leest zijn/haar verslagen na op taalfouten alvorens in te dienen

 • De leerling brengt verbeteringen aan

 • De leerling neemt initiatief om het bewonersdossier te raadplegen en aan te vullen

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

Bespreking tussentijdse evaluate

 • 1)Competenties met betrekking tot werkhouding

 • 2) Agogische competenties

 • 3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • 4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • 5) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

 • 6) Competenties op vlak van verslaggeving en rapporteren

 • 7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • Leerling:

 • Stagebegeleider:

 • Stagementor:

Eindevaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • Algemeen

 • De leerling neemt vlot deel aan de activiteit.

 • De leerling durft moeilijkere activiteiten aan.

 • Geleide activiteiten

 • De leerling bereidt zich voldoende voor op de activiteit.

 • De leerling geeft de activiteitenfiche volledig ingevuld en tijdig af.

 • De leerling kiest geschikte activiteiten.

 • Opstarten en begeleiden

 • De leerling verzamelt de deelnemers vlot.

 • De leerling stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de deelnemers.

 • De leerling verdeelt de aandacht tussen de individuele begeleiding en begeleiding van de groep.

 • De activiteit wordt op een expressieve manier begeleid.

 • Afronden

 • De leerling rondt de activiteit tijdig en gepast af.

 • De leerling evalueert de activiteit samen met de deelnemers.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie:

2) Agogische competenties

 • De leerling stelt voorbeeldgedrag.

 • De leerling heeft oog voor alle deelnemers, ook bij,individueel werk.

 • De leerling kan gepast omgaan met het gedrag van de deelnemers.

 • De leerling waardeert de mogelijkheden van de deelnemers.

 • De leerling geeft op een gepaste manier feedback.

 • De leerling merkt probleemgedrag op en signaleert dit aan zijn/haar mentor.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie:

3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non - verbale communicatie.

 • De leerling wekt vertrouwen op door een open, oprechte en betrokken houding.

 • De leerling kan zich inleven in de cliënt(en).

 • De leerling communiceert expressief.

 • De leerling respecteert alle deelnemers.

 • De leerling vangt signalen van de cliënt(en) op en kan deze juist interpreteren.

 • De leerling heeft een gepast contact met de familie en bezoekers van de deelnemer.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie:

4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • De leerling neemt initiatief.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met alle teamleden, ook vrijwilligers.

 • De leerling heeft inzicht in de taken van alle teamleden.

 • De leerling gaat gepast om met feedback en maakt hiervan gebruik om zijn handelen bij te sturen.

 • De leerling komt afspraken stipt na.

 • De leerling geeft eigen mogelijkheden, vorderingen en grenzen aan

 • De leerling evalueert de activiteit zodat hij/ zij hieruit kan leren.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie:

5) Competenties op vlak van zorgzaam en veilig handelen

 • De leerling beschikt over de nodige verzorgende vaardigheden om te werken met de doelgroep.

 • De leerling verleent gepaste zorg d.m.v. materiële ondersteuning.

 • De leerling kan verantwoordelijkheid dragen voor materiaal, ruimte en dagelijkse routine.

 • De leerling kan de deelnemers op vlak van mobiliteit op een gepaste wijze ondersteunen.

 • De leerling werkt vlot, veilig en handig.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eind evaluatie:

6) Competentie op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • De leerling rapporteert zinvolle informatie.

 • De leerling geeft de documenten tijdig af.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie:

7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • De leerling gebruikt hoofdletters en leestekens

 • De leerling maakt gebruik van een correcte zinsbouw

 • De leerling leest zijn/haar verslagen na op taalfouten alvorens in te dienen

 • De leerling brengt verbeteringen aan

 • De leerling neemt initiatief om het bewonersdossier te raadplegen en aan te vullen

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

Eindbesluit

 • 1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • 2) Agogische competenties

 • 3) Sociale Competenties ten aanzien van de doelgroep

 • 4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • 5) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

 • 6) Competentie op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • 7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • Conclusie

 • De competenties met betrekking tot de volgende groepen werd onvoldoende bereikt. Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens je volgende stage aan te tonen dat je ook deze competenties bereikt hebt.

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

Deze eindevaluatie is ondervoorbehoud tot het tijdig binnenbrengen van de stagekaft en/of eventuele inhaalstage.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.