Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

Beleid

 • De werkwijze voor reinigen is in protocol vastgelegd<br>

 • Het protocol is i/d buurt van de wastafel aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien.

 • Tijdens het handmatig reinigen worden niet‐ steriele handschoenen gedragen

 • Voor het reinigen wordt een oplossing van enzymatische reiniger in handwarm water gebruikt

 • Concentratie oplossing conform voorschrift

 • Deze oplossing wordt na iedere handmatige voorreiniging of bij visuele verontreiniging ververst

 • Voor onderdompeling wordt een lektest uitgevoerd

 • De scoop wordt direct na het onderzoek in het aanrecht geplaatst (binnen een uur)

 • De scoop wordt aan de buitenkant afgenomen met een gaas of washand<br>

 • De afzuigdop wordt uit elkaar gehaald, doorgespoten met water, geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water

 • Tandenring, dopjes en eventuele andere losse onderdelen worden geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water

 • Dopjes en andere losse onderdelen gaan in ultrasoonbad

Uitvoering handmatige reiniging endoscopen

 • Beschikt de instelling over een endoscopenbeheersplan

 • Is er een lijnverantwoordelijke mbt het beleid flexibele endoscopen<br>

 • Is er een vakinhoudelijke deskundige in de instelling

 • Het endoscopenbeleid is op afdelingsniveau vastgelegd

 • Endoscopen en toebehoren, in niet-steriele lichaamsruimten gebruikt, worden machinaal gedesinfecteerd

 • Endoscopen en toebehoren, in steriele lichaamsholten gebruikt, worden gesteriliseerd

 • Het is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden t.a.v. reiniging en desinfectie van endoscopen liggen

 • De verantwoordelijkheden van alle betrokken medewerkers zijn schriftelijk vastgelegd

 • gebruikte biopteurs, lissen e.d. worden gesteriliseerd of er wordt gebruikt gemaakt van disposables

 • Er wordt volgens het juiste principe gewerkt; als volgt:

 • lektest handmatig

 • voorreinigen

 • lektest

 • reinigen

 • (eventueel) spoelen

 • desinfecteren

 • naspoelen

Beladen endoscopen desinfector

 • Er is een beladingsvoorschrift.

 • Dit bevindt zich in de buurt van de machine en is voor iedereen makkelijk in te zien

Het beladingsvoorschrift omvat de volgende acties:

 • De tandenring, de afzuigdop en eventuele andere losse onderdelen gaan in een mandje in de wasmachine.

 • De scoop wordt in de machine gelegd, waarbij het gehele distale deel “vrij” ligt (bv in de buismonding van de behandelcontainer

 • Er is een systeem dat aansluitfouten voorkomt.

 • Het beladingvoorschrift beschrijft welke slangen op welke kanalen aangesloten dienen te worden

Werking van de desinfector

 • De (technische) werking is op hoofdlijnen duidelijk bij de medewerkers

 • Er is een bedieningsvoorschrift binnen handbereik bij de machine aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien

 • Er is procedure op schrift vastgelegd, hoe te handelen bij storingen; binnen handbereik en voor iedereen in te zien.

 • De procesparameters en procesprogramma's kunnen alleen door daarvoor geautoriseerde personen gewijzigd worden.

 • Het endoscopencompartiment is gedurende het proces vergrendeld. Indien het proces wordt onderbroken, is voortzetting van hetzelfde proces daarna onmogelijk.

 • De wasmachine beschikt over een automatische lektest.

 • De wasmachine beschikt over drukbewaking van de kanalen waardoor verstoppingen gesignaleerd worden

 • De wasmachine wordt wekelijks gedesinfecteerd d.m.v. zelfdesinfectie programm

 • De wasmachine wordt frequent ontkalkt

 • De wasmachine heeft een voorziening welke hercontaminatie tijdens de naspoeling uitsluit (bacterievrij water).

 • De wasmachine is voorzien van een procesteller t.b.v. periodiek onderhoud

 • De wasmachine is voorzien van een mogelijkheid tot invoeren van gegevens t.b.v. patiënt tracering.

 • De wasmachine wordt eenmaal per jaar preventief onderhouden door extern of intern technisch deskundige.

 • De controle en vrijgave na periodiek groot onderhoud en na grotere reparaties is vastgelegd in een protocol voor validatie en vrijgifte van endoscopen wasmachines

Reinigings- en desinfectiemiddel endoscopenwasmachine

 • De wasmachine heeft een systeem waarmee controle op de dosering van reinigingsmiddel en desinfectans mogelijk is.

 • De wasmachine is voorzien van aansluitingen waardoor verwisseling van reinigingsmiddel en desinfectans onmogelijk is.

 • Reiniger en desinfectans staan in een gesloten kast volgens FIFO-principe

 • De werkwijze voor het verwisselen van de vaten met reiniger en desinfectans staat beschreven in een protocol.

 • Dit protocol bevindt zich in de buurt van de machine en is voor iedereen makkelijk in te zien.

 • Het verwisselen van de vaten met reinigingsmiddel en desinfectans gebeurt conform protocol

Uitvoering drogen endoscoop in droogkast

 • De wijze voor het drogen van de endoscoop staat beschreven in een protocol

 • Het protocol is in de buurt van de droogkast aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien.

 • Endoscopen welke na desinfectie niet binnen 4 uur gebruikt worden, worden gedurende min. 30 minuten in de droogkast gedroogd

 • Endoscopen welke zonder te drogen langer dan 4 uur niet gebruikt zijn, worden voor gebruik eerst opnieuw gedesinfecteerd

 • Er is (schriftelijk) beleid hoe lang endoscopen in de droogkast mogen blijven hangen

 • De droogkast wordt éénmaal per maand huishoudelijk gereinigd. Schema van reinigen is aanwezig en afgetekend.

 • Periodiek onderhoud en frequentie van wisselen van filters is opgenomen in een protocol.

Transport endoscopen

 • De wijze van transport van (vuile en schone) endoscopen staat beschreven in een protocol

 • Het protocol is aanwezig op de afdeling en voor iedereen makkelijk in te zien

 • Het transport van endoscopen beperkt zich van desinfectie‐ruimte naar aangrenzende behandel‐ of opslagruimten

Indien bij hierboven geen "ja" is ingevuld, worden onderstaande vragen behandeld

 • Transport van endoscopen vindt plaats in een gesloten transportsysteem

 • Bij transport van endoscopen is duidelijk of de endoscoop schoon of vuil is

 • Transportsysteem is verzegeld bij schone endoscopen

 • Transportsysteem wordt gereinigd en gedesinfecteerd na transport van vuile endoscopen

Registratie van gegevens

 • Er wordt bij elke desinfector een logboek bijgehouden (al dan nietgeautomatiseerd) waarin de volgende zaken worden geregistreerd: <br>-Datum<br>-Patiëntnummer<br>-Nummer van de endoscoop<br>-Naam/ code van de CSA scopenmedewerker<br>-Naam/code van de uitvoerend specialist scopie<br>-Naam/code van de medewerker die scoop uit desinfectiemachine pakt

bij het verwisselen van het desinfectans worden de volgende gegevens genoteerd:

 • Datum van het verwisselen

 • Batchnummer van reinigingsmiddel en het desinfectans

 • Machinenummer

 • Paraaf van medewerker die de tank(s) vervangen heeft

 • Paraaf controle collega

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënische werkwijze endoscopiekamer

 • Er vindt een gescheiden routing plaats tussen schoon en vuil

 • Er worden geen ringen, polshorloges en/of armbanden gedragen

 • Na iedere scopie wast of desinfecteert de scopist de handen alvorens andere zaken aan te raken

 • Na iedere scopie wast of desinfecteert de assisterende de handen alvorens andere zaken aan te raken

 • Na iedere scopie worden na het uitdoen van de handschoenen de handen gewassen of gedesinfecteerd.

De endoscopist draagt

 • Handschoenen

 • Beschermend schort

 • Chirurgisch mondneusmasker

 • Een spatbril

De endoscopie verpleegkundigen dragen:

 • Handschoenen

 • Beschermend schort

 • Chirurgisch mondneusmasker

 • Een beschermende bril of spatbril

Faciliteiten op endoscopiekamers:

 • Voldoende handenwasgelegenheid aanwezig

 • De kraan heeft elleboog- of voetbediening

 • Alcohol- en zeepdispenser aanwezig

 • Papieren handdoekautomaat aanwezig

 • Vuilnisbak met voetbediening of no-touch bediening aanwezig

Deskundig personeel

 • Welke functionarissen voeren de desinfectie uit?

 • Minimaal MBO‐niveau (doktersassistent)

 • Medewerkers zijn deskundig geschoold?

 • Alle medewerkers hebben een volledig inwerkprogramma afgerond?

 • Alle CSA scopiemedewerkers volgen minimaal om het jaar een scholing bij desinfector‐leverancier

 • Alle CSA scopiemedewerkers volgen minstens om het jaar een scholing bij de scopenleveranciers van alle in het huis zijnde merken.

 • CSA scopiemedewerkers mogen om het jaar naar een endoscopiecongres

 • CSA scopiemedewerkers krijgen jaarlijks interne training

Ruimte van de endoscopenreiniging

 • Er is een aparte ruimte tbv reiniging en desinfectie van endoscopen

 • Er is voldoende oppervlakte voor de ruimtelijke scheiding van schone en vuile endoscopen

 • Zijn er voldoende ARBO-technische voorzieningen zoals spatscherm, luchtbehandeling, afzuiging e.d.

 • Is er voldoende werkruimte t.b.v. de voorreiniging van vuile‐ en assemblage van schone endoscopen

 • Is er een gescheiden administratieve werkplek aanwezig?

 • Is er een aparte ruimte tbv drogen en opslag van endoscopen (evt doorgeefsysteem)

 • De afwerking van vloeren, wanden, randen en plafond is conform Bouwcollege (glad, stootvast, bestand tegen chemicaliën ed)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.