Information

 • logo HCN.jpg
 • Audit Titel

 • Datum audit

 • Afdeling

 • Zorgmanager

 • Deskundige Infectiepreventie

Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen, conform protocol van de radiotherapiegroep.

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden.

 • Nagels zijn kortgeknipt en schoon.<br>Er wordt geen nagellak gedragen. <br>Er worden geen kunstnagels gedragen.

 • Haar is kortgeknipt of opgestoken.<br>Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

 • Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden.

 • Meldingsplicht bij infectie ziekten bij medewerkers

 • Overige bevindingen

Handhygiëne medewerkers

 • Er is een handenwasgelegenheid aanwezig.

 • Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten (WHO) bij patiëntgebonden werkzaamheden:<br>- voor patiëntencontact<br>- voor schone en/of aseptische handelingen<br>- na patiëntencontact<br>- na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen<br>- na contact met de directe omgeving van de patiënt.

 • Flacons van zeep en handenalcohol zijn voorzien van datum van opening en datum houdbaar tot.

 • Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt. Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.

 • Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.

 • Overige bevindingen

Mouldroom

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

 • Werkbladen zijn schoon en intact.

 • Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

 • Geen materialen die er niet thuishoren.

 • Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

 • Kasten zijn vrij van stof.

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

 • Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

 • Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

 • Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

 • Overige bevindingen

CT-scan

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

 • Werkbladen zijn schoon en intact.

 • Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

 • Geen materialen die er niet thuishoren.

 • Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

 • Kasten zijn vrij van stof.

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

 • Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

 • Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

 • Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

CT-scan

 • Er worden alleen automatische ‘power’ injectiesystemen gebruikt die voorzien zijn van anti-terugslagveiligheidskleppen, detectoren die de vloeistofstroomrichting beveiligen, luchtdetectoren en druksensoren.

 • Het patiëntgebonden gedeelte wordt vervangen na iedere patiënt.

 • Het toedieningsysteem wordt vervangen na vijf patiënten én direct bij zichtbare contaminatie én op indicatie van de fabrikant bijvoorbeeld als de contrastvloeistof langer dan 1,5 uur heeft stil gestaan in het toedieningssysteem.

 • Er worden katheters, connectoren en ander toebehoren gebruikt waarvan de fabrikant heeft aangetoond dat zij bestand zijn tegen de maximale druk van de automatische ‘power’ injectiesystemen.

 • De contrastvloeistof wordt op lichaamstemperatuur gebracht voor toediening als de fabrikant dit aangeeft.

 • Het aanprikpunt van infuusfles of –zak wordt gedesinfecteerd met alcohol 70% vóór het aansluiten van de infuusslang; hanteer een contacttijd van tenminste 30 seconden; laat de alcohol aan de lucht drogen en breng dan de naald in de fles of zak.

 • Overige bevindingen

Brachy ruimte

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij

 • Werkbladen zijn schoon en intact

 • Faciliteiten voor handdesinfectie zijn aanwezig

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

 • Geen materialen die er niet thuis horen

 • Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patient zijn periodieke reinigingsafspraken

 • Kasten zijn vrij van stof

 • Aanwezige producten/ medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden

 • Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet

 • Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/ medicatie

 • Overige bevindingen

Behandelkamer / polikliniek

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

 • Werkbladen zijn schoon en intact.

 • Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

 • Geen materialen die er niet thuishoren.

 • Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

 • Kasten zijn vrij van stof.

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

 • Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

 • Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

 • Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

 • Overige bevindingen

Receptie

 • De werkoppervlakken zijn schoon

 • Uitsluitend administratieve handelingen

 • Overige bevindingen

Kleedruimte en toiletgroepen

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij

 • Een handhygiëne gelegenheid is aanwezig

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

 • Geen dienstkleding tussen burgerkleding

 • Afvoer vuile dienstkleding

 • De toiletgroep is voorzien van een handenwasgelegenheid

 • De toiletgroep is voorzien van een houder met papieren afvalzakjes

 • Overige bevindingen

Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/medicijnruimte

 • Muren en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren zijn glad, ondoordringbaar en onbeschadigd.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is schoon en vrij van stof.

 • Linnenkar met deksel met voetbediening aanwezig.

 • Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten.

 • In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond.

 • Steriele en niet steriele producten liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen.

 • Kasten zijn vrij van stof.

 • Geen opslag op de grond of op de kasten.

 • Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

 • Steriele medische hulpmiddelen mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen<br>(Schimmels en sporen).

 • Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden.

 • Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd en gedocumenteerd.

 • Er zijn geen verlopen producten aanwezig.

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op producten/medicatie.

 • Verpakkingen zijn onbeschadigd.

 • Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen.

 • Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd.

 • Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en documentatie.

 • Overige bevindingen

Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • Materialen zijn schoon en vrij van stof.

 • Er zijn afspraken over periodieke reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur en documentatie hiervan.

 • Alcohol 70% aanwezig voor kleine oppervlaktes, apparatuur en instrumentarium.

 • Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van datum van openen en houdbaar tot.

 • Geen desinfectantia of reinigingsmiddelen die niet zijn toegestaan.

 • Overige bevindingen

Opslag van monsters voor laboratorium onderzoek

 • Opslagcondities monsters

 • Monster-potjes zijn goed afgesloten en vertonen geen lekkage of verontreinigingen aan de buitenzijde

 • Verwerking van de monsters of frequentie van wegbrengen van de monsters

 • Overige bevindingen

Schoonmaak onderhoud

 • Bouwtechnisch onderhoud van de werkkast

 • Schoonmaakonderhoud werkkast

 • Aanwezigheid van werkprogramma's

 • Opslag van middelen en materialen

 • Schoonmaakmethodiek

 • Middelen en materialen

 • Afvoer gebruikte materialen

 • Schoonmaak kar

 • Overige bevindingen

Afvalverwerking

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij

 • Afvoer specifiek ziekenhuisafval

 • Gebruik naaldencontainers

 • Overige bevindingen

Isolatie en PBM

 • Bij iedere patiënt wordt gecheckt of er risico is op BRMO/MRSA dragerschap. De vragen zijn gesteld en worden geregistreerd.

 • Disposable isolatieschorten zijn aanwezig.

 • Mutsen zijn aanwezig.

 • Handschoenen zijn aanwezig.

 • Mondneusmaskers zijn aanwezig voor diverse soorten isolaties. Chirurgisch mondneusmasker, FFP1 en FFP2 mondneusmasker.

 • Verpleegkundigen/ medisch specialisten weten waar ze het isolatieprotocol kunnen vinden.

 • Overige bevindingen

Protocollen

 • Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

 • Volledigheid infectiepreventie protocollen

 • Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

 • Overige bevindingen

Conclusie en discussie

Advies

 • Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • Handhygiëne medewerkers

 • Mouldroom

 • CT-scan

 • Brachy ruimte

 • Behandelkamer/ polikliniek

 • Receptie

 • Kleedruimte en toiletgroepen

 • Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/ medicijnruimte

 • Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • Opslag van monsters voor laboratorium onderzoek

 • Schoonmaak onderhoud

 • Afvalverwerking

 • Isolatie en PBM

 • Protocollen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.