Persoonlijke hygiëne medewerkers

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen, conform protocol van de radiotherapiegroep.

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden.

Nagels zijn kortgeknipt en schoon.
Er wordt geen nagellak gedragen.
Er worden geen kunstnagels gedragen.

Haar is kortgeknipt of opgestoken.
Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden.

Meldingsplicht bij infectie ziekten bij medewerkers

Overige bevindingen

Handhygiëne medewerkers

Er is een handenwasgelegenheid aanwezig.

Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten (WHO) bij patiëntgebonden werkzaamheden:
- voor patiëntencontact
- voor schone en/of aseptische handelingen
- na patiëntencontact
- na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen
- na contact met de directe omgeving van de patiënt.

Flacons van zeep en handenalcohol zijn voorzien van datum van opening en datum houdbaar tot.

Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt. Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.

Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.

Overige bevindingen

Mouldroom

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

Werkbladen zijn schoon en intact.

Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

Geen materialen die er niet thuishoren.

Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

Kasten zijn vrij van stof.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

Overige bevindingen

CT-scan

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

Werkbladen zijn schoon en intact.

Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

Geen materialen die er niet thuishoren.

Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

Kasten zijn vrij van stof.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

CT-scan

Er worden alleen automatische ‘power’ injectiesystemen gebruikt die voorzien zijn van anti-terugslagveiligheidskleppen, detectoren die de vloeistofstroomrichting beveiligen, luchtdetectoren en druksensoren.

Het patiëntgebonden gedeelte wordt vervangen na iedere patiënt.

Het toedieningsysteem wordt vervangen na vijf patiënten én direct bij zichtbare contaminatie én op indicatie van de fabrikant bijvoorbeeld als de contrastvloeistof langer dan 1,5 uur heeft stil gestaan in het toedieningssysteem.

Er worden katheters, connectoren en ander toebehoren gebruikt waarvan de fabrikant heeft aangetoond dat zij bestand zijn tegen de maximale druk van de automatische ‘power’ injectiesystemen.

De contrastvloeistof wordt op lichaamstemperatuur gebracht voor toediening als de fabrikant dit aangeeft.

Het aanprikpunt van infuusfles of –zak wordt gedesinfecteerd met alcohol 70% vóór het aansluiten van de infuusslang; hanteer een contacttijd van tenminste 30 seconden; laat de alcohol aan de lucht drogen en breng dan de naald in de fles of zak.

Overige bevindingen

Brachy ruimte

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en stofvrij

Werkbladen zijn schoon en intact

Faciliteiten voor handdesinfectie zijn aanwezig

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

Geen materialen die er niet thuis horen

Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patient zijn periodieke reinigingsafspraken

Kasten zijn vrij van stof

Aanwezige producten/ medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden

Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet

Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/ medicatie

Overige bevindingen

Behandelkamer / polikliniek

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

Werkbladen zijn schoon en intact.

Op de POK zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

Geen materialen die er niet thuishoren.

Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

Kasten zijn vrij van stof.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

Overige bevindingen

Receptie

De werkoppervlakken zijn schoon

Uitsluitend administratieve handelingen

Overige bevindingen

Kleedruimte en toiletgroepen

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en stofvrij

Een handhygiëne gelegenheid is aanwezig

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

Geen dienstkleding tussen burgerkleding

Afvoer vuile dienstkleding

De toiletgroep is voorzien van een handenwasgelegenheid

De toiletgroep is voorzien van een houder met papieren afvalzakjes

Overige bevindingen

Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/medicijnruimte

Muren en plafond zijn onbeschadigd.

Vloeren zijn glad, ondoordringbaar en onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is schoon en vrij van stof.

Linnenkar met deksel met voetbediening aanwezig.

Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten.

In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond.

Steriele en niet steriele producten liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen.

Kasten zijn vrij van stof.

Geen opslag op de grond of op de kasten.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Steriele medische hulpmiddelen mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen
(Schimmels en sporen).

Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden.

Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd en gedocumenteerd.

Er zijn geen verlopen producten aanwezig.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op producten/medicatie.

Verpakkingen zijn onbeschadigd.

Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen.

Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd.

Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en documentatie.

Overige bevindingen

Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Materialen zijn schoon en vrij van stof.

Er zijn afspraken over periodieke reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur en documentatie hiervan.

Alcohol 70% aanwezig voor kleine oppervlaktes, apparatuur en instrumentarium.

Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van datum van openen en houdbaar tot.

Geen desinfectantia of reinigingsmiddelen die niet zijn toegestaan.

Overige bevindingen

Opslag van monsters voor laboratorium onderzoek

Opslagcondities monsters

Monster-potjes zijn goed afgesloten en vertonen geen lekkage of verontreinigingen aan de buitenzijde

Verwerking van de monsters of frequentie van wegbrengen van de monsters

Overige bevindingen

Schoonmaak onderhoud

Bouwtechnisch onderhoud van de werkkast

Schoonmaakonderhoud werkkast

Aanwezigheid van werkprogramma's

Opslag van middelen en materialen

Schoonmaakmethodiek

Middelen en materialen

Afvoer gebruikte materialen

Schoonmaak kar

Overige bevindingen

Afvalverwerking

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en stofvrij

Afvoer specifiek ziekenhuisafval

Gebruik naaldencontainers

Overige bevindingen

Isolatie en PBM

Bij iedere patiënt wordt gecheckt of er risico is op BRMO/MRSA dragerschap. De vragen zijn gesteld en worden geregistreerd.

Disposable isolatieschorten zijn aanwezig.

Mutsen zijn aanwezig.

Handschoenen zijn aanwezig.

Mondneusmaskers zijn aanwezig voor diverse soorten isolaties. Chirurgisch mondneusmasker, FFP1 en FFP2 mondneusmasker.

Verpleegkundigen/ medisch specialisten weten waar ze het isolatieprotocol kunnen vinden.

Overige bevindingen

Protocollen

Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

Volledigheid infectiepreventie protocollen

Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

Overige bevindingen

Conclusie en discussie

Advies

Persoonlijke hygiëne medewerkers

Handhygiëne medewerkers

Mouldroom

CT-scan

Brachy ruimte

Behandelkamer/ polikliniek

Receptie

Kleedruimte en toiletgroepen

Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/ medicijnruimte

Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Opslag van monsters voor laboratorium onderzoek

Schoonmaak onderhoud

Afvalverwerking

Isolatie en PBM

Protocollen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.