Audit

Isolatievorm

Welke isolatievorm heeft de patiënt/ cliënt?

Ruimte

De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.

Druk hiërarchie is afleesbaar vanuit de gang en vanuit de sluis

Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.

Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patient zijn in de kamer aanwezig.

Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en volgorde uitkleden

Voor het betreden van de isolatiekamer worden masker, muts, schort en handschoenen aangetrokken

Bij het verlaten van de isolatiekamer handelt men als volgt.
- In de kamer worden de handschoenen uitgedaan, waarna de handen worden ingewreven met handalcohol.
- In de sluis wordt vervolgens het overschort uitgedaan, en binnenstebuiten gevouwen bij het afval gedaan of binnenstebuiten opgehangen bij hergebruik.
- Vervolgens worden de muts (indien gedragen) en daarna het mondneusmasker afgedaan en bij het afval gedaan.
- Ter afsluiting worden de handen ingewreven met handalcohol.

Vervoer van de patiënt

De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heengaat, worden vooraf gewaarschuwd over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.

De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen (alleen bij aërogene besmetting).

De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Bezoek

Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.
De verpleging dient het bezoek te instrueren omtrent de te nemen maatregelen en dient erop toe te zien dat deze juist worden uitgevoerd. Kinderen worden alleen in overleg toegelaten.

Bij het betreden van de kamer wordt door bezoekers een mondneusmasker voorgedaan. Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-organisme. Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan. Ook wordt beschermende kleding aangetrokken.

Bezoekers dienen na hun bezoek hun handen te desinfecteren en vervolgens niet aansluitend andere patiënten te bezoeken.

Reiniging en desinfectie

De kamer en de sluis worden dagelijks gereinigd volgens protocol.

Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Na beëindiging isolatie of ontslag van de patiënt wordt een einddesinfectie uitgevoerd in de kamer en de sluis volgens protocol.

Ruimte

De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.

Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
De deur mag open staan. De patiënt mag de kamer verlaten indien dit van belang is in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat de patiënt geen contact heeft met andere patiënten. Bovendien moet de patiënt buiten de kamer een chirurgisch mondneusmasker dragen.

Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patient zijn in de kamer aanwezig.

Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en volgorde van uitkleden

Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker (type FFP 1) voorgedaan.
Het masker moet voldoen aan EN 149 2001.

Bij het verlaten van de isolatiekamer handelt men als volgt.
- In de kamer worden de handschoenen uitgedaan, waarna de handen worden ingewreven met handalcohol.
- In de sluis wordt vervolgens het overschort uitgedaan, en binnenstebuiten gevouwen bij het afval gedaan of binnenstebuiten opgehangen bij hergebruik.
- Vervolgens worden de muts (indien gedragen) en daarna het mondneusmasker afgedaan en bij het afval gedaan.
- Ter afsluiting worden de handen ingewreven met handalcohol.

Vervoer van de patient

De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.

De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.

De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Bezoek

Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.

Het bezoek dient een mondneusmasker (type FFP 1) te dragen.

Bij het verlaten van de kamer dienen de handen te worden gewassen of gedesinfecteerd met handalcohol

Reiniging en desinfectie

De kamer wordt dagelijks gereinigd volgens protocol

Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Na beëindiging isolatie of ontslag van de patiënt wordt een einddesinfectie uitgevoerd in de kamer volgens protocol.

Ruimte

De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.

Druk hiërarchie is afleesbaar vanuit de gang en vanuit de sluis

Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.

Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt moeten in de kamer aanwezig zijn.

Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en volgorde van uitkleden

Voor het betreden van de kamer wordt een FFP2- mondneusmasker voorgedaan.
De maskers moeten voldoen aan EN 149-2001.

Na contact met de patiënt wordt het mondneusmasker in de sluis afgedaan en worden vervolgens de handen ingewreven met handalcohol.

Vervoer van de patiënt

De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.

De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
Er is voor gekozen de patiënt een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen, omdat naar het oordeel van de Werkgroep het dragen van een FFP2-masker voor de patiënt te belastend is.

De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Bezoek

Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.

Het bezoek dient een mondneusmasker type FFP 2 te dragen. Het mondneus-masker wordt bij het verlaten van de kamer in de sluis afgedaan.

bezoek dient de handen te wassen of desinfecteren

Reiniging en desinfectie

De kamer wordt dagelijks gereinigd volgens protocol.

Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest moet worden gereinigd

Na beëindiging isolatie of ontslag van de patiënt wordt een eindschoonmaak uitgevoerd in de kamer en de sluis volgens protocol.

Ruimte

De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd. Bij wijze van uitzondering mag verpleging op zaal plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de eis van het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat rondom het bed een ruimte van 1,5 meter vrij is

Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven. Wanneer de patiënt op zaal wordt verpleegd, wordt deze aanwijzing aan het bed aangebracht.
De deur mag open staan. De patiënt mag de kamer verlaten indien dit van belang is in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat eventuele wonden goed zijn afgedekt en de patiënt geen contact heeft met andere patiënten.

Alle dagelijkse benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt moeten in de kamer aanwezig zijn.

Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en volgorde van uittrekken

Handschoenen en isolatieschort worden aangetrokken vóór intensief contact met de patiënt of zijn directe omgeving. Men kan volstaan met het dragen van alleen handschoenen bij niet intensieve handelingen.

Na het uittrekken van handschoenen worden de handen ingewreven met handalcohol.

Vervoer van de patiënt

De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.

De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Bezoek

Bij het verlaten van de kamer dient het bezoek de handen te wassen of te desinfecteren met handalcohol.

Reiniging en desinfectie

De kamer wordt dagelijks gereinigd volgens protocol.

Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest wordt gereinigd en gedesinfecteerd.

Na beëindiging isolatie of ontslag van de patiënt wordt een einddesinfectie uitgevoerd in de kamer volgens protocol.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.