Audit

Infectiepreventie Audit
1. Protocollen

Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

Volledigheid infectiepreventie protocollen

Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

Overige bevindingen

2. Legionella preventie

Risicoanalyse

Aanwezigheid legionella beheersplan

Periodiek kweekschema

Spuien aërosol vormende tappunten

Omgang brandhaspels

Overige bevindingen

3. Persoonlijke hygiëne medewerkers

Nagels / sieraden / horloges

Haardracht

Dienstkleding

Schoeisel

Meldingsplicht bij infectie ziekten

Eten en drinken

Overige bevindingen

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Aanwezigheid PBM

- Handschoenen

- Mond / neusmaskers

- (isolatie) schorten

- Beschermbrillen

- Mutsen

Overige bevindingen

5. Receptie

Schone werkoppervlakken

Uitsluitend administratieve handelingen

Overige bevindingen

6. Kleedruimte

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Geen dienstkleding tussen burgerkleding

Opslag schoeisel

Afvoer vuile dienstkleding

Overige bevindingen

7. Laboratorium

Laboratorium

Bezocht laboratorium

Naam/nummer laboratorium

Gebruik van de ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Afvoer van afval

Opslag steriele medische middelen (SMH)

8. Behandelkamer

Behandelkamer

Bezochte behandelkamer

Naam/nummer behandelkamer

Gebruik van de ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Afvoer van afval

Opslag steriele medische middelen (SMH)

Wagen voor medisch of verpleegkundig handelen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

Kast medisch of verpleegkundig materialen

Wagen voor medisch of verpleegkundig handelen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

9. Aseptisch werken behandelkamer

Handhygiëne

Handschoenen

Muts

Mond/neusmasker

Bril

Kleding

Schoeisel

Opdek steriel instrumentarium

Aseptische techniek

Afvoer gebruikte middelen en materialen

Overige bevindingen

10. Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Vervaldatum producten

Bevoorrading (o.a. Via fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

11. Medicijnen ruimte (o.a. Koelkast en plank in lades)

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslag condities

Opslag in koelkast

Aanduiding en overschrijding vervaldatum

Omvang voorraad

Onbeschadigde verpakkingen

Eenmalig gebruik platform bloedsuikerprikapparaat

Gebruik naaldencontainers

Gebruik desinfectantia

Inrichting handenwasgelegenheid

Overige bevindingen

12. Magazijn / onsteriele opslag

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid steriele producten

Omvang voorraad

Vervaldatum producten

Bevoorrading (o.a. Via fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

13. Spoelruimte

Gebruik ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslag middelen, materialen en apparatuur

Afvoer gebruikt instrumentarium

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Pospoeler

Temperatuur cyclus

Onderhoud en controle

Stoomlekkage

Kalkafzetting

Wasinzameling

Overige bevindingen

14. Afvalverwerking

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Afvoer specifiek ziekenhuisafval

Gebruik naaldencontainers

Overige bevindingen

15. Toiletten

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Afvoer van afval

Aanwezigheid houder met papieren afvalzakjes

Inrichting handenwasgelegenheid

Overige bevindingen

16. Schoonmaak onderhoud

Bouwtechnisch onderhoud werkkast

Schoonmaakonderhoud werkkast

Aanwezigheid werkprogramma's

Opslag van middelen en materialen

Schoonmaakmethodiek

Middelen en materialen

Afvoer gebruikte materialen

Schoonmaak kar

Overige bevindingen

17. Linnengoed en overig wasgoed

Opslagcondities

Schoon/vuil scheiding

Omvang voorraad

Vervangingsfrequentie

Sorteren

Afvoer

Vervoer

Overige bevindingen

18. Desinfectantia gebruik

Gebruikte desinfectantia

Vervaldatum desinfectantia

Overige bevindingen

Advies

1. Protocollen:

2. Legionella preventie:

3. Persoonlijke hygiëne medewerkers:

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen:

5. Receptie:

6. Kleedruimte:

7. Laboratorium

8. Behandelkamer:

8.1 Wagens en karren voor medisch of verpleegkundig handelen:

9. Aseptisch werken behandelkamer:

10. Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH):

11. Medicijnen ruimte:

12. Magazijn / onsteriele opslag

13. Spoelruimte:

14. Afvalverwerking:

15. Toiletten:

16. Schoonmaak onderhoud:

17. Linnengoed en overig wasgoed:

18. Desinfectantia gebruik:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.