Information

 • Klant

 • Locatie

 • T.a.v.

 • Uitgevoerd op

 • Deskundige infectiepreventie

Infectiepreventie Audit

1. Protocollen

 • Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

 • Volledigheid infectiepreventie protocollen

 • Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

 • Overige bevindingen

2. Legionella preventie

 • Risicoanalyse

 • Aanwezigheid legionella beheersplan

 • Periodiek kweekschema

 • Spuien aërosol vormende tappunten

 • Omgang brandhaspels

 • Overige bevindingen

3. Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • Nagels / sieraden / horloges

 • Haardracht

 • Dienstkleding

 • Schoeisel

 • Meldingsplicht bij infectie ziekten

 • Eten en drinken

 • Overige bevindingen

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Aanwezigheid PBM

 • - Handschoenen

 • - Mond / neusmaskers

 • - (isolatie) schorten

 • - Beschermbrillen

 • - Mutsen

 • Overige bevindingen

5. Receptie

 • Schone werkoppervlakken

 • Uitsluitend administratieve handelingen

 • Overige bevindingen

6. Kleedruimte

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Gesloten afvalbak met voetbediening

 • Geen dienstkleding tussen burgerkleding

 • Opslag schoeisel

 • Afvoer vuile dienstkleding

 • Overige bevindingen

7. Laboratorium

 • Laboratorium

 • Bezocht laboratorium
 • Naam/nummer laboratorium

 • Gebruik van de ruimte:

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Afvoer van afval

 • Opslag steriele medische middelen (SMH)

8. Behandelkamer

 • Behandelkamer

 • Bezochte behandelkamer
 • Naam/nummer behandelkamer

 • Gebruik van de ruimte:

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Afvoer van afval

 • Opslag steriele medische middelen (SMH)

 • Wagen voor medisch of verpleegkundig handelen
 • Situering wagen/kar

 • Schoonmaakonderhoud

 • Opslagcondities

 • Aanwezigheid onsteriele producten

 • Omvang voorraad

 • Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

 • Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

 • Onbeschadigde verpakkingen

 • Overige bevindingen

 • Kast medisch of verpleegkundig materialen

 • Wagen voor medisch of verpleegkundig handelen
 • Situering wagen/kar

 • Schoonmaakonderhoud

 • Opslagcondities

 • Aanwezigheid onsteriele producten

 • Omvang voorraad

 • Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

 • Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

 • Onbeschadigde verpakkingen

 • Overige bevindingen

9. Aseptisch werken behandelkamer

 • Handhygiëne

 • Handschoenen

 • Muts

 • Mond/neusmasker

 • Bril

 • Kleding

 • Schoeisel

 • Opdek steriel instrumentarium

 • Aseptische techniek

 • Afvoer gebruikte middelen en materialen

 • Overige bevindingen

10. Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Opslagcondities

 • Aanwezigheid onsteriele producten

 • Omvang voorraad

 • Vervaldatum producten

 • Bevoorrading (o.a. Via fifo-systeem)

 • Onbeschadigde verpakkingen

 • Overige bevindingen

11. Medicijnen ruimte (o.a. Koelkast en plank in lades)

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Opslag condities

 • Opslag in koelkast

 • Aanduiding en overschrijding vervaldatum

 • Omvang voorraad

 • Onbeschadigde verpakkingen

 • Eenmalig gebruik platform bloedsuikerprikapparaat

 • Gebruik naaldencontainers

 • Gebruik desinfectantia

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Overige bevindingen

12. Magazijn / onsteriele opslag

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Opslagcondities

 • Aanwezigheid steriele producten

 • Omvang voorraad

 • Vervaldatum producten

 • Bevoorrading (o.a. Via fifo-systeem)

 • Onbeschadigde verpakkingen

 • Overige bevindingen

13. Spoelruimte

 • Gebruik ruimte:

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Opslag middelen, materialen en apparatuur

 • Afvoer gebruikt instrumentarium

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Gesloten afvalbak met voetbediening

 • Pospoeler

 • Temperatuur cyclus

 • Onderhoud en controle

 • Stoomlekkage

 • Kalkafzetting

 • Wasinzameling

 • Overige bevindingen

14. Afvalverwerking

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Afvoer specifiek ziekenhuisafval

 • Gebruik naaldencontainers

 • Overige bevindingen

15. Toiletten

 • Bouwtechnisch onderhoud

 • Schoonmaak onderhoud

 • Afvoer van afval

 • Aanwezigheid houder met papieren afvalzakjes

 • Inrichting handenwasgelegenheid

 • Overige bevindingen

16. Schoonmaak onderhoud

 • Bouwtechnisch onderhoud werkkast

 • Schoonmaakonderhoud werkkast

 • Aanwezigheid werkprogramma's

 • Opslag van middelen en materialen

 • Schoonmaakmethodiek

 • Middelen en materialen

 • Afvoer gebruikte materialen

 • Schoonmaak kar

 • Overige bevindingen

17. Linnengoed en overig wasgoed

 • Opslagcondities

 • Schoon/vuil scheiding

 • Omvang voorraad

 • Vervangingsfrequentie

 • Sorteren

 • Afvoer

 • Vervoer

 • Overige bevindingen

18. Desinfectantia gebruik

 • Gebruikte desinfectantia

 • Vervaldatum desinfectantia

 • Overige bevindingen

Advies

 • 1. Protocollen:

 • 2. Legionella preventie:

 • 3. Persoonlijke hygiëne medewerkers:

 • 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • 5. Receptie:

 • 6. Kleedruimte:

 • 7. Laboratorium

 • 8. Behandelkamer:

 • 8.1 Wagens en karren voor medisch of verpleegkundig handelen:

 • 9. Aseptisch werken behandelkamer:

 • 10. Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH):

 • 11. Medicijnen ruimte:

 • 12. Magazijn / onsteriele opslag

 • 13. Spoelruimte:

 • 14. Afvalverwerking:

 • 15. Toiletten:

 • 16. Schoonmaak onderhoud:

 • 17. Linnengoed en overig wasgoed:

 • 18. Desinfectantia gebruik:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.