Ruimten

 • SCHOUW ALGEMEEN Bij deze schouw geeft je aan wat er visueel geconstateerd wordt. Let op levensmiddelen en andere winkel producten worden opgeslagen in de daarvoor bedoelde stellingen, rekken, rolcontainers etc. De levensmiddelen horen op de juiste manier bewaard te worden, conform richtlijnen HACCP regels. Opslagmethode; Producten nooit rechtstreeks op de grond, maar altijd op trolleys, stellingen, koelvitrine etc. Onverpakt product, zoveel mogelijk afdekken en/ of beschermen om besmetting te voorkomen. Geopende of beschadigde producten verwijderen.

 • Het magazijn is overzichtelijk, ordelijk, schoon en voldoende geëquipeerd
  FOTO MAKEN (voldoende als alle onderdelen voldoen, opmerking plaatsen als score lager is dan voldoende)

 • Koelinstallatie om de juiste werking van de koelunit te controleren wordt wekelijks de temperatuur van de producten gecontroleerd. Deze gegevens worden genoteerd op RF-013.21

 • De koelunit is overzichtelijk, ordelijk, schoon en voldoende geëquipeerd

  FOTO MAKEN (voldoende als alle onderdelen voldoen, opmerking plaatsen als score lager is dan voldoende)

 • De winkel is overzichtelijk, ordelijk, schoon en voldoende geëquipeerd

  FOTO MAKEN (voldoende als alle onderdelen voldoen, opmerking plaatsen als score lager is dan voldoende)

 • Het kantoor van de medewerkers is overzichtelijk, ordelijk, schoon en voldoende geëquipeerd

  FOTO MAKEN (voldoende als alle onderdelen voldoen, opmerking plaatsen als score lager is dan voldoende)

 • De kantine is overzichtelijk, ordelijk, schoon en voldoende geëquipeerd

  FOTO MAKEN (voldoende als alle onderdelen voldoen, opmerking plaatsen als score lager is dan voldoende)

 • Er wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijk processchemabord
  FOTO MAKEN bij het niet aanwezig zijn van dit bord of niet ingevuld bord matig score

Bekendheid medewerkers met processen

 • De volgende medewerkers weten het handboek, de documenten en de beschrijving van de winkelprocessen vlot te vinden:
  Onder vlot wordt verstaan dat men direct weet wat er bedoeld wordt en waar men de gegevens kan vinden.
  Deze vraag stellen aan onderstaande personen

 • Medewerkers DJI ;
  Kun je het handboek, de documenten en de beschrijving van de winkel processen vlot laten zien?

 • Magazijn medewerker (kan justitiabele zijn)
  Kun je op papier laten zien wat je moet doen als magazijn medewerker t.a.v. de winkel?

 • Orderpicker (dit is een justitiabele)
  Kun je op papier laten zien wat je moet doen t.a.v. Orderpicker form FO-0091

 • Reiniger ( dit is een justitiabele)

 • Kassamedewerker ( dit kan een justitiabele zijn)
  Kun je op papier laten zien wat je moet doen als kassamedewerker formulier FO-00091

 • 1ste medewerker ( dit is een justitiabele)
  Kun je op papier de winkel processen laten zien?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.