Winkelprocessen

 • De inrichting beschikt over de volgende beschreven winkelprocessen die voldoen aan de door DJI vastgestelde formats:

 • Optimalisatie/efficiĆ«ntie satellietlocaties
  In RF-000.00 DVO satellietlocatie staat de gangbare dienstverlening die afgesloten wordt tussen de winkel en satellietlocaties.
  Het gaat hier om een aanpasbare versie van de DVO welke relevant is voor de winkel en satelliet locaties.
  MAAK FOTO van ingevuld DVO.
  Alleen voldoende / onvoldoende als antwoord mogelijk.

 • Borging en auditing
  Klachtenafhandeling en registratie recall controlelijst RF-008.21, daarnaast ook interne en externe audits
  MAAK FOTO ingevuld RF-008.21 en interne auditing.

 • Controle winkelleverancier(s)
  Elke levering moet dmv steekproeven gecontroleerd worden.
  Registratie op formulieren RF-200.00 en RF-200.01
  MAAK FOTO van deze ingevulde formulieren let op formulieren mogen niet ouder dan 1 week zijn.
  Alleen voldoende / onvoldoende mogelijk.

Voorraadbeheer

 • De winkelvoorraad wordt aantoonbaar periodiek gecontroleerd:
  De winkel moet controle lijsten kunnen laten zien ( kan ook digitaal zijn) op snel lopende artikelen moet minimaal de voorraad per week gecontroleerd worden, minimaal maandelijkse controle op andere artikelen .
  MAAK FOTO van controle lijst of beeldscherm.

Communicatie

 • Onderdelen van de winkelprocessen worden in het teamoverleg besproken. De laatste drie verslagen hieromtrent tonen dit aan.
  MAAK FOTO Laatste 3 teamverslagen deel winkel .
  formulier RF-001.20 van HACCP team overleg na 2020 meenemen in vraagstelling.

 • De winkel kan een bezettingsplanning voor de winkel laten zien met personeel en justitiabelen
  MAAK FOTO van de personeelsplanning
  Alleen voldoende/ onvoldoende mogelijk.

 • De vrachtbrieven bij het uitleveren bevatten minimaal de volgende informatie: inhoud per pallet, per container/boxen en per afdeling.
  Op vrachtdocument hoort de naam van de verzendende inrichting te staan, de naam en adres van de satellietlocatie , aantal karren, aantal kratten duw, aantal kratten vers met de temperatuur erbij vermeld, aantal kratten rookwaar, de vervoerder is ingevuld met kenteken en onderaan de invuldatum.
  MAAK FOTO van een vrachtbrief voor goederen die klaar staan om naar een satelliet locatie te gaan.
  Alleen voldoende / onvoldoende mogelijk

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.