K Handhygiene medewerker

Handhygiene medewerker huishoudelijke dienst

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handdesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

K Persoonlijke hygiene medewerker

Persoonlijke hygiene medewerker

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

K Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

K Werkschema's en aftekenlijsten

Werkschema's en aftekenlijsten.

De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

K Reiniging patientenkamer

reiniging clientkamer inclusief sanitair

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werkkast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

K werkkast en werkkar

Werkkast en werkkar

De werkkast en kar maken een verzorgde indruk

De kast is overzichtelijk ingericht

In de kast bevind zich een acceptabele voorraad van schoonmaakmaterialen en hulpmiddelen

Er staan geen materialen op de grond

Bezems en trekkers worden vrij van de grond opgeslagen

Gebruikte doeken en dergelijke worden dagelijks afgevoerd uit de werkkast

Er vindt voldoende scheiding tussen schoon en vuil plaats

De werkkast is afgesloten wanneer hier opslag van gevaarlijke stoffen in plaats vindt

De werkkast en werkkar worden wekelijks gereinigd

Deze actie wordt afgetekend op een aftekenlijst

dagelijks worden de gebruikte materialen schoon weggezet

Wanneer de werkkast een spoelbak bevat, is deze schoon,

Eventueel aanwezige kranen in de werkkast worden minimaal wekelijks gebruikt

De werkkar bevat voldoende materialen om in ieder geval een dagdeel de betreffende werkzaamheden mee uit te kunnen voeren

De werkkar bevat handalcohol voor gebruik door de medewerker

De werkkar bevat onsteriele handschoenen voor de medewerker

De werkkar bevat uitsluitend reinigingsmiddelen met een N nummer, en als zodanig herkenbaar.

Eventueel aangemaakte verdunningen worden dagelijks weggegooid waarna de sproeiflacon omgespoeld wordt en te drogen wordt weggezet.

Verdunde reinigingsmiddelen worden in de juiste verhouding aangemaakt, bij voorkeur niet handmatig.

Er zijn geen materialen op de werkkar aanwezig die zonder maatregelen zoals tussentijdse reiniging in verschillende ruimten gebruikt worden

K Kennis medewerker

Kennis medewerker

Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.