Information

 • Interne audit Infectiepreventie. Contact isolatie.

 • Afdeling

 • Afgenomen op

 • Auditor:

 • Ineke zantinge

 • Marja Grasman

 • Shirley Hagen

 • Chantal Herms

 • Geïnterviewde medewerkers

Voorbereiding isolatie.

 • De juiste isolatievorm is voor deze indicatie ingesteld.<br>(Streptococcus pneumoniae) (PRP)

 • De arts heeft de isolatievorm ingesteld.

 • De isolatie is vastgelegd in het clientdossier.

 • Bij het instellen van deze iolatievorm is het aanmeldformulier isolatie verstuurd aan de ccip@zgapeldoorn.nl.

 • De juiste isolatiekaart wordt gebruikt.

 • De juiste handalcohol is aanwezig op de clientkamer en direct buiten de clientkamer.

 • De medewerkers zijn op de hoogte van de vorm van isolatie.

 • De client en diens naasten zijn op de hoogte gesteld van de isolatie.

 • Aan de buitenzijde van de clientkamer staat een box besmet verplegen met de juiste inhoud.

 • De box besmet verplegen ziet er van binnen en buiten schoon en verzorgd uit

 • De box besmet verplegen wordt wekelijks door de zorg huishoudelijk gereinigd

 • Dat de box besmet verplegen werkelijks is schoongemaakt is op de aftekenlijst te zien.

Ruimte.

 • De client verblijft op een eenpersoonskamer. ( Indien gezamenlijk verblijf op een meerpersoonskamer worden ook medebewoners als drager behandeld.)

 • De client maakt gebruik van een eigen badkamer. Indien dat niet mogelijk is maakt de client als laatste gebruik van de badkamer en wordt deze daarna direct gereinigd.

 • De medewerkers weten of de client van de kamer af mag of niet.

 • Tijdens de uitvoering van zorghandelingen wordt de deur gesloten gehouden, daarna mag de deur open zijn als er geen sprake is van een acute fase ( 1e 48 uur van behandeling).

 • Aan de binnen- en buitenzijde van de deur is een isolatiekaart voor BRMO streptococcus pneumoniae geplaatst (BRMO -C)

 • Indien de client deelneemt aan sociale activiteiten is na overleg en met instemming van de deskundige Infectiepreventie.

 • In de kamer van de client is er voor maximaal een dag voorraad van disposable materialen aanwezig

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • In de acute fase van luchtweginfectie wordt voor binnenkomst een FFP1 masker & een halterschort & niet steriele handschoenen gedragen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen bij de verzorging, wassen, bed opmaken, of ander direct contact met de client en bij contact met de omgeving van de client.

 • VOOR client contact worden de handen gedesinfecteerd en worden handschoenen gedragen

 • De persoonlijke beschermingsmiddelen worden volgens de juiste route uitgedaan.

 • Na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen worden de handen opnieuw gedesinfecteerd

Instructie en bezoek

 • Bezoek is geïnformeerd om voor het verlaten van de kamer de handen te wassen en/ of te desinfecteren.

 • Bezoek draagt een masker wanneer dat ook voor de medewerkers geïndiceerd is.

Besmette materialen.

 • Middelen, materialen en apparatuur die in direct contact zijn geweest met de client en weer gebruikt moeten worden bij een volgende client, zijn na gebruik voor het verlaten van de kamer gedesinfecteerd.

 • Indien een po wordt gebruikt: wordt de gebruikte urinaal/po in de pospoeler gedesinfecteerd? Of indien er geen po spoeler is wordt er handmatige reiniging EN desinfectie toegepast danwel disposable materiaal gebruikt?

 • Waskommen worden clientgebonden gebruikt en deze worden na gebruik gedesinfecteerd in de pospoeler. Indien er geen pospoeler aanwezig is worden waskommen handmatig gereinigd en daarna gedesinfecteerd of wordt er disposable materiaal gebruikt.

Verdiepingsvragen

Schoonmaak

 • Onderhoud de zorg contact met de schoonmaakmedewerker m.b.t. het juist naleven van deze procedure?

Zorgmedewerkers / arts

 • Welke isolatievormen zijn bij medewerkers bekend?

 • contactisolatie

 • druppelisolatie

 • strikte isolatie

 • aerogene isolatie

 • MRSA isolatie

 • GE isolatie (Noro, Clostridium)

 • BRMO isolatie

 • Op welke wijze kunt u zelf controleren of er sprake is van een isolatie indicatie?

 • Waar zijn de isolatiekaarten te vinden en kunt u dit laten zien?

 • Besluit het kernteam tot het opheffen van de isolatie?

 • Heerst er een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken op handhygiëne en het gebruik van voorzorgsmaatregelen?

 • is het duidelijk waar de benodigde materialen voor isolatie te vinden zijn? En kan de medewerker dit laten zien?

 • Het is duidelijk hoe men moet handelen als de materialen (bijna) op zijn.

Leidinggevende:

 • Hoe ziet de A-C toe op de juiste uitvoering van de isolatiematerialen en wanneer zijn deze voor het laatst gecheckt?

 • Wordt deze check gedocumenteerd? Zo ja kan de A-C dit laten zien?

Client

 • Hoe ervaart u de bejegening gedurende uw verblijf in isolatie?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.