iAuditor Mobile App Preview

CHECKLIST WERKPLEKINSPECTIE

INSTRUCTIES

1. Beantwoord "G", "NG" of "nvt" over de onderstaande vragen.
2. Voeg foto's en notities toe door op het paperclip-pictogram te klikken
3. Als u een corrigerende actie wilt toevoegen, klikt u op het paperclip-pictogram en vervolgens op "Add Action," geeft u een beschrijving, wijst u een lid toe, stelt u prioriteit en vervaldatum in
4. Voltooi de audit door digitale handtekening te leveren
5. Deel uw rapport door het als PDF, Word, Excel of Web Link te exporteren

1. Bouwplaatsinrichting

Bouwborden zijn allemaal op de hekken rondom aanwezig

Orde en netheld terrein / keten / steigers / trappenhuizen

Stabiele opslag materiaal / materieel

Verzorgd ketenpark

Afvalscheiding / Aandacht voor milieuaspecten

Afsluitine bouwterrein / hekken

2. Toegankelijkheid en veiligheid werkplek

Opstelling en keuring ladders

Leuningwerk langs vloeren/daken/ schachten

Verlichting werkplek en trappenhuizen

Beveiliging sparingen

3. (Rol)steigers

Stevige, vlakke ondergrond

Schoorverband en verankering

Vloeren gesloten

Leuningwerk en kantplanken

Afstand gevel / steiger < 15 cm

Opleveringsrapport aanwezig (steiger)

Onderdelen gekeurd (rolsteiger)

Wielen vastgezet (rolsteiger)

4. Bouwliften

Stevige, vlakke ondergrond

Sluithekken op verdiepingen

Keuring en opstellingsrapport

Verankering aan gevel

5. Ma erieel felektra

Keuring / staat materieel / bouwelektra

Gebruik veiligheidsvoorzieningen materieel

Afzuiging cirkelzaagmachine

6. Bedri`f8 ul•vdrIenin•

BHV-er op werk

EHBO-trommel / brandblusmiddelen compleet & gekeurd

Alarmkaart duidelijk zichtbaar aanwezig

7. PemoonOcrAri srljjAileten PBM)

Gebruik en staat helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming

Uitvoerder spreekt aanwezigen op bouwplaats aan op het gebruik van PBM's

8. HijswertaaamheCien

Opstelling op stabiele ondergrond

Keuring kraan en hijsmiddelen

TCVT certificaat kraanmachinist

Gehesen last stabiel / geen losse voorwerpen

9. Overig (invulling door staf en projectleiders

Gevaarlijke stoffen (opslag, verwerking, gebruik PBM)

LMRA bekendheid

Status KAM (deel-)plan

Uitvoerder toont voorbeeldgedrag m.b.t. KAM-aspecten

Uit voerder stimuleert/motiveert anderen m. b.t. KAM-aspecten

Startwerkbesprekingen worden gehouden

Hand boek KAM-zorg

Hoofdstuk

Aspect

Titel

Doc.nr.

Versie

Datum
Indien NG aangekruist, dan per punt maatregelen aangeven:
Klik op "Add Maatregel" om te beginnen. U kunt meerdere keren toevoegen.

Maatregel:

Afh. door

Afgeh. d.d.

Opmerkingen / aanvullingen

Naam en handtekening van inspecteur:

CHECKLIST WERKPLEKINSPECTIE - VIOS Bouwgroep

Created by: SafetyCulture Staff | Industry: General | Downloads: 13

CHECKLIST WERKPLEKINSPECTIE

Signup for a free iAuditor account to download and edit this checklist. It will be added to your free account and you will be able to conduct inspections from your mobile device.

Download and edit this free checklist

Browse for other checklists


iauditor logo

The World's #1 Cloud-Based Inspection Software and App

chevron logo
coles logo
emirates logo
overground logo
tesla logo
toyota logo

CHECKLIST WERKPLEKINSPECTIE

INSTRUCTIES

1. Beantwoord "G", "NG" of "nvt" over de onderstaande vragen.
2. Voeg foto's en notities toe door op het paperclip-pictogram te klikken
3. Als u een corrigerende actie wilt toevoegen, klikt u op het paperclip-pictogram en vervolgens op "Add Action," geeft u een beschrijving, wijst u een lid toe, stelt u prioriteit en vervaldatum in
4. Voltooi de audit door digitale handtekening te leveren
5. Deel uw rapport door het als PDF, Word, Excel of Web Link te exporteren

1. Bouwplaatsinrichting

Bouwborden zijn allemaal op de hekken rondom aanwezig

Orde en netheld terrein / keten / steigers / trappenhuizen

Stabiele opslag materiaal / materieel

Verzorgd ketenpark

Afvalscheiding / Aandacht voor milieuaspecten

Afsluitine bouwterrein / hekken

2. Toegankelijkheid en veiligheid werkplek

Opstelling en keuring ladders

Leuningwerk langs vloeren/daken/ schachten

Verlichting werkplek en trappenhuizen

Beveiliging sparingen

3. (Rol)steigers

Stevige, vlakke ondergrond

Schoorverband en verankering

Vloeren gesloten

Leuningwerk en kantplanken

Afstand gevel / steiger < 15 cm

Opleveringsrapport aanwezig (steiger)

Onderdelen gekeurd (rolsteiger)

Wielen vastgezet (rolsteiger)

4. Bouwliften

Stevige, vlakke ondergrond

Sluithekken op verdiepingen

Keuring en opstellingsrapport

Verankering aan gevel

5. Ma erieel felektra

Keuring / staat materieel / bouwelektra

Gebruik veiligheidsvoorzieningen materieel

Afzuiging cirkelzaagmachine

6. Bedri`f8 ul•vdrIenin•

BHV-er op werk

EHBO-trommel / brandblusmiddelen compleet & gekeurd

Alarmkaart duidelijk zichtbaar aanwezig

7. PemoonOcrAri srljjAileten PBM)

Gebruik en staat helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming

Uitvoerder spreekt aanwezigen op bouwplaats aan op het gebruik van PBM's

8. HijswertaaamheCien

Opstelling op stabiele ondergrond

Keuring kraan en hijsmiddelen

TCVT certificaat kraanmachinist

Gehesen last stabiel / geen losse voorwerpen

9. Overig (invulling door staf en projectleiders

Gevaarlijke stoffen (opslag, verwerking, gebruik PBM)

LMRA bekendheid

Status KAM (deel-)plan

Uitvoerder toont voorbeeldgedrag m.b.t. KAM-aspecten

Uit voerder stimuleert/motiveert anderen m. b.t. KAM-aspecten

Startwerkbesprekingen worden gehouden

Hand boek KAM-zorg

Hoofdstuk

Aspect

Titel

Doc.nr.

Versie

Datum
Indien NG aangekruist, dan per punt maatregelen aangeven:
Klik op "Add Maatregel" om te beginnen. U kunt meerdere keren toevoegen.

Maatregel:

Afh. door

Afgeh. d.d.

Opmerkingen / aanvullingen

Naam en handtekening van inspecteur: