Vaardigheden

 • De leerling kan klasseren.

 • De leerling kan op een correcte manier in en uitgaande telefoongesprekken telefoonoproepen beantwoorden.

 • De leerling kan op een correcte manier bezoekers ontvangen.

 • De leerling kan post behandelen.

 • De leerling kan eenvoudige brieven opstellen en typen.

 • De leerling kan archiveren.

 • De leerling kan informatie opzoeken in een dossier.

 • De leerling kan vlot overweg met de computer.

Competenties

Competenties met betrekking tot samenwerken.

 • De leering vraagt hulp aan anderen bij het werk.

 • De leerling gaat respectvol en verdraagzaam om met anderen.

Competenties met betrekking tot initiatief nemen.

 • De leerling ziet werk en neemt spontaan een aantal taken op.

 • De leerling is nieuwsgierig en heeft interesse om bij te leren.

 • De leerling zet zich meer in dan strikt noodzakelijk.

Competenties met betrekking tot discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid.

 • De leerling is steeds aanwezig en verwittigt altijd bij afwezigheid.

 • De leerling komt steeds op tijd.

 • De leerling haalt alle gemiste stages tijdig in en brengt de leerkracht hiervan op de hoogte.

Competenties met betrekking tot omgaan met feedback.

 • De leerling luistert aandachtig naar de kritiek of complimenten die hij of zij krijgt.

 • De leerling aanvaardt kritiek en wil er iets uit leren.

Competenties met betrekking tot stressbestendigheid en flexibiliteit.

 • De leerling kan voldoende snel werken.

Competentie met betrekking tot verslaggeving naar de school toe.

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult urenlijst correct in.

Competenties met betrekking tot communicatie.

 • De leerling kan zich mondeling uitdrukken in het Nederlands.

 • De leerling spreekt de juiste persoon aan voor hulp.

Competenties met betrekking tot zelfstandigheid.

 • De leerling begrijpt de instructies en handelt ernaar.

 • De leerling stelt de juiste prioriteiten.

 • De leerling werkt een taak af vooraleer aan een andere taak te beginnen.

Competenties met betrekking tot organisatiebetrokkenheid.

 • De leerling is beleefd.

 • De leerling toont voldoende interesse voor de organisatie.

Bespreking tussentijdse evaluatie.

 • Opmerkingen

 • Select date

 • Leerling:

 • Stagebegeleider: Annelies Delarue

 • Stagementor:

Fotomateriaal

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.