• Is er een bevoegde persoon voor uw rolsteigers?

 • Is er een inventaris voor uw rolsteigers?

 • Datum vorig nazicht?

 • Een rolsteiger moet regelmatig nagezien worden. Deze frequentie wordt aangepast in functie van het gebruik van de rolsteiger. Bij elk gebruik wordt de rolsteiger steeds volledig nagezien.

 • Antwoord per rolsteiger

 • Rolsteiger
 • Maak een foto van de rolsteiger.

Gebruik

 • De rolsteiger wordt enkel gebruikt binnen de grenzen die door de fabrikant zijn opgegeven.

Beheer en administratie

 • Wordt de rolsteiger voor elk gebruik gecontroleerd door een bevoegd persoon?

 • De rolsteiger wordt regelmatig onderhouden: Verwijdering van olie, vet, modder, verf... .

 • De rolsteiger wordt regelmatig onderhouden: reiniging antislipgroeven na elk gebruik.

 • De rolsteiger wordt opgeborgen op een veilige plaats.

 • Het nummer op de rolsteiger komt overeen met het nummer op de inventaris.

 • De rolsteiger is genummerd, nummering is goed leesbaar.

 • Na controle van de rolsteiger bevestigt de bevoegde persoon een volledig ingevuld rolsteigerlabel.

Omgeving

 • Voldoet de draagkracht van de ondergrond om de rolsteiger te kunnen dragen?

 • Is de ondergrond effen gemaakt voor de aanvang van de montage?

 • Is de montageplaats vrij van obstakels?

 • Is er rekening gehouden met onder- en bovengrondse leidingen? Voorzie desnoods aarding!

 • Is de rolsteiger voldoende gesignaleerd?

Conformiteit rolsteigermateriaal

 • Voldoet de rolsteigerstructuur aan het steigerplan?

 • Is er een ge├»ntegreerd leuningsysteem aanwezig?

 • Zijn er bijhorende vloerelementen aanwezig?

 • Zijn deze vloerelementen geschikt en aangepast aan de rolsteiger?

 • Is het steigermateriaal in goede staat? (geen deuken, scheuren, breuken,...)

 • Maak een foto van de gebreken.

Rolsteigerdocument

 • Bevat het rolsteigerdocument de opbouwinstructies?

 • Beschrijft het rolsteigerdocument de belastingsklasse?

 • Bevat het rolsteigerdocument een verwijzing naar NBN EN 1004?

 • Bevat de rolsteiger een duidelijke vermelding van maximumhoogte binnen en buiten?

Opleiding en instructies

 • Hebben de gebruikers een opleiding gekregen?

 • Hebben de monteurs een opleiding gekregen?

 • Is er nood aan extra opleiding voor het gebruikte rolsteigertype?

Veilige montage en demontage

 • Zijn de monteurs indien nodig in het bezit van bijkomende voorzieningen ( harnas, leeflijn,..)

 • Gebruiken de monteurs deze voorzieningen?

 • Worden de instructies voor veilige montage en demontage gevolgd en zijn ze voldoende voor het uit te voeren werk?

 • Wordt de valbeveiliging bij montage van een niveau zo snel mogelijk geplaatst?

Opstelling en gebruik

 • Wordt de rolsteiger indien nodig voorzien van regelbare spindels om de rolsteiger horizontaal te kunnen opstellen?

 • Worden de spindels niet te ver uitgedraaid?

 • Wordt de rolsteiger loodrecht geplaatst?

 • Zijn alle delen geborgd?

 • Zijn de wielen geblokkeerd tijdens gebruik?

 • Zijn alle werkvloeren voorzien van een leuning bestaande uit een bovenleuning, tussenleuning en een plint?

 • Bevinden zich tijdens het verplaatsen of bij harde wind (meer dan 40 km/u) geen personen op de rolsteiger?

 • Wordt gecontroleerd of er geen voorwerpen van de rolsteiger kunnen vallen tijdens het verplaatsen?

 • Wordt de rolsteiger nooit in de breedterichting verplaatst (altijd in de lengterichting of diagonaal)?

 • Worden bij het verplaatsen van de rolsteiger de stabilisatoren zo kort mogelijk bij de grond gehouden, om kantelen te voorkomen?

 • Worden geen hijswerktuigen opgehangen aan de rolsteiger?

 • Worden geschikte vloerelementen gebruikt?

 • Worden de werkvloeren volledig dichtgelegd?

 • Worden de windverbanden/diagonalen geplaatst volgens de opbouwinstructies?

 • Zijn de onderdelen van de rolsteiger zo met elkaar verbonden zodat ze niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen?

 • Wordt het gebruik van netten en zeilen beperkt binnen de grenzen voorzien door de fabrikant?

 • Is de rolsteiger rondom, op minimaal 1 meter boven de werkvloer voorzien van een leuning?

 • Is halverwege de bovenkant van de kantplank en de leuning, een tussenleuning aangebracht?

 • Is de afstand tussen de leuning en de tussenleuning, en tussen de leuning en de kantplank, kleiner of gelijk aan 47 cm?

 • Is de werkvloer voorzien van een kantplank met een hoogte van 15 cm welke aansluit op de werkvloer?

 • Wordt de maximale opbouwhoogte gerespecteerd?

 • Is het hoogteverschil tussen de grond en het eerste werkplatform maximaal 4,60 m?

 • Is de verticale afstand tussen de vloeren: minimaal 1,90 m, maximaal 4,20 m of maximaal 2,10 m bij verspringende vloeren

 • Wordt de rolsteiger niet via de buitenzijde beklommen?

 • Zijn er ge├»ntegreerde ladders/trappen aanwezig?

 • Worden de ladderluiken steeds gesloten/ zelfsluitend?

 • Wordt de rolsteiger gebruikt binnen de grenzen voorzien in het rolsteigerdocument?

 • Wordt de maximale belasting gerespecteerd (materiaal, materieel, personen, ...)?

 • Wordt afval en overtollig materiaal van de rolsteiger verwijderd?

 • Worden er geen leuningen weggenomen?

 • Worden rolsteigers in de buurt van elektrische leidingen of hoge rolsteigers van een aarding voorzien?

 • Wordt de rolsteiger ontoegankelijk gemaakt voor derden/onbevoegden (onderste ladderluik gesloten)?

 • Worden rolsteigers nooit verlengd en met elkaar verbonden met behulp van vloeren of andere voorzieningen?

Inbreuken

 • Inbreuken te melden?

 • Overzicht van de inbreuken

 • inbreuk
 • Eventuele beschrijving van de situatie

 • Eventuele foto van de situatie

 • Eventuele schets van de situatie

 • Ernstige inbreuk?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.