Procesevaluatie

Deel 3: Voeding

 • 1. Competenties m.b.t. Leren en leerproces

 • De leerling kiest zijn leerstrategieën met het oog op te bereiken doelen.

 • De leerling werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

 • 2. Competenties m.b.t. Informatieverwerving en verwerking

 • De leerling kan verschillende informatiebronnen en kanalen kritisch kiezen.

 • De leerling vat relevante informatie samen en verwerkt het in eigen woorden.

 • 3. Competenties m.b.t. Organiseren en plannen

 • De leerling komt afspraken stipt na. (Wiki wekelijks, lln houdt zich aan de rijloop, afspraken met de promotor)

 • De leerling legt de nodige contacten met de stageplaats en de promotor.

 • De leerling vult het logboek (wiki) volledig in.

 • 4. Competenties m.b.t. Inhoud

 • De leerling voegt het elektronisch zorgdossier toe.

 • De leerling legt een duidelijke link naar de zorgvrager.

 • De leerling maakt een werk dat inhoudelijk voldoet aan de gestelde eisen.

 • 5. Competenties m.b.t. Taal

 • 6. Competenties m.b.t. Lay-out en ICT

 • 7. Competenties m.b.t. Reflectie en bijsturing

 • De leerling kan feedback aanvaarden en blijft steeds beleefd.

 • De leerling stuurt zijn leerproces bij in functie van de feedback.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Deel 1: Voorstelling van de zorgvrager

 • Handtekening leerling

 • Handtekening vakleerkracht

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.