Proces

 • 1. Competenties m.b.t. Leren en leerproces: realistische werkplanning, probleemoplossend, kwaliteitsgericht

 • 2. Competenties m.b.t. Organiseren en plannen:

 • Ik kom afspraken na!

 • Ik leg de nodige contacten met het WZC .

 • Ik kies een activiteit die geschikt is voor de doelgroep.

 • 3. Competentie m.b.t. Werken in groep

 • Ik heb een vlot en gepast contact met mijn klasgenoten.

 • Ik neem initiatief.

 • Ik kan luisteren naar ideeën en voorstellen van anderen.

 • Ik neem actief deel aan overleg.

 • Ik kan functioneren in groep

 • 4. Competentie m.b.t. Zorg voor woon en leefklimaat

 • Ik werk ordelijk en nauwkeurig.

 • Ik heb aandacht voor het opruimen en kan dit op een vlotte manier laten verlopen.

 • Ik kan een budgetplanning maken.

 • 7. Competenties m.b.t taal, lay- out en ICT :

 • Het draaiboek voldoet inhoudelijk aan de gestelde eisen en is logisch opgebouwd.

 • Ik gebruik correcte taal en zinsbouw in het draaiboek en de affiches.

 • Ik verzorg de lay- out van de affiche of aankondiging.

 • 8. Competenties m.b.t. Reflectie en bijsturing

 • De leerling stuurt zijn leerproces bij in functie van de gegeven feedback.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Opmerkingen algemeen:

Uitvoering

 • 1. Competenties m.b.t. Leren en leerproces:

 • 2. Competenties m.b.t. Organiseren en plannen:

 • Ik kom afspraken na!

 • Ik voer mijn taken uit volgens de afgesproken taakverdeling.

 • Ik zorg voor de nodige materialen.

 • 3. Competentie m.b.t. Werken in groep

 • Ik heb een vlot en gepast contact met mijn klasgenoten.

 • Ik neem initiatief.

 • Ik heb zicht op wat er van mij verwacht wordt en voer dit nauwgezet uit.

 • Ik kan mij uiten op een respectvolle manier.

 • Ik kan functioneren in groep

 • 4. Competentie m.b.t. Zorg voor woon en leefklimaat

 • Ik voldoe aan de eisen m.b.t.persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiene.

 • Ik werk veilig, vlot en handig.

 • Ik werk ordelijk en nauwkeurig.

 • Ik heb aandacht voor het opruimen en kan dit op een vlotte manier laten verlopen.

 • Ik creëer sfeer en gezelligheid.

 • Ik zorg dat de nodige materialen aanwezig zijn en tijdig worden klaargezet.

 • Ik heb voldoende kennis over gezonde voeding voor bejaarden.

 • 5. Competentie m.b.t expressie en animatie

 • De leerling werkt met veel plezier.

 • De leerling neemt zonder remmingen deel aan de activiteiten.

 • De leerling legt de activiteit duidelijk en op een begrijpbare manier uit.

 • De leerling stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de zorgvrager.

 • De leerling verdeelt de aandacht tussen individuele begeleiding en begeleiding van de groep.

 • De leerling kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen.

 • De leerling stimuleert de zelfredzaamheid.

 • De leerling toont waardering en geef voldoende positieve feedback.

 • De leerling rond de activiteit tijdig en prettig af.

 • 6. Competentie m.b.t. Werken met de zorgvrager

 • De leerling gaat vriendelijk, spontaan en enthousiast om met de zorgvragers.

 • De leerling stimuleert een positieve groepssfeer.

 • De leerling hanteert een correcte, verbale en non-verbale communicatie aangepast aan de doelgroep.

 • 8. Competenties m.b.t. Reflectie en bijsturing

 • De leerling stuurt zijn leerproces bij in functie van de gegeven feedback.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Opmerkingen algemeen:

Evaluatie groepswerk

 • De leerling heeft aangetoond over de nodige competenties te beschikken.

 • Handtekening leerling

 • Handtekening vakleerkracht

 • Handtekening vakleerkracht

 • Handtekening vakleerkracht

 • Handtekening GIP verantwoordelijke

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.