Information

 • Audit Title

 • Document No.

 • Scan uitgevoerd door:

 • Uitgevoerd op:

Informatiepagina

Gegevens van locatie en object

 • Opdrachtgever:

 • Naam locatie:

 • Gebouw- naam en/of code:

 • Adres locatie:

1. Algemene gegevens

 • Is het object melding- of vergunningsplichtig

 • Datum van bouwvergunning.

 • Datum van gebruiksvergunning.

 • Datum van omgevingsvergunning.

 • Datum van gebruiksmelding.

 • Aanwezige gebruiksfunctie(s)

2. Documenten en beheer

 • De brandmeldinstallatie wordt beheerd en onderhouden volgens de NEN 2654-1.

 • De ontruimingsalarminstallatie wordt beheerd en onderhouden volgens de NEN 2654-1.

 • Er is een onderhoudscontract van de nood- en transparantverlichting aanwezig.

 • Er is een onderhoudscontract van de brandblusmiddelen aanwezig.

 • De gordijnen / aankledingsmaterialen zijn brandvertragend behandeld, certificaat is aanwezig.

3. Brandcompartimentering gangen

 • Kamers / wanden

 • De WBDBO van de wanden voldoet.

 • De kamers zijn als sub-brandcompartiment uitgevoerd.

 • De WBDBO van de kamerdeuren voldoet.

 • De doorvoeringen van de kamers naar de gang zijn voorzien van een brandklep.

 • Kozijnen en deurconstructies

 • De WBDBO van de kozijn- en deurconstructies voldoet.

 • De WBDBO van de kozijnen voldoet.

 • Deuren in brandscheidingen voldoen.

 • De WBDBO van de glasbezetting in de brandscheidingen voldoet.

 • De werking van de deurdrangers voldoet.

 • Er is niet teveel draadglas aanwezig.

 • De doorvoeringen door bovenstaande kozijnen voldoet.

 • De glaslatten zijn goed aangebracht.

 • De sponningsdiepte voldoet.

4. Trappenhuizen

 • De WBDBO van de kozijn- en deurconstructies voldoet.

 • De WBDBO van de kozijnen voldoet.

 • Deuren in brandscheidingen voldoen.

 • De WBDBO van de glasbezetting in de brandscheidingen voldoet.

 • De werking van de deurdrangers voldoet.

 • Er is niet teveel draadglas aanwezig.

 • De doorvoeringen door bovenstaande kozijnen voldoet.

 • De glaslatten zijn goed aangebracht.

 • De sponningsdiepte voldoet.

 • De vloerbedekking in het trappenhuis voldoet aan de NEN-normen voor brandvoortplanting (NEN 6065) en rookproductie NEN 6066).

5. Stookruimte

 • De WBDBO van de stookruimte (>160Kw) voldoet.

 • De WBDBO van de kozijn- en deurconstructies voldoet.

 • De WBDBO van de kozijnen voldoet.

 • Deuren in brandscheidingen voldoen.

 • De WBDBO van de glasbezetting in de brandscheidingen voldoet.

 • De werking van de deurdrangers voldoet.

 • Er is niet teveel draadglas aanwezig.

 • De doorvoeringen door bovenstaande kozijnen voldoet.

 • De glaslatten zijn goed aangebracht.

 • De sponningsdiepte voldoet.

6. Verlichting

 • De wettelijk vereiste noodverlichting is aanwezig.

 • De wettelijk vereiste vluchtrouteaanduiding is aanwezig.

 • De vluchtrouteaanduidingen voldoen aan artikel 6.24 van het Bouwbesluit, de NEN 6088 en NEN-EN 1838.

7. Brandmeldinstallatie

 • Een vereiste brandmeldinstallatie volgens artikel 6.20 tabel 1 is aanwezig.

 • Het logboek van de BMI is aanwezig, compleet en wordt bijgehouden.

 • Er is een geldig inspectierapport aanwezig.

 • De ontruimingsalarminstallatie voldoet aan artikel 6.23 van het Bouwbesluit.

 • Bij een geëiste brandmeldinstallatie is een ontruimingsplan aanwezig conform NEN 8112.

8. Vluchten bij brand

 • De vluchtdeuren voldoen aan de NEN-EN 179 en de NEN-EN 1125.

 • Automatische (schuif)deuren en deuren voor toegangs- of uitgangscontrole voldoen aan lid 8 van artikel 6.25.

 • De draairichting van de deuren in de vluchtroute voldoet aan het Bouwbesluit.

 • Deuren in brandwerende scheidingsconstructies zijn zelfsluitend uitgevoerd conform artikel 7.3.

 • Zelfsluitende deuren zijn volgens artikel 7.3 van het Bouwbesluit niet in geopende stand vastgezet (uitzondering: kleefmagneten).

9. Bestrijden van brand

 • De brandslanghaspels voldoen aan artikel 6.28 van het Bouwbesluit.

 • De droge blusleiding voldoet aan artikel 6.28 van het Bouwbesluit.

 • Draagbare blustoestellen voldoen aan artikel 6.31 van het Bouwbesluit en worden 1x per 2 jaar gecontroleerd en onderhouden conform NEN 2559.

 • De aanwezige blusmiddelen volgens artikel 6.33 van het Bouwbesluit zijn duidelijk zichtbaar opgehangen of voorzien van een pictogram conform NEN 3011.

 • Een voorgeschreven automatische blusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat.

 • Een voorgeschreven rookbeheersinginstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat.

10. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

 • Een geëiste brandweeringang voldoet aan artikel 6.36 van het Bouwbesluit.

 • De bereikbaarheid van het gebouw voor hulpverleningsdiensten voldoet aan artikel 6.37 van het Bouwbesluit.

 • De opstelplaatsen voor brandweervoertuigen voldoen aan artikel 6.38 van het Bouwbesluit.

11. Brandweerlift

 • De brandweerlift voldoet aan artikel 6.39 van het Bouwbesluit.

 • De brandweerlift wordt volgens artikel 1.16 Zorgplicht van het Bouwbesluit jaarlijks onderhouden.

12. Voorkomen van brandgevaar

 • De aankleding in ruimtes voldoet aan artikel 7.4 van het Bouwbesluit.

 • De aanwezige inrichtingselementen zijn brandveilig uitgevoerd volgens artikel 7.5 van het Bouwbesluit.

 • Bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan voorschriften.

 • In een stookruimte van 160kW zijn geen brandbare goederen opgesteld.

 • Er zijn geen andere restrisico's voor brandgevaar of ontwikkeling van brand.

11. Conclusie

 • Algemene beoordeling van het gebouw

 • Opmerkingen / aanbevelingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.