Sjekkliste

Tank

 • Tankprodusent

 • Serienummer

 • Tankstørrelse

 • Produsert år

 • Adkomst for tankbil og fylleforhold

 • Sikring av gasstank mot påkjøring

 • Merking av tankens plassering

 • Tanklokk avlåst

 • Innvendige forhold i dom (slam, skitt o.l.)

 • Regulator gir korrekt trykk ihht merking

 • SAV/SBV funksjon ok

 • Hette på sikkerhetsventil intakt

 • Sikkerhetsventil kontrollert for korrosjon, isdannelser o.l.

 • Lekkasjepunkter tetthetskontrollert

 • Korrosjonsbeskyttelse

 • Endringer innenfor tankens sikringsfelt

Bunnledning

 • Endringer på rørtrasé

Utvendig koblingsskap

 • Beskyttelse av PE-rør opp til skap

 • Skapets generelle tilstand, sikring mot uvedkommende

 • Tetthetskontrollert alle koblinger inkl. varerør

 • Ubrukte kurser plugget

 • Tilfredsstillende lufting

 • Merking av skap

 • Alle kurser er merket

 • Magnetventil funksjon

 • Magnetventil har korrekt EX-godkjenning

 • Endringer innenfor skapets sikringsfelt

Innvendig installasjon

 • Generell tilstand

 • Tetthetskontrollert alle koblinger

 • Rør er tilstrekkelig klamret

 • Endringer på rørsystem/installasjon

 • Tettet mellom gassrør og varerør

 • Alle skjøtet er inspiserbare

 • Ubrukte kurser er plugget

 • Gasslanger (tilstand, lengde, tilkoblinger)

 • Gassdetektor (plassering, funksjon)

 • Rør er merket med gasstype og strømningsretning

 • Rørgjennomføringer er utført ihht NG

 • Funksjonstestet regulator

 • Bryter til magnetventil er lett tilgjengelig og skiltet

 • Stengeventiler er skiltet

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.