Sjekkliste

Tank

Gasstank

Tank

Tankprodusent

Serienummer

Tankstørrelse

Produsert år

Merking av tankens plassering

Tanklokk avlåst

Innvendige forhold i dom (slam, skitt o.l.)

Adkomst for tankbil og fylleforhold

Sikring av gasstank mot påkjøring

Hette på sikkerhetsventil intakt

Sikkerhetsventil kontrollert for korrosjon, isdannelser o.l.

Lekkasjepunkter tetthetskontrollert

Korrosjonsbeskyttelse

Endringer innenfor tanken(e)s sikringsfelt

Bunnledning

Endringer på rørtrasé

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.