Audit

Foto van de container ( voor en achterkant )

0100 ALGEMEEN

0101 Logboek / Registratie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0102 CE-Markering / Typeplaatje

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0200 BEDIENINGSPLAATS

0201 Straatwerk / Struikelranden / Bereikbaarheid

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0202 Bedieningsinrichting / Toegangscontrole

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0203 Werking en vergrendeling inwerpunit

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

0300 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM EXTERN

0301 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0302 Zuil scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0303 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0304 Hijspunten beschadigingen / Lassen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0305 Werking hijspunten / opnamen systeem

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0306 Voetgangersplatform beschadigingen / Aansluiting

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0307 Inspectieluik ( servicedeur) beschadigingen / scherpe delen / werking sloten

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0400 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM INTERN

0401 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0402 Uitstekende delen / Verklemmingen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0403 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0404 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0500 Electronica

0501 Werking Electronica

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0600 TOTAAL CONCLUSIE

0601 Werking Systeem / Locatie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

0602 Advies

Opmerking

Handtekening

Algemene opmerkingen, toelichtingen en Schade a.u.b. hieronder aangeven incl. foto's.

Voeg foto's toe van en Schade
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.