Audit

Foto van de container ( voor- en achterkant )

0100 ALGEMEEN

0101 CE-Markering / Typeplaatje

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0200 BEDIENINGSPLAATS

0201 Straatwerk / Struikelranden / Bereikbaarheid

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

Add media

0202 Bedieningsinrichting / Toegangscontrole / Laspunten

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0203 Werking en vergrendeling inwerpunit

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0300 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM EXTERN

0301 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0302 Zuil scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0303 Conservering

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0304 Hijspunten beschadigingen / Lassen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0305 Werking hijspunten / Opnamen systeem

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0306 Voetgangersplatform beschadigingen / Aansluiting

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0307 Inspectieluik ( servicedeur ) beschadigingen / Scherpe delen / Werking sloten

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0400 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM INTERN

0401 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0402 Uitstekende delen / Verklemmingen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0403 Conservering

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0404 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0405 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0500 ONDERLIJF

0501 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0502 Onderlijf scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0503 Conservering

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0504 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0505 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0600 INVALBEVEILIGING

0601 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0602 Invalbeveiliging scherpe delen / Beschadigingen / Lassen

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0603 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0700 BETONPUT

0701 Betonput water / vuilnis

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0702 Stelpoten aanwezig / Montage / Afstelling

Foto van de afwijking / schade

Opmerking

0800 TOTAAL CONCLUSIE

0801 Werking Systeem / Locatie

Opmerking

0802 Veiligheid Systeem / Locatie

Opmerking

0803 Advies

Opmerking

Handtekening

Gebruikte materialen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.