Title Page

 • Tarih

 • Ekip

 • Lokasyon

 • Takım İsmi

Saha Tespitleri

 • Tespit edilen uygunsuzluklar fotoğraflanarak bu bölüme eklenecektir.

Üst Yönetim Gözden Geçirme (Sadece Grup Liderlerine Sorulacak)

 • "İSG konularına üst yönetim dahil oluyor mu?

 • Nerede ve hangi sıklıkla dahil olmaktadırlar?"

Sürekli Gelişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Sadece Grup Liderlerine Sorulacak)

 • Sahamızdaki iyileştirme çalışmaları nelerdir?

 • Hangi sosyal sorumluluk projeleri yapılmakta ve hangilerine katılım sağladın?

Organizasyon, Roller, Sorumluluklar, Liderlik ve Taahhüt (Sadece Takım Liderine Sorulacak)

 • Bağlı olduğunuz amir ve sahada yapacağınız çalışmaların neler olduğunu biliyor musunuz?

 • Sorumluluk alanlarınız belli mi?

 • Çalışma alanlarınız ile ilgili riskleri biliyor musunuz ve önlem olarak neler yapılmış?

 • Çalışma arkadaşlarınızı bu risklere karşı uyarıyor musunuz?

Yasal Gereklilikler ve Sektörel En İyi Uygulamalar (Sadece Takım Liderine Sorulacak)

 • İSG ile ilgili yasal anlamda haklarınızı ve sizi koruyan maddeleri biliyor musunuz?

 • Güncellenen yasaları nasıl takip ediyorsunuz ?

 • Bunlar şirketinizde uygulanıyor mu?

 • Başka firmalardan veya kendi içerisinizde yeni ,daha güvenli,kaliteli ve hızlı çözümlere dahil oluyor musunuz?

Tedarik, Dış Kaynak and Yüklenici Yönetimi (Sadece Takım Liderine Sorulacak)

 • "Sahanızda hangi tür 3. firma çalışmaları yapılmaktadır?

 • Bunların yönetimi ve takibini nasıl yapıyorsunuz?

 • Uygunsuz bir durum ve davranışla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz veya yapmalısınız?"

İş izni (Sadece Takım Liderine Sorulacak)

 • Hangi çalışmalarda İSG&Ç iş izni yapıyorsunuz?

 • Yaptığınız iş izni formunun içeriğine ve maddelerine hakim misiniz?

 • İş izni yapılmasının gerek olmadığı veya olduğu durumları paylaşabilir misin?

Sağlık ve Güvenlik Politikası, İçerik ve Kapsam

 • İSG ve Çevre Politikalarının içeriğini biliyor musunuz?

 • Politikaların içeriği anlaşılır mı?

 • En yakın nerden ulaşabilirsin?

Sağlık ve Güvenlik Hedefleri, Plan ve Programlar

 • Senin,takımının ve şirketin isg hedefi var mı?

 • Bunlar için senden beklenenler nelerdir?

 • Bu hedefleri nerden takip edebiliyorsun ve ulaştığında veya ulaşmadığında neler yapıyorsunuz?

Yetkinlik ve Yeterlilik (Davranışlar dahil)

 • Senin veya sana bağlı çalışanların o işe uygun olduğunu nasıl belirliyorsunuz?

 • Takibini nasıl yapıyorsunuz?

 • Yapacağı çalışma ile ilgili İSG ve Sof eğitim aldınız mı?

Risk Yönetimi

 • Risk ve tehlike arasındaki fark nedir?

 • Sahadaki en riskli gördüğün yer, makine neresi ve bunlar ile ilgili ne önlemler alındı? Başka hangi önlemler alınabilir?

 • Riskli bir durum tespitinde ne yaparsın?

Sağlık ve Güvenlik Kaynaklarının Sağlanması

 • İSG konusunda yeterli kaynak ayrılıyor mu?

 • Neler yapıldı ?

 • İlave olarak neler yapılmasını talep ederdin?

Değişim Yönetimi

 • Değişiklik yönetimi deyince aklına ne geliyor?

 • Proses, makine veya personel yer değişiminde neler yapıyorsunuz?

 • En son hangi çalışmadan değişiklik yönetimi uygulandı?

Bilgilendirme, Veri ve İletişim Yönetimi

 • Sahanızda hangi tür 3. firma çalışmaları yapılmaktadır?

 • Bunların yönetimi ve takibini nasıl yapıyorsunuz?

 • Uygunsuz bir durum ve davranışla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz veya yapmalısınız?

Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği (yangın güvenliği dahil)

 • Acil durumlar nelerdir?

 • Acil durum ekipleri ve görevleri hakkında bilgin var mı?

 • En yakın kaçış ve acil durum noktasını biliyor musun?

 • Bu durumlarda neler yapılacağı hakkında bilgin var mı?

 • Kimler nasıl müdahale etmelidir?

 • Kriz anında nasıl yönetileceği ve kimler tarafından yönlendirilecği hakkında bilgin var mı?

Sağlık ve Refah (psikososyal tehlikeler dahil)

 • Sağlık personeli kimlerdir?

 • Hangi sıklıkla ve durumlarda görüyorsun?

 • Saha çalışmalarına destek oluyorlar mı?

 • İşe bağlı rahatsızlığı olan var mı?

 • Sağlık personeli ile nasıl iletişim sağlıyorusnuz?

Sağlık ve Güvenlik Kontrolleri (özel operasyon süreçleri dahil)

 • Periyodik olarak hangi sağlık kontrollerinden geçiyorsunuz?

 • Özel durumdaki kişiler kimler ve onlara acil durumda nasıl müdahale edileceği hakkında bilgin var mı?

Çalışma Ekipmanları (KKD dahil)

 • Hangi tür işler yapıyorsun?

 • Bu işlere bağlı riskler nelerdir?

 • Bu işler ile ilgili hangi tür KKD kullanıyorsun ve seni yeterince koruduğunu düşünüyor musun?

 • Verilen KKD yeterli mi ve hangi sıklıkla nereden temin etmektesin?

 • KKD ler herkes için aynı mı?

Tehlikeli maddelerin kontrolü (biyolojik maddeler ve asbest dahil)

 • Sahanızda kullanılan tehlikeli maddeler nelerdir?

 • Bunların nasıl kullanılacağını ve olası bir kazada nasıl müdahale edeceğinizi biliyor musunuz?

 • Kimler bu maddeleri kullanabilir ve erişme yetkisine sahiptir?

 • Nasıl temin edilmekte ve sahada nerede kullanılmaktadır?

 • Sahadan uzaklaştırılmasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Sağlık Denetimi

 • Sağlık konularında sahada denetim yapılıyor mu?

 • Nerelerde riskler olduğunu paylaşır mısın?

Aktif ve Reaktif İzleme

 • "Aktif ve Reaktif İzleme arasındaki farkı biliyor musun?

 • İSG konularında aktif ve reaktif hangileri yapılmaktadır?"

Güvenlik Olay Yönetimi

 • Güvenlik personelinin acil durumda neler yaptığını biliyor musun?

Ergonomi

 • "Ergonomi anlamında yaptığın çalışmalarda zorluk çekiyor musunuz?

 • Zorlukla hakkında talepte bulundu mu ve neler yapılmasını talep ettin?"

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.