Başlık sayfası

 • Belge No.

 • İzmir Seal Taşeron İş Güvenliği Audit

 • Müşteri / Site

 • Üzerinden yürütülen

 • Denetleyen Kişi

 • Konum
 • Denetlenen Ekip/Personel

Denetim

Genel İş Güvenliği ve Çalışma Prosedürleri

 • Çalışma izni mevcut mu ve eksiksiz doldurulmuş mu?

 • Çalışacak personel fabrika girişinde iş güvenliği filmini izledi mi?

 • Çalışacak personelin İş sağlığı güvenliği eğitimleri ve sağlık rapotu fabrikaya girmeden önce tarafımıza iletilmiş mi?

 • Yapılacak çalışma öncesi risk değerlendirmesi firma tarafından yapıldı mı?

 • Kişisel koruyucu donanımlar (kulaklık, iş ayakkabısı, gözlük.. vb) kullanılıyor mu?

 • Makine üzerinde bulunan uyarı işaretleri, iş güvenliği talimatları görünür durumda mı?

 • Bypass yapılmış emniyetsiz çalışma var mı?

Acil durum ve ilk yardım

 • Çalışanlar Philsa acil durum toplanma noktalarını biliyor mu?

 • Acil durumda kime haber verileceği biliniyor mu?

 • Çalışanlar acil durum ekipmanlarına ulaşım ve kullanım konusunda bilgili mi?

 • Çalışanlar Philsa ilk yardım prosedürünü biliyor mu?

Ekipman güvenliği

 • Kullanılan ekipmanlar Philsa standartlarına uygun mu?

 • Kaldırma ekipmanlarının yasal denetimleri yapılmış mı?

 • Kullanılan ekipmanların CE belgesi mevcut mu?

Kimyasal Güvenliği

 • Kimyasalların kullanıldığı/bulunduğu bölümlerde MSDS mevcut mu?

 • Kimyasallar uygun şekilde etiketlenmiş mi?

Etiketleme - Kitleme

 • Etiketleme - Kitleme ekipmanları mevcut ve gerekli durumlarda kullanılıyor mu?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.