Controle tijdens voorbereiding / levering:

 • Kalkzandsteen vrij van de grond gelost?

 • Stelwerk profielen gereed?

 • Verwerkingsvoorschriften / certificaat aanwezig

 • In te lijmen materialen (aantal en soort)

 • Opperplan van constructeur aanwezig

 • Normaal- / klinkerkwaliteit

Controle t.b.v. opslag:

 • Elementen afgedekt en op steigerdelen/latten opgeslagen?

 • Lijm droog en vorstvrij opgeslagen

 • Materialen nabij plaats van verwerking (zie terreinindelingsplan)

 • Materialen geplaatst volgens opperplan van constructeur

 • Maximale tashoogte

Controle voor verwerking:

 • Maatvoering stelwerk

 • Aanwezigheid in te lijmen materialen

 • Lijmkraan / warrybok gekeurd? (Keuringssticker)

 • Klemmen / hijsmiddelen gekeurd?

 • Kalkzandsteenknipper aanwezig?

 • Lijmmixer / kuipen aanwezig?

 • Vloerrandbeveiliging / steiger gereed?

 • Ondergrond schoon (kimstroken)

 • Lateien aanwezig: type en soort

Controle tijdens en na verwerking:

 • Lijmverband volgens CVK boekje

 • Dilataties volgens opgave fabrikant

 • Kim draagt volledig

 • Gebruik lijmschep / lijmbak

 • Lateien glijdend opgelegd ( folie )

 • Koppen verlijmd

 • Lijmresten afgestoken en niet uitgesmeerd

 • Spouw vrij van mortelsresten

 • Lijmwerk strak, vlak en vol uitgevoerd

 • Voldoende verband

 • Spouwankers goed en voldoende aangebracht

 • Spouwankers juiste lengte

 • Reparaties volgens voorschriften uitgevoerd

 • Wanden goed afgeschoord

 • Veiligheidsankers goed en voldoende aangebracht

 • Beoordelingsrapport CVK aanwezig

 • Lijmkwaliteit voor zomer- / winterperiode

Conclusie keuring

 • Gekeurde bewerking is

 • Aandachtspunten voor volgende bewerking:

 • Foto's:

 • Rapport afgehandeld (actiepunten zijn afgehandeld)

 • Paraaf

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.