• Dit sjabloon dient ter ondersteuning bij het opmaken van een lesplan en het in kaart brengen van risico's.

 • Anders namelijk;

 • Lesplan ten behoeve van politieonderwijs

 • Titel / lesomschrijving

 • Wat is de doelgroep?

 • Geef aan; Hoe groot is de groep? op hoeveel docenten?

 • Omschrijf kort het beginniveau

 • Indien anders omschrijf;

 • Wat is de algemene doelstelling van de les? Wat wil je met de les bereiken?

 • Wat zijn de specifieke leerdoelen? Omschrijf gedrag/kennen en kunnen

 • Soort les;

 • Anders namelijk;

 • Is er een veiligheidsbriefing gehouden? zo ja welke items zijn benoemd?

 • Werkmethode / werkvormen; Welke werkvormen worden er in de les gebruikt?

 • Tijdsduur les:

 • Welke materialen en middelen zijn nodig voor deze les?

 • Omschrijf leskern 1:

 • Omschrijf leskern 2:

 • Is er een veiligheids- of ander protocol van toepassing? Zo ja omschrijf;

 • Indien externe locatie, geef omschrijving

 • Valt de les binnen het gebied van de eigen BHV organisatie?

 • Is de lesuitvoering binnen een politieacademie locatie of extern?

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorgeschreven en voorhanden?

 • Overige niet genoemd;

 • indien aangevinkt extra maatregelen benoemen i.v.m. werken met wapens en of pyrotechnische middelen

 • Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen?

 • Welke verzorgende maatregelen zijn er genomen, gelet op weersomstandigheden en fysieke inspanning?

 • Aanvinken indien er sprake is van een SGBO dreigingsniveau

 • Add media

 • Welke maatregelen zijn er genomen?

 • Overige relevante maatregelen hier vermelden:

 • SGBO maatregelen zijn besproken en akkoord bevonden door:

 • Indien nodig voeg foto toe

 • Indien nodig verduidelijk met tekening

 • TRA doorgenomen en als voldoende gekwalificeerd door steller

 • Voor akkoord tweede beoordelaar

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.