Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Onderarmen en handen van iedere medewerker en consulent in dienstkleding zijn vrij van bedekking en Handsieraden, ongeacht patientencontact

Handdesinfectie bij betreden afdeling bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij betreden patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiënten contact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij verlaten patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen gebruik zonder contact met schone omgeving bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen gebruik zonder contact met uniform of eigen ontblootte huid bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen uittrekken direct nadat deze niet meer noodzakelijk zijn bij alle geobserveerde momenten

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt.
Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

Er wordt alleen gewerkt met WZW bij de wasbeurt op bed of een veilig alternatief

Er liggen geen geopende pakketjes WZW en billendoekjes in algemene voorraad, op aanrechten of in gemeenschappelijke ruimtes

Wasbak en aanrecht worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Patiënten en bezoekers worden schriftelijk en/ of mondeling gewezen op het belang van handhygiëne, ook bij betreden afdeling

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen

Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Spoelkeuken/ wasruimte is opgeruimd en schoon en wordt met zekerheid dagelijks volledig en adequaat gereinigd

Spoelkeuken/ wasruimte hebben een gelegenheid voor handdesinfectie

Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Isolatie verpleging

Contactisolatie uitgevoerd conform protocol
Instellen op basis van verdenking

Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken
Handschoenen- schort- handdesinfectie- (eventueel mond neusmasker, handdesinfectie)

Noodzakelijke hulpmiddelen zijn zo veel mogelijk disposable ( stuwband, bloeddrukband)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

6. Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik

Er wordt alleen gebruik gemaakt van kant en klare flushspuiten met NaCl

Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

Vooraf aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

Verwisselen urinezakken en wisselen luiers met handschoenen aan

Verbeteradvies op dit onderdeel:

8. Beademing

Beademingsslangen en onderdelen van beademingsapparatuur zijn zoveel mogelijk disposable en uit 1 verwisselbare set samengesteld

9. Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit) en medicatiebereiding- en opslag

Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

Werkvoorraad om het bed wordt patiënt gebonden gebruikt en na ontslag gereinigd, gedesinfecteerd en/ of gesteriliseerd of weggegooid.

Er bevinden zich geen verlopen steriele producten in voorraad

Er ligt geen steriele voorraad op kasten en/ of op de vloer

Medicatie is niet verlopen en flacons voor eenmalig gebruik worden zodanig ingezet

Voorraadbakjes, kasten en koelkasten worden structureel en adequaat gereinigd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

10. Voeding

Basishygiene tijdens bereiden

Temperatuursregistratie koelkasten en diepvriezers adequaat, structureel en voldoende uitgevoerd

Bereiden en bewaren is niet risicovol

11. Schoonmaak

Schone doeken gebruik per kamer

Gebruik van handschoenen per kamer, uittrekken na schoonmaak sanitair en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Ruimtes zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Couveuses en bedden worden na ontslag en bij langdurig verblijf adequaat gereinigd

Sanitair wordt gegarandeerd minimaal dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.