Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

 • Onderarmen en handen van iedere medewerker en consulent in dienstkleding zijn vrij van bedekking en Handsieraden, ongeacht patientencontact

 • Handdesinfectie bij betreden afdeling bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij betreden patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiënten contact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij verlaten patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

 • Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

 • Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

 • Handschoenen gebruik zonder contact met schone omgeving bij alle geobserveerde momenten

 • Handschoenen gebruik zonder contact met uniform of eigen ontblootte huid bij alle geobserveerde momenten

 • Handschoenen uittrekken direct nadat deze niet meer noodzakelijk zijn bij alle geobserveerde momenten

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg

 • Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt.<br>Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

 • Er wordt alleen gewerkt met WZW bij de wasbeurt op bed of een veilig alternatief

 • Er liggen geen geopende pakketjes WZW en billendoekjes in algemene voorraad, op aanrechten of in gemeenschappelijke ruimtes

 • Wasbak en aanrecht worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

 • Patiënten en bezoekers worden schriftelijk en/ of mondeling gewezen op het belang van handhygiëne, ook bij betreden afdeling

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen

 • Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

 • Spoelkeuken/ wasruimte is opgeruimd en schoon en wordt met zekerheid dagelijks volledig en adequaat gereinigd

 • Spoelkeuken/ wasruimte hebben een gelegenheid voor handdesinfectie

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Isolatie verpleging

 • Contactisolatie uitgevoerd conform protocol<br>Instellen op basis van verdenking

 • Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken <br>Handschoenen- schort- handdesinfectie- (eventueel mond neusmasker, handdesinfectie)

 • Noodzakelijke hulpmiddelen zijn zo veel mogelijk disposable ( stuwband, bloeddrukband)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

6. Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

 • Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

 • Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik

 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van kant en klare flushspuiten met NaCl

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

 • Vooraf aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

 • Verwisselen urinezakken en wisselen luiers met handschoenen aan

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

8. Beademing

 • Beademingsslangen en onderdelen van beademingsapparatuur zijn zoveel mogelijk disposable en uit 1 verwisselbare set samengesteld

9. Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit) en medicatiebereiding- en opslag

 • Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

 • Werkvoorraad om het bed wordt patiënt gebonden gebruikt en na ontslag gereinigd, gedesinfecteerd en/ of gesteriliseerd of weggegooid.

 • Er bevinden zich geen verlopen steriele producten in voorraad

 • Er ligt geen steriele voorraad op kasten en/ of op de vloer

 • Medicatie is niet verlopen en flacons voor eenmalig gebruik worden zodanig ingezet

 • Voorraadbakjes, kasten en koelkasten worden structureel en adequaat gereinigd

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

10. Voeding

 • Basishygiene tijdens bereiden

 • Temperatuursregistratie koelkasten en diepvriezers adequaat, structureel en voldoende uitgevoerd

 • Bereiden en bewaren is niet risicovol

11. Schoonmaak

 • Schone doeken gebruik per kamer

 • Gebruik van handschoenen per kamer, uittrekken na schoonmaak sanitair en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • Ruimtes zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Couveuses en bedden worden na ontslag en bij langdurig verblijf adequaat gereinigd

 • Sanitair wordt gegarandeerd minimaal dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

 • Conclusie en samenvatting:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.