Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Onderarmen en handen van iedere medewerker en consulent zijn vrij van bedekking en Handsieraden

Handdesinfectie bij betreden afdeling bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij betreden patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiënten contact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij verlaten patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen gebruik zonder contact met schone omgeving bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen gebruik zonder contact met uniform of eigen ontblootte huid bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen uittrekken direct nadat deze niet meer noodzakelijk zijn bij alle geobserveerde momenten

Beschermschorten gebruik bij intensief fysiek contact met mogelijk besmet materiaal bij alle geobserveerde momenten

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt.
Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

bedpanspoeler functioneert naar behoren en is vrij van kalk en debris

Er wordt alleen gewerkt met WZW bij de wasbeurt op bed

Er liggen geen geopende pakketjes WZW in algemene voorraad, op aanrechten of in gemeenschappelijke ruimtes

Wasbak en aanrecht worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Handhygiëne en nagelzorg van patiënten is een dagelijks structureel punt van aandacht

Patiënten en bezoekers worden schriftelijk en/ of mondeling gewezen op het belang van handhygiëne

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen

Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar

Urinalen en bedpannen komen droog en schoon uit de bedpanspoeler

Spoelkeuken is opgeruimd en schoon en wordt met zekerheid dagelijks volledig en adequaat gereinigd

Milieu eiland is opgeruimd en schoon en wordt dagelijks gereinigd

Milieu eiland en spoelkeuken hebben een gelegenheid voor handdesinfectie

Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Isolatie verpleging

Contactisolatie uitgevoerd conform protocol
Instellen op basis van verdenking

Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

Beschermende materialen worden per patiënt gewisseld

Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken
Handschoenen- schort- handdesinfectie- (eventueel mond neusmasker, handdesinfectie)

Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

Noodzakelijke hulpmiddelen zijn zo veel mogelijk disposable ( stuwband, bloeddrukband)

Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gedesinfecteerd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

6. Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik

Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

Vooraf aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

Leegmaken urinezakken met handschoenen aan en met gebruik van maatbeker of urinaal

Verbeteradvies op dit onderdeel:

8. Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

9. Schoonmaak

Schone doeken gebruik per kamer

Gebruik van handschoenen per kamer, uittrekken na schoonmaak sanitair en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Ruimtes zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Sanitair niet-patiënt gebonden wordt gegarandeerd dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.