Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Kleedruimte is schoon

Kleedruimte is opgeruimd

In kleedruimte is gelegenheid voor handdesinfectie en handreiniging

Er is een aparte personeelstoilet, welke in een dagelijks schoonmaakprogramma is opgenomen

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en Handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Handdesinfectie faciliteiten voldoende en eenduidige producten voor handhygiene

Er zijn eenduidige producten voor handhygiene

Handdesinfectie frequentie

Handdesinfectie techniek

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Handschoenen zijn van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374

Handschoenen gebruik correct en niet risicovol

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit

Beschermschorten gebruik

Mond neusmaskers kwaliteit

Mond neus maskers gebruik

Filtermaskers beschikbaar en zo nodig inzetten

SZA wordt correct afgevoerd in goedgekeurde vaten en worden niet onnodig gevuld

Verbeteradvies op dit onderdeel:

ADL zorg

Waszakken worden binnen handbereik gebruikt.
Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

Gebruik van handschoenen

Gebruik van schorten

Bij voorkeur geen waskommen gebruiken (WZW toepassen)

Waskommen worden niet geleegd in de wasbak op de kamer

Waskommen worden gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

Wasbak wordt niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Dagelijkse mondzorg wordt consequent uitgevoerd of gecontroleerd

Kunstgebit wordt droog bewaard en met handzeep gereinigd

Gebitsbakjes zijn patiëntgebonden en disposable

Patiënten hebben eigen scheergerei. Disposable krabbers en/ of scheerapparaten worden niet door de instelling gefaciliteerd

Handhygiëne en nagelzorg van patiënten is een structureel punt van aandacht

Patiënten en bezoekers worden voldoende gewezen op het belang van handhygiëne

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Omgang met lichaamsvloeistoffen

Bij voorkeur zo veel mogelijk disposable opvangsystemen

Er wordt gebruik gemaakt van handschoenen op de juiste wijze

Er is een gevalideerde en onderhouden bedpanspoeler aanwezig

bedpanspoeler functioneert naar behoren en is vrij van kalk en debris

Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten detergens en desinfectans

Er zijn rvs afdruiprekken aanwezig tv bedpannen en urinalen

Urinalen en bedpannen zijn intact en reinigbaar

Urinalen en bedpannen komen droog uit de spoeler

Uitzuigsysteem heeft disposable potten

Milieu eiland is opgeruimd en schoon

Milieu eiland heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Isolatie verpleging

Strikte isolatie conform protocol.
Kamer met sluis en onderdruk

Contactisolatie conform protocol
Instellen op basis van verdenking

Isolaties worden geregistreerd en doorgegeven aan infectiepreventie

Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen en gedesinfecteerd

Bij Norovirus worden de handen gewassen of er wordt een handdesinfectans gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Norovirus

Isolaties worden op het juiste moment en op basis van verdenking ingesteld

Het is bekend wanneer isolatie beëindigd mag worden

Beschermende materialen worden per patiënt gewisseld

Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken
Handschoenen- schort- handdesinfectie- (mond neusmasker, handdesinfectie)

Handen worden gedesinfecteerd na uittrekken beschermende materialen

Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gedesinfecteerd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Wondzorg

Protocol is beschikbaar, actueel en omvat essentiële items inzake infectiepreventie
Handdesinfectie, voorkomen luchtwervelingen, geen schoonmaak tijdens wondzorg, dragen handschoenen, klaarleggen materiaal

Wondzorg conform protocol

Voor wondzorg vindt handdesinfectie plaats

Er wordt op correcte wijze gebruik gemaakt van disposable handschoenen

Uitdouchen van wonden en/ of spoelen met kraanwater gebeurt niet

Bij de verzorging van grote, diepe en/ of vuile wonden wordt gebruik gemaakt van een wondset

Alle gebruikte materialen zijn steriel of worden na gebruik gesteriliseerd

Spoelvloeistoffen worden na openen gedateerd en na 24 uur weggegooid

Decentrale verbandopslag is schoon en heeft een beperkte voorraad

Steriele verpakking is intact en wordt gesloten bewaard (niet knippen en hergebruiken)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

Handdesinfectie vooraf aan infuushandelingen

Er wordt gebruik gemaakt van veilige infuusnaalden

Bijspuitpunten zijn niet aanwezig op infuusnaalden en/ of worden maximaal 24 uur gebruikt

Infuusnaalden en infuussystemen zijn uitgerust met naadloos en desinfecteerbare bijspuitpunten, die correct worden gebruikt

Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik

Desinfectie van de huid vooraf aan insertie infuusnaald

Huid wordt niet onthaard vooraf aan insertie infuusnaald

Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd

Infuusnaalden worden conform protocol geflushed
Bij voorkeur pre filed saline/ NaCl 3x daags

Infuussystemen blijft maximaal 72 tot 96 uur zo veel mogelijk ononderbroken aangesloten

Afgekoppelde infuussystemen worden weggegooid

Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier
Infuusnaald wordt verwijderd

Indien sprake is van flebitis wordt de infuusnaald zo spoedig mogelijk verwijderd

Centrale lijnen worden conform protocol ingebracht

Centrale lijnen worden conform protocol verzorgd

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

Indicatie van blaaskatheters zijn duidelijk en staan per katheter beschreven in verpleegkundig dossier

Afdeling beschikt over een bladderscan of kan hierover beschikken indien nodig

Katheterbeleid wordt dagelijks geëvalueerd, waardoor katheters niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

Afdeling heeft een eenmalige katheter bij voorkeur voorzien van hydrogel coating

Bij voorkeur lange termijn katheters voorzien van hydrogel coating of volledig silicone 100%

Vooraf aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

Inbrengen katheter met katheterset

Katheterzak voldoet aan alle eisen ( terugslagklep, leegloopventiel, maataanduiding)

Katheterzak wordt niet vaker gewisseld dan strikt noodzakelijk

Beenzakken worden niet onnodig ingezet en doorgekoppeld naar nachtzak

Katheter spoelen conform protocol en alleen indien strikt noodzakelijk geïndiceerd

Katheter spoelen met de juiste vloeistof, op de juiste wijze

Katheter spoelen nooit met kraanwater

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

Conform landelijke richtlijnen

Bevat geen verlopen, aangebroken of onjuist opgeslagen producten

Reusables worden zo veel mogelijk vervangen voor disposables

Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

Eigen materiaal zoals kochers en scharen beperken en vervangen voor single use steriele producten

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Medicatieveiligheid

Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

Conform richtlijnen opgeslagen, bereid en toegediend

Per patiënt klaargemaakt, niet langer dan 1 uur voor toediening.

Opgetrokken/ bereide medicatie is gelabeld en controleerbaar

Geen verlopen producten

Koelkast wordt schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur

Vernevelaars op de juiste wijze gebruikt, gereinigd en gedesinfecteerd. Droog opgeslagen

Vooraf aan injectie vindt huiddesinfectie plaats

Bijspuitpunten en optrekrubbers worden gedesinfecteerd vooraf aan aanprikken

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Bouwtechnische zaken en onderhoud

Muren en vloeren zijn intact

Opslagrekken en horizontale vlakken zijn intact en reinigbaar

Laagste opslagrekken is ongeveer 15cm van de vloer af om schoonmaak vloer te waarborgen

Inventaris is intact en reinigbaar

Gordijnen zijn schoon en worden structureel gereinigd

Er zijn gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Afzuigroosters zijn schoon

Schoonmaak

Op correcte wijze en met de juiste producten.
Juiste dosering

Schoonmaakschema aanwezig

Gebruik van handschoenen op de juiste wijze en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Gebruikte materialen zijn schoon

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Ruimtes zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd.

Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

Hulpmiddelen zoals glijzeilen, badmatten en tilmatten zijn strikt patiënt gebonden

Hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen worden frequent gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair patiënt gebonden wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair niet-patiënt gebonden wordt dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Spoelkeuken/ desinfectieruimte wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte gefogged moet worden

Het is zichtbaar of een ruimte na desinfectie of foggen is vrijgegeven

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.