Werkplekbezoek

Project:

Leden inspectieronde:
Datum bezoek:
Aanvangstijd werkplekbezoek:
Eindtijd werkplekbezoek
Weer:
Temp. +/- (graden Celcius)
Windkracht (Bft)

Kenmerk:

BEVINDINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET UITGEVOERDE BEZOEK

1. Inleiding

Het locatiebezoek is een onafhankelijke startopname op de werkplek

2. Algemeen
2.1 - Documenten

V&G plan op het werk aanwezig

Juiste NVW-documenten aanwezig.

DVP / dagpas

Alarmkaart in de keet

Intekenlijst ingevuld / getekend

Heldere instructie ontvangen

BHV'er op het werk en bekend

2.2 - Middelen

Brandblusser in de keet

Verbandtrommel in de keet

De nodige PBM's voorhanden

Toilet op het werk

Worden de PBM's juist gebruikt

Werkplekbeveiligingsmiddelen conform instructie.

Nevenspoor voldoende afgeschermd

2.3 - Keuringen

Zijn de railvoertuigen voorzien van de juiste keuring sticker

Zijn de werkplekbeveiligings middelen voorzien van de juiste keuring

FA binnen het rode meetgebied, is daar ontheffing voor aanwezig

3. Houding en gedrag

1. Instructie

2. Aandacht

4. Specifiek

Op de locatie is een rondgang gemaakt.
De bevindingen zijn toegelicht met foto's, zie onderstaand:

Notitie / Aantekening:

Foto:
5. Klachten en verbeterpunten

Omschrijving:

Actie:

Add signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.