Audit

1) Competenties met betrekking tot de werkorganisatie.

De leerling kan een planning maken en opvolgen.

De leerling werkt volgens aangepaste techniek op een vlotte en handige manier.

De leerling werkt volgens de verkregen informatie en heeft aandacht voor kwaliteit.

De leerling werkt aan een vlot tempo en houdt rekening met tijdsbesteding.

De leerling werkt ordelijk.

De leerling werkt hygiënisch en houdt rekening met HACCP.

De leerling werkt veilig.

De leerling houdt rekening met het milieu.

De leerling rapporteert volledig en correct aan het team en de klanten.

2) Competenties met betrekking tot de werkhoudingen.

De leerling vertoont een positieve, leergierige houding en stelt voldoende vragen.

De leerling vertoont inzet en aanvaard opdrachten.

De leerling heeft doorzettingvermogen.

De leerling neemt gepast initiatief.

De leerling heeft verantwoordelijkheidszin.

De leerling kan met iedereen samenwerken en is behulpzaam.

De leerling heeft inzicht en voert taken zelfstandig uit.

De leerling vertoont voldoende stressbestendigheid.

3) Competenties over het werken in team en met klanten.

De leerling is correct over het melden van afwezigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

De leerling is correct in het opvolgen van afspraken op de werkvloer.

De leerling heeft voldoende aanpassingsvermogen voor het gebeuren op de werkvloer.

De leerling heeft een vlot en gepast contact met het team en de klanten.

De leerling vertoont empathie, is vriendelijk en kan kordaat optreden indien nodig.

De leerling kan zich gepast assertief uiten.

De leerling heeft een verzorgd voorkomen en is inorde met werkkledij.

De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

De leerling henteert een correct verbale en non-verbale communicatie.

4) Competenties op vlak van verslaggeving

De leerling heeft wekelijks een correcte en verzorgde agenda, uurlijst en stageschrift bij.

De leerling maakt volledige en correcte verslagen en gebruikt een aangepaste schriftelijke taal

De verslagen zijn tijdig in orde en worden stipt afgegeven.

De leerling houdt rekening met gekregen feedback i.v.m verslagen en vult onvolledige verslagen aan.

5) Competenties over reflectie, feedback en bijsturing

De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

De leerling durft feedback te vragen.

De leerling gebruikt feedback om het handelen bij te sturen.

6) evolutie stageperiode

De leerling is deze stageperiode positief geëvolueerd.

Eindevaluatie
Eindbesluit

1) competenties met betrekking tot de werkorganisatie.

Competenties met betrekking tot de werkhoudingen.

3) Competenties over het werken in team en met klanten.

4) Competenties op vlak van verslaggeving.

5) Competenties over reflectie, feedback en bijsturing.

6) Evolutie stageperiode.

Remediëring

Besluit:

Leerling:
Stagebegeleiding:
Stagementor:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.