Verbetering tekening

EVALUATIE VAN DE TEKENING
AANDUIDINGEN AANZICHTEN EN SCHAAL

Is overal een schaal geplaatst?

Gebruik je een correcte schaal?

Detail welstuk benoemd?

BEMATING + BENAMING detail welstuk

Breedte welstuk

Dikte welstuk

Neus

Stelruimte

Opdek

Diepte groef

Dikte stootbord

Schuurkorrel + afwerkingslaag

Is de benaming welstuk geplaatst?

Is de benaming stootbord geplaatst?

Is bemating geplaatst volgens norm?

TITELHOEK EN TEKENBLAD

Is de titel correct?

Thema trappen: lengte trapboom - detail welstuk

Is het tekenblad voldoende benut?

Werk je op het gevraagde bladformaat?

BEMATING + BENAMING trapboom

Is de benaming trapboom geplaatst?

Lengte trapboom

Is de benaming stootbord geplaatst?

Is de bemating geplaatst volgens de norm?

AFWERKING

Alle treden en tegentreden van de trap volgens de berekening zijn gearceerd?

CONSTRUCTIE

Is de lengte van de trapboom correct opgemeten? (aangeduid met een streep - puntlijn)

Welstuk - stootbord

KLOPPEN DE AFMETINGEN VAN HET WERKSTUK

Breedte welstuk

Dikte welstuk

Neus

Dikte stootbord

Diepte groef

Stelruimte

Opdek

Zijn de afmetingen correct geplaatst

ATTITUDE

Is er een 3D PDF ingediend?

Zijn de tekeningen op tijd ingediend?

MOTIVATIE

Motivatie

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.