Algemeen

 • Zijn nooduitgangen voorzien van markeringen en vrij voor gebruik?

 • Zijn brandblusmiddelen aanwezig en geschikt voor gebruik (gekeurd, gevuld), bereikbaar, schoon)?

 • Zijn noodplannen aanwezig, zichtbaar, actueel?

 • Zijn ehbo middelen aanwezig en geschikt voor gebruik (verbandtrommel, pleisterplaats, oogdouches)

 • Opmerkingen algemeen

Kantoor

 • Calamiteitenkoffer beschikbaar en geschikt voor gebruik (bereikbaar, gekeurd, schoon)?

 • Werkplekken schoon, opgeruimd

 • Snoeren, stekkers, kabels etc opgeruimd, deugdelijk?

 • Kasten stabiel, opgeruimd, schoon?

 • Ladenblokken onder de bureau's, laden dicht?

 • Verlichting op orde (direct, indirect, intensiteit, kleur)

 • Ventilatie en temperatuur afdoende ? Zonwering aangebracht indien nodig en geschikt voor gebruik?

 • Beeldscherm, toetsenbord, muis, muispad (plaatsing, schoon, werkend)

 • Bureau, bureaustoel, voetenbankje: geschikt voor gebruik (juiste zithouding)?

 • Werk- en zithouding op de werkplek, observaties, oordeel.

 • Printer geschikt voor gebruik en veilig opgesteld?

 • Opmerkingen kantoor

Werkplaats

 • EHBO en oogspoelvoorzieningen bij lasplaatsen beschikbaar en geschikt voor gebruik?

 • Zijn PBM's beschikbaar en worden deze gebruikt?

 • Zijn machines voorzien van gebruiksinstructies, waarschuwingen en werkende beveiligingen?

 • Zijn electrische gereedschappen geschikt voor gebruik (keuringsdatum, deugdelijkheid)?

 • Zijn looppaden gemarkeerd en vrij van obstakels?

 • Zijn snoeren, slangen, kabels geschikt voor gebruik en netjes opgeborgen?

 • Wat is de algemene indruk van orde, netheid, reinheid?

 • Zijn alle machines CE gemarkeerd dan wel is een risicoinventarisatie beschikbaar?

 • Aantal mensen aan het werk

 • Aantal mensen dat een of meerdere veiligheidsafspraken niet nakomt

 • Zijn medewerkers zich bewust van de geldende afspraken en regels? Weten ze hoe te handelen in geval een incident of calamiteit? Zijn ze zich bewust van de risico's die gepaard gaan met hun taken / werkzaamheden?

 • Opmerkingen werkplaats

Magazijn

 • Zijn magazijnstellingen gekeurd en geschikt voor gebruik?

 • Zijn goederen veilig opgeslagen en is de opslag binnen de belastings- en stabiliteitsgrenzen?

 • Zijn magazijnhulpmiddelen (heftruc, ladders, reachtruc, hefplatform) geschikt voor gebruik?

 • Is de opslag van olieen en vetten conform voorschriften?

 • Is de opslag van gasflessen conform voorschriften?

 • Zijn rij- en looppaden gemarkeerd en vrij van obstakels?

 • Gebruik van PBM's?

 • Wat is het algemene oordeel over orde, netheid, reinheid?

 • Opmerkingen magazijn

Bedrijfsterrein

 • Is het bedrijfsterrein schoon, opgeruimd en vrij van obstakels?

 • Aanduidingen voor parkeren, route's, ingangen e.d. aanwezig, leesbaar en begrijpelijk?

 • Bord verzamelplekcalamiteiten aanwezig en zichtbaar?

 • Opmerkingen bedrijfsterrein

Keuken, kantine en sanitaire voorzieningen

 • Is de koelkast geschikt voor gebruik (geen producten over de houdbaarheidsdatum, temperatuur, reinheid)?

 • Is de magnetron geschikt voor gebruik ( reinheid, werking)?

 • Is het werkblad geschikt voor gebruik (schoon, opgeruimd)?

 • Zijn faciliteiten in de kantine geschikt voor gebruik (tafels, stoelen, reinheid, verlichting, ventilatie, temperatuur)?

 • Zijn sanitaire voorzieningen geschikt voor gebruik (schoon, afdoende hoeveelheid, verlichting en ventilatie, aanwezigheid van zeep en handdoeken)?

 • Opmerkingen keuken, kantine en sanitaire voorzieningen

Afronding en follow up

 • Overige observaties

 • Overall oordeel veiligheid

 • Toelichting oordeel

 • Afspraken follow up

 • Handtekening ontvanger rapport

 • Handtekening rapporteur

 • Datum en tijd oplevering

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.