1. Ondergrond

 • Draagkracht voldoende?

 • Ondergrond vlak?

2. Werkplek

 • 3 meter vrij van gevel?

 • Werkplek opgeruimd?

 • Laad- en losplaats < 25 meter?

3. Orde en netheid

 • Werkplek opgeruimd?

 • Omgeving opgeruimd?

4. Logistiek

 • Kraan beschikbaar?

 • Bouwlift beschikbaar?

 • Manitou / transport beschikbaar?

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's

 • Helm, schoenen, bril, handschoenen, valbeveiliging in gebruik?

 • Verkeersvesten worden gedragen?

 • Zwemvesten worden gedragen?

 • LMRA beschikbaar?

6. Schaftruimte

 • Orde en netheid in orde?

 • Toilet aanwezig en geschikt voor gebruik?

 • Verwarming aanwezig en werkend?

 • Hygiene op orde?

7. Bedrijfshulpvelening

 • Bedrijfshulpverlener beschikbaar en bekend?

 • EHBO - middelen aanwezig en geschikt voor gebruik (gekeurd)?

 • Vluchtroute bekend en geschikt voor gebruik?

 • Blusmiddelen beschikbaar en geschikt voor gebruik (gekeurd)?

8. Electrische voorzieningen

 • Verlichting aanwezig, afdoende en geschikt voor gebruik?

 • Stroom beschikbaar en veilig voor gebruik?

9. Milieu

 • Schadelijke stoffen. Bekend. Veilig opgeslagen.

 • Afval gescheiden opgeslagen en afgevoerd?

10. Verkeerstechnische maatregelen

 • Wegafzettingen aanwezig en geplaatst?

 • Markeringen aangebracht en geschikt voor gebruik?

Afronding werkplekinspectie

 • Overige op- en aanmerkingen

 • Genomen maatregelen

 • Algeheel oordeel over de veiligheidssituatie

 • Voorstellen voor evt preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen

 • Inspectie uitgevoerd door

 • Deze rapportage mailen aan:
  - projectleider
  - VGM functionaris
  - directeur

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.