1. Informatie, gegevens en voorschriften geldend voor deze bouwlocatie

 • De uitvoerder beschikt over een kopie van het legitimatiebewijs van alle medewerkers.

 • Alle medewerkers beschikken over een goedgekeurde helm.

 • Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde veiligheidsschoenen.

 • Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde oordoppen.

 • Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde valbescherming.

 • Alle medewerkers weten aan wie zij gevaarlijke situaties moeten melden?

 • Toelichting melden gevaarlijke situaties

 • De medewerkers zijn geinstrueerd over het dagelijks schoon en netjes houden van het werkterrein?

 • Toelichting schoon en netjes houden van het werkterrein.

 • De medewerkers zijn geinstrueerd over hoe te handelen bij brand of ongeval?

 • Toelichting hoe te handelen bij brand of ongeval.

 • Gekeurde EHBO- trommel aanwezig?

 • Gekeurde AED aanwezig?

 • De BHV-er is beschikbaar en bekend bij medewerkers?

 • Naam of namen BHV- ers.

 • EHBO- er aanwezig en bekend bij medewerkers?

 • Naam of namen EHBO-ers.

 • Alarmkaart aanwezig en bekend bij medewerkers?

 • Locatie alarmkaart.

 • Calamiteitenplan aanwezig en bekend bij medewerkers?

 • Opmerkingen calamiteitenplan.

 • De werktijden op dit project zijn vastgesteld en bekend bij medewerkers.

 • Toelichting werktijden op dit project.

 • Medewerkers zijn geinstrueerd over het gebruik van parkeerplaatsen.

 • Gebruik van parkeerplaatsen, bijzonderheden.

2. Werkwijze / voortgang op dit project

 • Beschrijving werkwijze en voortgang

 • Tekenwerk

 • Veilig werken

3. Logistiek op de bouwplaats

 • Zijn afdoende logistieke hulpmiddelen beschikbaar?

 • Zijn alle logistieke hulpmiddelen goedgekeurd en geschikt voor gebruik?

 • Opsomming beschikbare logistieke hulpmiddelen.

 • Afspraken m.b.t. afstemming en gebruik van logistieke hulpmiddelen.

 • Zijn gebruiksaanwijzingen, veiligheidsinstructies van alle hulpmiddelen beschikbaar?

4. Gegevens steigermonteurs

 • Monteurs geven aan kennis te hebben genomen van de Start Werk Instructie.
  Monteurs geven aan te beschikken over de benodigde kennis, ervaring en opleiding om de aan hun opgedragen werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
  Met het tekenen van deze Start Werk Instructie geven medewerkers aan kennis te hebben genomen van deze instructie en bekwaam en bevoegd te zijn voor het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden.

 • Tekenen medewerkers

 • Naam medewerker
 • Add signature

5. Bijlagen

 • De volgende bijlagen maken deel uit van deze Start Werk Instructie

 • De bijlagen zijn bekend en beschikbaar bij alle medewerkers?

6. Afronding Start Werk Instructie

 • Opmerkingen

 • Gemaakte afspraken

 • Openstaande acties

 • Start Werk Instructie opgeleverd door

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.